Consumentenrecht anno 2022

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 27 JANUARI 2022

Dr. Stijn Claeys geeft een praktijkgericht overzicht van het consumentenrecht anno 2022. Naast de klassieke principes zoals bedenktijd en herroepingsrecht, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen, misleidende reclame,… wordt ook ruim stil gestaan bij bewijs en bewijslast in geval van discussie met de consument. Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de handhaving van de consumentenrechten in nationale en internationale context, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Beschrijving

Dr. Stijn Claeys geeft een praktijkgericht overzicht van het consumentenrecht anno 2022.

Naast de klassieke principes zoals bedenktijd en herroepingsrecht, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen, misleidende reclame,… wordt ook ruim stil gestaan bij bewijs en bewijslast in geval van discussie met de consument. Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de handhaving van de consumentenrechten in nationale en internationale context, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 27 januari 2022
 • 13u30 – 17u

 

DOCENT
 • Dr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine

 

PROGRAMMA

13u30 – 17u (pauze van 15u-15u30)

Algemene principes

 • Het ondernemingsbegrip
 • De algemene informatie verplichting t.a.v. consumenten (contractueel en pre-contractueel)
 • Bedenktijd en herroepingsrecht (teruggave / terugbetaling)
 • Onrechtmatige bedingen
 • Productveiligheid en productaansprakelijkheid
 • Consumentenkrediet
 • Misleidende en vergelijkende reclame
 • Bewijs
  • Bewijswaarde bestelbon, factuur,…
  • Bewijslast

 Specifieke verkopen

 • Verkoop op afstand (e-commerce)
 • Colportage (verkoop aan de deur)
 • Abonnementen (energie, telecom,…)
 • Onroerend goed (incl. hypothecair krediet)
 • Verzekeringen
 • Reizen

Fraude en oplichting

 • Illegale handelspraktijken en bedrog (misleidende reclame of prijsaanduiding, problemen met een krediet, leveringsproblemen, foute etikettering, garantieproblemen, …)
 • Fraude (phishing, spoofing – zich online voordoen als iemand anders)
 • Oplichting (valse facturen, …)

Handhaving van consumentenrechten

 • Nationaal en internationaal
 • Gerechtelijk en buitengerechtelijk
 • Specifieke technieken (vordering tot staking, collectieve acties,…)

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: erkenning aangevraagd
 • ITAA (Categorie A): 3 uren
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

Andere suggesties…