Live opleidingen

Klassikaal & Digitaal

Docenten

Tekst en uitleg van

ervaren praktijkjuristen

Documentatie

Slides en cursus met

uitgebreide informatie

Attesten

Erkend door tal van

beroepsorganisaties

KMO-portefeuille

Mogelijkheid om te betalen

via de KMO-portefeuille

Onze live opleidingen

De overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen – Een analyse na de wet van 19 juni 2022

WEBINAR OP 25 OKTOBER 2022

Sinds 1 augustus 2022 is het Belgisch auteursrecht op een aantal punten gewijzigd. Tijdens deze webinar bespreekt mr. Pieter Callens de impact van deze nieuwe wet op de overdracht van auteursrechten door werknemers of zelfstandigen en geeft hij tevens ook praktijkgerichte tips en voorbeelden van typeclausules voor de overdracht en licentie van auteursrechten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

WEBINAR OP 25 OKTOBER 2022

Elke onderneming verwerkt persoonsgegevens en de bijhorende verplichtingen inzake gegevensbescherming hebben een serieuze impact op de dagelijkse praktijk. Tijdens deze webinar geven mr. Anouk Focquet, mr. Sofie Deprez en mr. Julie Mannekens een antwoord op de talrijke vragen die rijzen wanneer u als onderneming van inbreuken op deze verplichtingen wordt beschuldigd en in conflict komt met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Insolventierecht: 3 actuele thema’s onder de loep

WEBINAR OP 18 NOVEMBER 2022

Mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos behandelen drie actuele thema’s uit het insolventierecht: een praktijkgerichte evaluatie van de tijdelijke maatregelen genomen ten voordele van ondernemingen in moeilijkheden, het arrest van het Hof van Cassatie van 18 maart 2022 over de bestuurder als onderneming in de zin van het WER en de problematiek van de insolventie van de advocaat.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Beroep doen op externe dienstverleners :
6 valstrikken (en tips om die te ontlopen)

WEBINAR OP 25 NOVEMBER 2022

Tijdens deze webinar gaat mr. Dieter Dejonghe in op een aantal problemen en gevaren verbonden aan de samenwerking met externe dienstverleners. Volgende topics worden uitvoerig besproken: schijnzelfstandigheid, verbod op terbeschikkingstelling, hoofdelijke aansprakelijkheid, buitenlandse ondernemingen, bedrijfsgeheimen en niet-concurrentie, de toepassing van de Welzijnswet.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

De koop-verkoopovereenkomst van aandelen
(Share Purchase Agreement)

WEBINAR OP 20 OKTOBER 2022

Mr. Maxime Colle bespreekt stap voor stap de koop-verkoopovereenkomst van aandelen (Share Purchase Agreement), welke tot doel heeft de risico’s voor beide partijen te minimaliseren en in kaart te brengen. Naast verschillende prijsmechanismes wordt ook ingegaan op het belang van Verklaringen en Garanties en de manieren van schadeloosstelling. Ook het tijdstip van ondertekening en het tijdstip van overdracht van de juridische eigendom van de aandelen komen aan bod.

2 uren / 2 punten (OVB- IBJ – ITAA – NKN – IGO)

Bekijk opleiding

Het nieuwe bewijsrecht:
maar wat nu in de praktijk?

WEBINAR OP 27 JANUARI 2023

Dhr. Pierre Thiriar geeft een antwoord op de vele vragen die de invoering van het nieuwe bewijsrecht met zich meebrengt. Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar werkelijk op de concrete toepassing van deze nieuwe regelgeving in de dagdagelijkse praktijk van het recht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN – IGO)

Bekijk opleiding

Handelshuur: overzicht van relevante rechtspraak

WEBINAR OP 18 NOVEMBER 2022

Tijdens dit webinar bespreekt mr. Luc Linders een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake handelshuur. Het RABG Themanummer Handelshuur 2022/1 is inbegrepen in de deelnameprijs.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – NKN – ITAA – BIV – IGO)

Bekijk opleiding

Service Level Agreements (SLA’s) bij ICT-contracten

WEBINAR OP 25 NOVEMBER 2022

Tijdens deze webinar geeft mr. Lynn Pype een grondige juridische analyse van de SLA die niet alleen focust op het opstellen ervan, maar ook op de periodieke evaluatie en de eventuele sancties. Uiteraard zal tijdens deze analyse ook worden stilgestaan bij de impact van het nieuwe verbintenissenrecht op de bestaande en toekomstige SLA’s.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Ontslagmotivering: een praktijkgericht overzicht

WEBINAR OP 17 NOVEMBER 2022

CAO nr. 109 bepaalt dat elke werknemer die ontslagen wordt, het recht heeft de reden van het ontslag te weten en daardoor dus beschermd is tegen kennelijk onredelijk ontslag. Tijdens deze webinar geeft mr. Ann Witters een praktijkgericht overzicht van deze regelgeving, met aandacht voor relevante rechtspraak.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten anno 2022

STUDIEDAG OP 2 DECEMBER 2022 (Gent)

Tijdens deze studiedag krijgt u een overzicht van de meest recente evoluties in dit complexe rechtsdomein. Dhr. Constant De Koninck is hoofdeditor, de andere sprekers zijn auteurs van het Jaarboek Overheidsopdrachten 2021 – 2022 (Uitgave EBP – september 2022).

5 uren / 5 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV – IGO)

Bekijk opleiding