Overheidsopdrachten:
28 baanbrekende arresten (2022-2023)

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand analyseert dhr. Constant De Koninck een aantal baanbrekende signaalarresten uit de periode 2022-2023, arresten waarvan de draagwijdte door elke praktizijn in deze materie terdege moet gekend zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar on demand analyseert dhr. Constant De Koninck een aantal baanbrekende signaalarresten (28 in totaal) uit de periode 2022-2023, arresten waarvan de draagwijdte door elke praktizijn in deze materie terdege moet gekend zijn.

 

DOCENT
 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof

 

DATUM OPNAME
 • 22/03/2024

 

PROGRAMMA

Volgende baanbrekende arresten worden besproken:

Van de overheidsopdrachtenwetgeving uitgesloten opdrachten

 • ‘in house’-opdrachten en opdrachten bestaande uit samenwerking tussen aanbestedingsplichtige instanties: arrest van het Hof van Justitie van 22 december 2022

 Van de overheidsopdrachtenwetgeving uitgesloten vastgoeddiensten

 • arrest van de Raad van State van 1 juli 2022

Stopzetting van de gunningsprocedure en aanvaardbare motieven

 • arrest van de Raad van State van 7 februari 2023

Verstrijken van de verbintenistermijn zonder dat de opdracht werd toegewezen aan de gekozen inschrijver en opvolgend diens mogelijkheid tot verhogen van de inschrijvingsprijs

 • arrest van de Raad van State van 6 april 2023

Uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten “omwille van de bescherming van essentiële veiligheidsbelangen van het Rijk”

 • arrest van de Raad van State van 31 mei 2023

Uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten voor de duur van drie jaar in geval van aanwezigheid van een facultatieve uitsluitingsgrond (toepassing van art. 69, 2e lid OO-Wet 2016)

 • verfijning na de rechtspraak van de Raad van State: arrest van 28 juni 2022

Offerte ingediend door verbonden ondernemingen

 • arrest van de Raad van State van september 2023

Kwalitatieve selectie

 • strijd tegen de sociale dumping: arrest van de Raad van State van 8 juli 2022
 • beperking van het beroep op draagkracht van derden: arrest van de Raad van State van 10 februari 2023
 • de mogelijkheid tot het vervangen van onderaannemers die niet voldoen aan de selectiecriteria: beschikking van het Hof van Justitie van 6 oktober 2021 en arrest van de Raad van State van 14 september 2022
 • het voordeel van de zittende inschrijver: arresten van de Raad van State van 29 augustus 2022 en 22 februari 2023
 • financiële en economische draagkracht, jaarrekeningen en financiële ratio’s: arrest van de Raad van State van 4 juli 2023
 • de formele neerslag in het gunningsverslag van het nazicht van de selectiecriteria: Raad van State van 13 september 2023

Selectiecriterium aangewend als gunningscriterium

 • arrest van de Raad van State van 10 maart 2023

Regelmatigheidsonderzoek van offertes en de problematiek van het clusteren van besteksposten

 • arrest van de Raad van State van 17 maart 2023

Prijzenonderzoek en abnormale prijzen

 • arresten van de Raad van State van 15 mei 2023, 20 oktober 2023 en 19 september 2023

Evaluatie van offertes

 • de controleplicht in hoofde van de aanbestedende overheid van beweringen van de inschrijvers in hun offertes: arrest van de Raad van State van 15 september 2023
 • motiveringsplicht: arrest van de Raad van State van 29 september 2023
 • het ‘Patere legem quam ipse fecisti’-beginsel: arrest van de Raad van State van 31 maart 2023

Schadevergoedingscontentieux voor de Raad van State

 • toepassing van art. 11bis RvS-Wet: arresten van de Raad van State van 15 maart 2023 en van 5 juni 2023

Schadevergoedingscontentieux voor de justitiële rechter

 • arrest van het Hof van Cassatie van 12 januari 2023
 • arrest van het Hof van Beroep te Gent van 8 april 2022

Territoriale bevoegdheid van de rechtbank

 • arrest van het Hof van Justitie van 23 november 2023

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • verantwoordelijken uit de publieke sector
 • financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…