Mr. Ines Vandevelde

Mr. Ines Vandevelde is advocaat bij Claeys & Engels.

Ines specialiseert zich in het brede handels- en vennootschapsrecht. Ze adviseert cliënten op zeer regelmatige basis over handels- en dienstverleningsovereenkomsten, zoals distributie-, concessie-, handelsagentuur-, franchise- management en consultancyovereenkomsten. Ines legt zich eveneens toe op uiteenlopende aspecten van het vennootschapsrecht, zowel wat betreft adviezen, als analyses en geschillen. Zij beschikt tevens over een kennis van de wetgeving rond (oneerlijke) marktpraktijken en beslagrecht.

Ines is docent van volgende opleidingen:

Enig resultaat