Live opleidingen

Klassikaal & Digitaal

Docenten

Tekst en uitleg van

ervaren praktijkjuristen

Documentatie

Slides en cursus met

uitgebreide informatie

Attesten

Erkend door tal van

beroepsorganisaties

KMO-portefeuille

Mogelijkheid om te betalen

via de KMO-portefeuille

Onze live opleidingen

Vermogensplanning voor personen zonder afstammeling of partner

WEBINAR OP 3 DECEMBER 2021

Mr. Ferenc Ballegeer analyseert de afschaffing van het fiscale voordeel voor het duolegaat met een goed doel en bespreekt de mogelijke alternatieven inzake vermogensplanning voor personen zonder afstammelingen of partner.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – NKN – IGO)

Bekijk opleiding

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik

WEBINAR OP 3 DECEMBER 2021

Prof. Jos Ruysseveldt bespreekt de laatste ontwikkelingen inzake successieplanning via vruchtgebruik van vastgoed met ruime aandacht voor de hervorming van het goederenrecht en de impact op fiscale successieplanning. Daarnaast wordt ook planning van vruchtgebruik met aandelen nader onder de loep genomen en worden een aantal mogelijke opportuniteiten besproken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – NKN – BIV – IGO)

Bekijk opleiding

Consumentenrecht anno 2022

WEBINAR OP 27 JANUARI 2022

Dr. Stijn Claeys geeft een praktijkgericht overzicht van het consumentenrecht anno 2022. Naast de klassieke principes zoals bedenktijd en herroepingsrecht, oneerlijke handelspraktijken, onrechtmatige bedingen, misleidende reclame,… wordt ook ruim stil gestaan bij bewijs en bewijslast in geval van discussie met de consument. Vervolgens wordt ook dieper ingegaan op de handhaving van de consumentenrechten in nationale en internationale context, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Discriminatie op de werkvloer: een praktische handleiding voor de werkgever

WEBINAR OP 26 NOVEMBER 2021

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Ann Witters de zeer actuele problematiek van discriminatie op de werkvloer. Vooreerst wordt een overzicht gegeven van het kluwen aan discriminatievormen, geïllustreerd door praktijkvoorbeelden en rechtspraak. Vervolgens geeft zij een praktische handleiding voor de werkgever aan de hand van do’s and dont’s. Hierbij komen zowel het sollicitatieproces, de dagelijkse werkzaamheden als de problematiek van ontslag aan bod.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding