Live opleidingen

Klassikaal & Digitaal

Docenten

Tekst en uitleg van

ervaren praktijkjuristen

Documentatie

Slides en cursus met

uitgebreide informatie

Attesten

Erkend door tal van

beroepsorganisaties

KMO-portefeuille

Mogelijkheid om te betalen

via de KMO-portefeuille

Onze live opleidingen

Webinar ‘Beleggingsfiscaliteit anno 2021’ (donderdag 3 juni 2021)

Mr. Dirk Coveliers staat stil bij de laatste ontwikkelingen inzake beleggingsfiscaliteit. Het lijdt immers geen twijfel dat de fiscaliteit van spaar- en beleggingsproducten in volle beweging is, zowel in België als Europa.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – IGO – FSMA – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Webinar ‘Aandeelhoudersovereenkomsten – Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving’ (vrijdag 4 juni 2021)

Mr. Joke Pattyn en mr. Jasper Caby belichten de voornaamste aandeelhoudersafspraken, rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader, en geven nuttige aandachtspunten en praktische tips mee met het oog op de redactie van dergelijke clausules.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – IGO – NKN – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Webinar ‘Aansprakelijkheden als werkgever: een praktijkgerichte update’ (vrijdag 11 juni 2021)

De Welzijnswet verplicht de werkgever tot het nemen van de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders maken een analyse aan de hand van concrete casussen uit de rechtspraak, zowel op het vlak van de zogenaamde harde veiligheid, als het psychosociaal welzijn.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – IGO – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Webinar ‘Spreken met impact voor juridische beroepen’ (vrijdag 11 juni 2021)

Tijdens deze webinar geeft Lien Vandeputte u een overzicht van wat ‘impact’ maken bij spreken nu juist is en hoe u dat kan bereiken in de dagelijkse praktijk. U krijgt de nodige ‘tips & tricks’ om sneller op één lijn te zitten met gesprekspartners, boodschappen helder over te brengen en de aandacht van een publiek vast te houden.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ)

 

Bekijk opleiding

Webinar ‘Fraudebestrijding binnen de eigen organisatie’ (dinsdag 6 juli 2021)

Mr. Stijn De Meulenaer en dhr. Bart De Bie maken een analyse van het juridisch kader van fraudebestrijding en geven een overzicht van hoe een privaat onderzoek er in de praktijk aan toe gaat.

3 uren / 3 punten (OVB / IBJ / ITAA / FSMA / IGO)

Bekijk opleiding

Webinar ‘Legal English’ (vrijdag 27 augustus 2021)

Tijdens deze opleiding geeft mevr. Kristin Blanpain u een overzicht van de voornaamste do’s and dont’s bij het hanteren van de Engelse taal in uw professionele activiteit als jurist.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA)

 

Bekijk opleiding

Webinar ‘Terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen – Wat is (on)mogelijk in 2021?’ (maandag 30 augustus 2021)

Mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts maken een analyse van de (toegelaten) vormen van terbeschikkingstelling van personeel, (onder)aanneming  van diensten als alternatief en de detachering en terbeschikkingstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Webinar ‘Managementovereenkomsten anno 2021’ (maandag 30 augustus 2021)

Mr. Dieter Dejonghe en mr. Ines Vandevelde behandelen het risico op herkwalificatie van een managementovereenkomst in een arbeidsovereenkomst, de reductie van het risico op schijnzelfstandigheid door het werken via een managementvennootschap en clausules inzake, confidentialiteit, niet-concurrentie, aansprakelijkheid,…

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Webinar ‘Het beslagrecht anders belicht’ (maandag 30 augustus 2021)

Tijdens deze webinar geven mr. Jens Vrebos en mevr. Karolien Dockers vooreerst een praktijkgericht overzicht van enkele specifieke beslagen (bitcoins, aandelen, webdomeinen, vliegtuigen, schepen,…). In het tweede deel wordt dan de impact van het insolventierecht bekeken op lopende en toekomstige executieprocedures. Daarnaast wordt ook ingegaan op enkele bijzondere posities.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – IGO – Sam-Tes – ITAA)

Bekijk opleiding