Live opleidingen

Klassikaal & Digitaal

Docenten

Tekst en uitleg van

ervaren praktijkjuristen

Documentatie

Slides en cursus met

uitgebreide informatie

Attesten

Erkend door tal van

beroepsorganisaties

KMO-portefeuille

Mogelijkheid om te betalen

via de KMO-portefeuille

Onze live opleidingen

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

WEBINAR OP 10 JUNI 2022

Mr. Sabine Vanoverbeke bespreekt de laatste ontwikkelingen inzake individueel ontslagrecht, waarbij de meest recente en relevante rechtspraak aan bod komt. Uiteraard wordt ook stilgestaan bij de te verwachten nieuwe wetgeving die betrekking heeft op de ontslagproblematiek.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

WEBINAR OP 10 JUNI 2022

Tijdens deze webinar bespreekt mr. Ann Witters de regelgeving die van toepassing is als een Belgische werkgever zijn, in ons land ingeschreven, werknemers voor (dag)opdrachten uitstuurt naar het buitenland.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Verzekeringen en marktpraktijken: de laatste ontwikkelingen

WEBINAR OP 16 JUNI 2022

Tijdens deze opleiding staan mr. Sandra Lodewijckx en mr. Tine Meurs stil bij de laatste ontwikkelingen inzake de aspecten verzekeringen en marktpraktijken, uiteraard inzake de bescherming van de consument (B2C), maar ook wat overeenkomsten met ondernemingen betreft (B2B).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Cryptomunten: een stand van zaken. De wet van 1 februari 2022 en het KB van 8 februari 2022.

WEBINAR OP 20 MEI 2022

Op 11 februari 2022 verscheen in het Belgisch Staatsblad de Wet van 1 februari 2022 tot wijziging van de wet van 18 september 2017. Daar cryptomunten zoals Bitcoin en Ethereum ondertussen niet meer weg te denken zijn uit de media, de handel en beleggingsportefeuilles, is dit nu het ideale moment om een juridische analyse te maken, vooral ook omdat deze wet een strafrechtelijk luik omvat. Mr. Jonas Helaut en mr. MĂ©hdi Zagheden geven een stand van zaken.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – Sam-Tes – FSMA – IGO)

Bekijk opleiding

Spreken met impact voor juridische beroepen

WEBINAR OP 3 JUNI 2022

Tijdens deze webinar geeft mevr. Lien Vandeputte een overzicht van wat ‘impact’ maken bij spreken nu juist is en hoe u dat kan bereiken in de dagelijkse praktijk. De docente geeft de nodige ‘tips & tricks’ om sneller op Ă©Ă©n lijn te zitten met gesprekspartners, boodschappen helder over te brengen en de aandacht van een publiek vast te houden. Elke deelnemer ontvangt tevens een worksheet met oefeningen om de materie meteen praktisch toe te passen!

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Bekijk opleiding

Doelstellingen bepalen en resultaten boeken als jurist

WEBINAR OP 20 MEI 2022

Tijdens deze opleiding toont mr. Leen Ketels hoe je als jurist op een goede doordachte manier jouw persoonlijke en professionele doelen kan bepalen en hoe je een stappenplan opstelt waarbinnen concrete acties gekaderd en bijgestuurd kunnen worden. Het doel van deze opleiding is om vlotter resultaten te behalen zodat je als jurist niet enkel meer impact maar ook meer voldoening zal hebben.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding

Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep – Een analyse aan de hand van recente rechtspraak

WEBINAR OP 2 JUNI 2022

Tijdens deze webinar zal dhr. Constant De Koninck 10 knelpunten inzake overheidsopdrachten analyseren aan de hand van recente rechtspraak.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV – IGO)

Bekijk opleiding

De nietigheid naar huidig en toekomstig verbintenissenrecht – Een analyse op basis van recente rechtspraak en het definitief aangenomen Boek 5 “Verbintenissen”

WEBINAR OP 16 JUNI 2022

Mr. Michael Thielens zorgt voor een opfrissing van het leerstuk “nietigheid” en gaat in op enkele knelpunten waarmee elke rechtspraktizijn wordt geconfronteerd. Vervolgens zal aan de hand van recente cassatierechtspraak de brug worden geslagen naar de regeling van het leerstuk in het Wetsvoorstel van 24 februari 2021 houdende Boek 5 “Verbintenissen” van het Burgerlijk Wetboek. Als afsluiter wordt ingegaan op de redactie van nietigheidsclausules.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – IGO)

Bekijk opleiding