Overheidsopdrachten:
28 baanbrekende arresten (2022-2023)

245,00 excl. btw

WEBINAR OP VRIJDAG 22 MAART 2024

Tijdens deze webinar zal dhr. Constant De Koninck een aantal baanbrekende signaalarresten uit de periode 2022-2023 analyseren, arresten waarvan de draagwijdte door elke praktizijn in deze materie terdege moet gekend zijn. Elke deelnemer ontvangt de zevende editie van het ‘Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten’ (Intersentia, voorjaar 2024).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar zal dhr. Constant De Koninck een aantal baanbrekende signaalarresten (28 in totaal) uit de periode 2022-2023 analyseren, arresten waarvan de draagwijdte door elke praktizijn in deze materie terdege moet gekend zijn.

Elke deelnemer ontvangt de zevende editie van het ‘Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten (uitgave Intersentia ter waarde van €125,00, voorjaar 2024). Deze publicatie – die is geannoteerd met recente rechtspraak van het Hof van Justitie, het Gerecht van de Europese Unie, het Grondwettelijk Hof, het Hof van Cassatie en de Raad van State – geeft de rechtspraktizijn in één handzame codex een volledig overzicht van de Belgische wet- en regelgeving inzake overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 22 maart 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende baanbrekende arresten worden besproken:

Van de overheidsopdrachtenwetgeving uitgesloten opdrachten

 • ‘in house’-opdrachten en opdrachten bestaande uit samenwerking tussen aanbestedingsplichtige instanties: arrest van het Hof van Justitie van 22 december 2022

 Van de overheidsopdrachtenwetgeving uitgesloten vastgoeddiensten

 • arrest van de Raad van State van 1 juli 2022

Stopzetting van de gunningsprocedure en aanvaardbare motieven

 • arrest van de Raad van State van 7 februari 2023

Verstrijken van de verbintenistermijn zonder dat de opdracht werd toegewezen aan de gekozen inschrijver en opvolgend diens mogelijkheid tot verhogen van de inschrijvingsprijs

 • arrest van de Raad van State van 6 april 2023

Uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten “omwille van de bescherming van essentiële veiligheidsbelangen van het Rijk”

 • arrest van de Raad van State van 31 mei 2023

Uitsluiting van deelname aan overheidsopdrachten voor de duur van drie jaar in geval van aanwezigheid van een facultatieve uitsluitingsgrond (toepassing van art. 69, 2e lid OO-Wet 2016)

 • verfijning na de rechtspraak van de Raad van State: arrest van 28 juni 2022

Offerte ingediend door verbonden ondernemingen

 • arrest van de Raad van State van september 2023

Kwalitatieve selectie

 • strijd tegen de sociale dumping: arrest van de Raad van State van 8 juli 2022
 • beperking van het beroep op draagkracht van derden: arrest van de Raad van State van 10 februari 2023
 • de mogelijkheid tot het vervangen van onderaannemers die niet voldoen aan de selectiecriteria: beschikking van het Hof van Justitie van 6 oktober 2021 en arrest van de Raad van State van 14 september 2022
 • het voordeel van de zittende inschrijver: arresten van de Raad van State van 29 augustus 2022 en 22 februari 2023
 • financiële en economische draagkracht, jaarrekeningen en financiële ratio’s: arrest van de Raad van State van 4 juli 2023
 • de formele neerslag in het gunningsverslag van het nazicht van de selectiecriteria: Raad van State van 13 september 2023

Selectiecriterium aangewend als gunningscriterium

 • arrest van de Raad van State van 10 maart 2023

Regelmatigheidsonderzoek van offertes en de problematiek van het clusteren van besteksposten

 • arrest van de Raad van State van 17 maart 2023

Prijzenonderzoek en abnormale prijzen

 • arresten van de Raad van State van 15 mei 2023, 20 oktober 2023 en 19 september 2023

Evaluatie van offertes

 • de controleplicht in hoofde van de aanbestedende overheid van beweringen van de inschrijvers in hun offertes: arrest van de Raad van State van 15 september 2023
 • motiveringsplicht: arrest van de Raad van State van 29 september 2023
 • het ‘Patere legem quam ipse fecisti’-beginsel: arrest van de Raad van State van 31 maart 2023

Schadevergoedingscontentieux voor de Raad van State

 • toepassing van art. 11bis RvS-Wet: arresten van de Raad van State van 15 maart 2023 en van 5 juni 2023

Schadevergoedingscontentieux voor de justitiële rechter

 • arrest van het Hof van Cassatie van 12 januari 2023
 • arrest van het Hof van Beroep te Gent van 8 april 2022

Territoriale bevoegdheid van de rechtbank

 • arrest van het Hof van Justitie van 23 november 2023

14u15 – 14u30 : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • verantwoordelijken uit de publieke sector
 • financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

 

DEELNAMEPRIJS

€245 (excl. 21% btw) inclusief het geannoteerd ‘Wetboek Overheidsopdrachten en concessieovereenkomsten’ (uitgave 2024, twv €125).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €245, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt u via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest

Extra informatie

Datum

22/03/2024

Andere suggesties…