Live opleidingen

Klassikaal & Digitaal

Docenten

Tekst en uitleg van

ervaren praktijkjuristen

Documentatie

Slides en cursus met

uitgebreide informatie

Attesten

Erkend door tal van

beroepsorganisaties

KMO-portefeuille

Mogelijkheid om te betalen

via de KMO-portefeuille

Onze live opleidingen

Webinar ‘Legal English’ (Friday 27 August 2021)

During this webinar ms. Kristin Blanpain provides an overview of the main do’s and dont’s when using the English language as a Belgian lawyer.

3 hours / 3 points (OVB – IBJ/IJE – Sam-Tes – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Webinar ‘De hervorming van het goederenrecht – De impact inzake directe belastingen en de gevolgen voor successieplanning’ (vrijdag 27 augustus 2021)

De wet tot hervorming van het goederenrecht heeft een serieuze impact op fiscale planning en successieplanning. Mr. Claudine Bodeux en mr. Elisabeth De Nolf bespreken de mogelijke opportuniteiten en de eventuele valstrikken.

2 uren / 2 punten (OVB – NKN – IBJ – IGO – BIV – ITAA)

Bekijk opleiding

Webinar ‘Terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen – Wat is (on)mogelijk in 2021?’ (maandag 30 augustus 2021)

Mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts maken een analyse van de (toegelaten) vormen van terbeschikkingstelling van personeel, (onder)aanneming  van diensten als alternatief en de detachering en terbeschikkingstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Webinar ‘Managementovereenkomsten anno 2021’ (maandag 30 augustus 2021)

Mr. Dieter Dejonghe en mr. Ines Vandevelde¬†behandelen het risico op herkwalificatie van een managementovereenkomst in een arbeidsovereenkomst, de reductie van het risico op schijnzelfstandigheid door het werken via een managementvennootschap en clausules inzake, confidentialiteit, niet-concurrentie, aansprakelijkheid,…

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Webinar ‘De procedure van gerechtelijke reorganisatie: aandachtspunten na een jarenlange praktijkervaring’ (maandag 30 augustus 2021)

Tijdens deze webinar maakt dhr. Guy Hermans, op basis van zijn jarenlange ervaring als rechter in deze materie, een praktijkgerichte analyse van de gerechtelijke reorganisatie. Hij wijst niet alleen op de problemen en aandachtspunten maar biedt ook de nodige oplossingen en handvaten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Webinar ‘Het beslagrecht anders belicht’ (maandag 30 augustus 2021)

Tijdens deze webinar geven mr. Jens Vrebos en mevr. Karolien Dockers vooreerst een praktijkgericht overzicht van enkele specifieke beslagen (bitcoins, aandelen, webdomeinen, vliegtuigen, schepen,…). In het tweede deel wordt dan de impact van het insolventierecht bekeken op lopende en toekomstige executieprocedures. Daarnaast wordt ook ingegaan op enkele bijzondere posities.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – IGO – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding

Webinar ‘Privaat versus publiek bouwrecht: gelijkenissen en verschillen m.b.t. vier actuele topics’ (maandag 30 augustus 2021)

Mr. Els Op de Beeck en mr. Michael Thielens bespreken de gelijkenissen en verschillen tussen het privaat én publiek bouwrecht (overheidsopdrachten) met betrekking tot vier actuele topics die van groot belang zijn voor elke practicus van het bouwrecht.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – BIV – IGO – Architecten)

Bekijk opleiding

Webinar ‘De nieuwe Indicatieve Tabel 2020’ (vrijdag 17 september 2021)

Prof. dr. Nils Broeckx geeft een algemeen overzicht van nieuwigheden in de Indicatieve Tabel 2020 en bespreekt o.a. de specifieke vormen van morele schade, de specifieke aspecten van huishoudelijke schade en de vergoeding van toekomstige schade (rente, kapitalisatie of forfait).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Webinar ‘Binden en belonen van medewerkers’ (vrijdag 1 oktober 2021)

Tijdens deze webinar gaat mr. Jan Lein in op enkele creatieve manieren om medewerkers te belonen én te binden aan de onderneming. Naast de klassieke technieken zoals bonussen en winstpremies wordt vooral ingegaan op het verlenen van aandelen en aandelenopties.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding