Live opleidingen

Klassikaal & Digitaal

Docenten

Tekst en uitleg van

ervaren praktijkjuristen

Documentatie

Slides en cursus met

uitgebreide informatie

Attesten

Erkend door tal van

beroepsorganisaties

KMO-portefeuille

Mogelijkheid om te betalen

via de KMO-portefeuille

Onze live opleidingen

Testamenten :
Twaalf bijzondere clausules onder de loep

WEBINAR OP 5 DECEMBER 2023

In een testament kan men heel wat clausules opnemen, maar steeds dient de practicus zich de vraag te stellen in welke mate de betreffende beschikking de civielrechtelijke en/of fiscale Evaluatie zal doorstaan. Tijdens deze webinar zal mr. Nathalie Labeeuw zeer concreet twaalf clausules aan een kritisch onderzoek onderwerpen, waarbij zij telkens haar visie zal geven of de betreffende wilsbeschikking vanuit een civielrechtelijk en/of fiscaal oogpunt aanvaardbaar is.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – FSMA – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

De aansprakelijkheid van
medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen

WEBINAR OP 28 NOVEMBER 2023

Tijdens deze webinar besteedt prof. dr. Christophe Lemmens aandacht aan de aansprakelijkheid van de gezondheidsbeoefenaar en de zorginstelling, waarbij, eerder dan op het theoretisch kader, de nadruk wordt gelegd op praktijkproblemen. Deelnemers hebben de mogelijkheid om t.e.m. vrijdag 17 november 2023 bijkomende vragen te stellen die beantwoord zullen worden op tijdens de uitzending.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Privacy en gezondheidsgegevens: hot topics

WEBINAR OP 7 DECEMBER 2023

Tijdens deze webinar bespreekt mr. An Vijverman enkele hot topics inzake de verwerking van gezondheidsgegevens. In het eerste deel zal worden stilgestaan bij het patiëntendossier en het spanningsveld tussen klinische proeven en de GDPR. Vervolgens zal een analyse worden gemaakt van de privacy-aspecten inzake digital health, health technology en medical apps. Tot slot zal ook dieper worden ingegaan op de overdracht van gezondheidsgegevens naar de VS.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Consumentenrecht: hot topics

WEBINAR OP VRIJDAG 1 DECEMBER 2023

Tijdens deze webinar gaat dr. Stijn Claeys in op de belangrijkste evoluties binnen het consumentenrecht. Uiteraard wordt ruim aandacht besteed aan de strengere regels voor de invordering van consumentenschulden die sinds 1 september 2023 van toepassing zijn, maar ook hot topics zoals het recht op reparatie, (misleidende) reclame, de nieuwe verordeningen inzake e-commerce, abonnementsformules,… komen aan bod.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Faillissementsrecht:
recente wetgeving én rechtspraak

WEBINAR OP 30 NOVEMBER 2023

Tijdens deze webinar zullen mr. Ilse van de Mierop en mr. Charlotte Sas een praktijkgericht overzicht geven van zowel relevante wetgeving als van een aantal belangrijke recente gerechtelijke uitspraken op het vlak van het faillissementsrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Bekijk opleiding

Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

WEBINAR OP 23 NOVEMBER 2023

Tijdens deze webinar zullen mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys aan de hand van zowel huidige als komende wetgeving (boek 6) en recente rechtspraak het thema oneerlijke handelspraktijken behandelen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

WEBINAR OP 16 NOVEMBER 2023

Tijdens deze webinar zullen mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags een praktijkgericht overzicht geven van zowel relevante wetgeving als van een aantal belangrijke recente gerechtelijke uitspraken op het vlak van het vennootschapsrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – Sam-Tes – IGO)

Bekijk opleiding

Update Omgevingsrecht:
tien recente wijzigingen onder de loep

WEBINAR OP 24 OKTOBER 2023

Het omgevingsrecht, zijnde de materie van het milieu- en ruimtelijke ordeningsrecht, is in volle ontwikkeling. Mr. Bart De Becker zal tijdens deze webinar een praktijkgericht overzicht geven van tien recente wijzigingen, waarvan de impact door elke practicus in de bouw- en vastgoedwereld terdege moet gekend zijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten:
het regelmatigheidsonderzoek van offertes
en drie andere actuele knelpunten

WEBINAR OP 7 DECEMBER 2023

Voor deze webinar zal mr. Peter Teerlinck het nieuwe en dus zevende boekdeel over het regelmatigheidsonderzoek bespreken, waarna dhr. Constant De Koninck aansluitend volgende drie knelpunten zal analyseren: de mogelijkheid voor inschrijvers om fouten in hun offerte te herstellen of om onvolledige offertes te vervolledigen, het aanvechten door inschrijvers van (beweerdelijk) onwettige besteksbepalingen en het beroep op onderaannemers.

2 uur / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Onroerend vruchtgebruik met vennootschappen
Correcte waardering: stand van zaken in de praktijk
Vijf speciale topics nader toegelicht
(Inclusief handboek)

WEBINAR OP 13 OKTOBER 2023

Voor deze webinar heeft mr. Robin Messiaen een selectie gemaakt van een aantal items uit zijn boek en krijgt u vooreerst een praktijkgericht overzicht van de huidige stand van zaken inzake correcte waardering, waarna er vervolgens wordt stilgestaan bij vijf speciale topics. Elke deelnemer ontvangt het handboek ‘De waardering van vruchtgebruik. Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen’.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – FSMA – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding