Vermogensplanning voor personen zonder afstammelingen of partner – Alternatieven voor het duolegaat met een goed doel

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Indien men dus overweegt een testament op te maken in het voordeel van broers, zussen, verdere verwanten of vrienden is er nu meer nog dan voorheen een hoog prijskaartje aan successierechten of erfbelasting. Mr. Ferenc Ballegeer bespreekt tijdens deze webinar on demand de mogelijke alternatieven voor het duolegaat met een goed doel.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – NKN)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Het fiscaal gunstige regime voor duolegaten met een goed doel werd afgeschaft door het Vlaams decreet van 19 maart 2021. Het duolegaat met een goed doel blijft weliswaar juridisch mogelijk, maar het fiscaal voordeel is verdwenen en deze wijzigingen zijn in Vlaanderen in werking getreden op 1 juli 2021. Indien men dus overweegt een testament op te maken in het voordeel van broers, zussen, verdere verwanten of vrienden is er nu meer nog dan voorheen een hoog prijskaartje aan successierechten of erfbelasting.

Bijgevolg is het uiterst belangrijk om geval per geval de vermogensplanning te bekijken wat de beste oplossing is, zeker voor personen zonder afstammelingen of partner.

 

Deze webinar on demand zit ook inbegrepen in ons Voordeelpakket ‘Successieplanning’ (5 webinars on demand / 9 punten / €395)

 

DOCENT
 • Mr. Ferenc Ballegeer, Advocaat FB-tax / vrijwillig wetenschappelijk medewerker opleiding notariaat VUB

 

DATUM OPNAME
 • 03/12/2021

 

INHOUD

De afschaffing van het fiscale voordeel voor het duolegaat met een goed doel

 • Hoe wordt het fiscaal voordeel in Vlaanderen ongedaan gemaakt wanneer een goed doel (onder toepassing van een voordelig tarief) betrokken is bij een duolegaat?
 • De situatie in het Brussels en Waals Gewest
 • Wat als u een duolegaat reeds in uw testament heeft opgenomen?
 • Wat als het ‘goed doel’ de erfenis verwerpt?
 • Is de nieuwe bepaling enkel van toepassing op duolegaten?
 • Wat met een duolegaat met andere legatarissen dan een goed doel?

Mogelijke alternatieven

 • Welke legaten vallen niet onder de nieuwe regeling?
 • De schenking als alternatief in plaats van een testament
 • De bankgift
 • Is de ‘vriendenerfenis’ niet meer dan een doekje voor het bloeden?
 • Is het een goed idee eerst een vermogensplanning uit te werken in het voordeel van de langstlevende echtgenoot of partner en in een later stadium verdere verwanten of vrienden te betrekken bij de planning?
 • De opname van een ‘fideïcommis de residuo’ beding in de schenkingsakte of in het testament
 • De maatschap en de private stichting

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vermogensbeheerders en tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

ATTEST
 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten