Overheidsopdrachten en de hervorming van het schadevergoedings-contentieux – Test uw kennis