Zekerheden: een update
aan de hand van wetgeving en rechtspraak

165,00 excl. btw

WEBINAR OP VRIJDAG 8 NOVEMBER 2024

Ons recht inzake roerende zakelijke zekerheidsrechten werd grondig gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop. Mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel geven tijdens deze webinar geven een update aan de hand van zowel recente wetgevende ontwikkelingen, recente rechtspraak en eigen ervaringen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – Sam-Tes – FSMA – IGO)

Beschrijving

Ons recht inzake roerende zakelijke zekerheidsrechten werd grondig gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop.

Zeer recent werd de Europese Richtlijn betreffende preventieve herstructureringsstelsels in ons recht omgezet, met een niet verwaarloosbare impact of de positie van schuldeisers en hun zekerheden.

Tenslotte wordt als deel van Boek 9 van het vernieuwde Burgerlijk Wetboek intensief gewerkt aan de actualisitatie van de wetgeving persoonlijke zekerheden en de hypotheekwet.

Tijdens deze webinar geven mr. Ivan Peeters en mr. Philip Van Steenwinkel een update aan de hand van zowel recente wetgevende ontwikkelingen, recente rechtspraak en eigen ervaringen.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 8 november 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Ivan Peeters, advocaat Hogan Lovells
 • Mr. Philip Van Steenwinkel, advocaat-vennoot Hogan Lovells

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Het programma wordt verder ingevuld in de loop van 2024

Volgende wetgevende topics komen reeds aan bod:

 • Herstructureringsstelsels:

De impact wat specifiek zekerheden betreft ten gevolge de omzetting van de Europese Richtlijn

 • Persoonlijke zekerheden:

De wijzigingen ten gevolge het Wetsvoorstel tot invoeging van titel 1 ‘Persoonlijke zekerheden’ in Boek 9 ‘Zekerheden’

 • Roerende zakelijke zekerheden:

Ervaringen met de gemoderniseerde wetgeving roerende zekerheden (Boek III, Titel  XVII Oud Burgerlijk Wetboek)

14u15 – 14u30 : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • NKN: aanvraag ingediend
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…