Live opleidingen

Klassikaal & Digitaal

Docenten

Tekst en uitleg van

ervaren praktijkjuristen

Documentatie

Slides en cursus met

uitgebreide informatie

Attesten

Erkend door tal van

beroepsorganisaties

KMO-portefeuille

Mogelijkheid om te betalen

via de KMO-portefeuille

Onze live opleidingen

Webinar ‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Clausules in precontractuele onderhandelingen en bedingen inzake due diligence’ (donderdag 4 maart 2021)

Tijdens deze webinar geeft mr. Henri Derycke een praktijkgericht overzicht van de eerste stappen in een aandelenovername of -overdracht. Vervolgens gaan mr. Pierre Queritet en mr. Stijn Vanbaelen dieper in op de bedingen inzake due diligence in het kader van overnames en fusies.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

Webinar ‘Brexit: wat met arbeidsmigratie en sociale zekerheid?’ (donderdag 11 maart 2021)

Dhr. Bruno De Pauw en mr. Sophie Maes geven een antwoord op uw praktijkvragen over de gevolgen van de Brexit op werknemers en zelfstandigen op basis van de ervaringen en de problemen die zich stellen tijdens de eerste weken van 2021.

5 uren/punten

Bekijk opleiding

Webinar ‘Het nieuwe bewijsrecht: maar wat nu in de praktijk?’ (donderdag 11 maart 2021)

Tijdens deze webinar focust dhr. Pierre Thiriar op de concrete toepassing van het nieuwe bewijsrecht in de dagdagelijkse praktijk van het recht. Elke deelnemer kan op voorhand vragen doorsturen die tijdens de uiteenzetting zullen worden behandeld.

1 uur/punt

Bekijk opleiding

Webinar ‘Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen anno 2021’ (vrijdag 26 maart 2021)

Tijdens deze webinar bespreken prof. dr. Christophe Lemmens en prof. dr. Nils Broeckx de aansprakelijkheid van de gezondheidsbeoefenaar en de zorginstelling met nadruk op de praktijkproblemen. Uiteraard komen ook de uitdagingen van Corona-crisis aan bod.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

Webinar ‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten’ (donderdag 22 april 2021)

Tijdens deze webinar geeft mr. Henk Verstraete een praktijkgericht overzicht van de fiscale impact van een overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen. In het tweede deel gaat mr. Geert De Neef dieper in op de fiscale integratie tijdens en na de overname.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

Webinar ‘De impact van het WVV op successie- en investeringsvehikels’ (vrijdag 23 april 2021)

Tijdens deze webinar geeft mr. Henri Derycke een praktijkgerichte analyse van de impact van het verdwijnen van de oude ‘CV’, wordt de BV als alternatief kritisch bekeken en tenslotte ook stilgestaan bij een aantal onbelichte planningsmogelijkheden.

2 uren/punten

Bekijk opleiding

Webinar ‘Antiwitwasverplichtingen en ondernemen: een niet-vanzelfsprekend evenwicht’ (donderdag 29 april 2021)

Tijdens deze webinar leggen dhr. Kris Meskens en mr. Stijn De Meulenaer op een praktische manier de problematiek van de antiwitwasverplichtingen uit met als doel een werkbare basis te bieden en onaangename gevolgen van deze wetgeving te voorkomen.

2 uren/punten

Bekijk opleiding

Webinar ‘Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: recente rechtspraak (2010-2020)’ (vrijdag 7 mei 2021)

Mr. Michael Thielens analyseert de contractuele aansprakelijkheidsgronden en -regimes van aannemer en architect aan de hand van een rechtspraakonderzoek van honderden vonnissen en arresten.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

Webinar ‘Aandeelhoudersovereenkomsten – Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving’ (vrijdag 4 juni 2021)

Mr. Joke Pattyn en mr. Jasper Caby belichten de voornaamste aandeelhoudersafspraken, rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader, en geven nuttige aandachtspunten en praktische tips mee met het oog op de redactie van dergelijke clausules.

3 uren/punten

Bekijk opleiding

Webinar ‘Aansprakelijkheden als werkgever: een praktijkgerichte update’ (vrijdag 11 juni 2021)

De Welzijnswet verplicht de werkgever tot het nemen van de nodige maatregelen ter bevordering van het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk. Mr. Chris Persyn en mevr. Annick Alders maken een analyse aan de hand van concrete casussen uit de rechtspraak, zowel op het vlak van de zogenaamde harde veiligheid, als het psychosociaal welzijn.

2 uren/punten

Bekijk opleiding