Sociale inspectie: een update in het kader van sociale dumping

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Daan De Backer geven een praktijkgerichte analyse van de (verboden) terbeschikkingstelling, sociale dumping, de bevoegdheden van de sociale inspectie, het verloop van het onderzoek en de eventuele bestraffing.

3 uren/ 3 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

In het regeerakkoord staan een aantal maatregelen die betrekking hebben op de werking van de sociale inspectie. Zowel de sociale inspectie, als het arbeidsauditoraat moeten door middel van acties een strikte en afradende controle uitrollen met betrekking tot sociale fraude en sociale dumping.

Reeds op 23 oktober 2020 werd op voorstel van minister van Financiën belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding Vincent Van Peteghem een ontwerp van KB goedgekeurd tot oprichting van een College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude, dat op 30 november 2020 in het Staatsblad is verschenen (KB van 9 november 2020).

Het is dan ook andermaal duidelijk dat de strijd tegen de sociale dumping hoog op de prioriteitenlijst van de regering staat. Hierbij zal men ook niet aarzelen om de Belgische opdrachtgevers mee in deze strijd te betrekken. Bewijs hiervan is bijvoorbeeld het KB van 17 augustus 2019 dat ook de RSZ-inspectie de bevoegdheid geeft om te treden tegen verboden terbeschikkingstelling van de werknemers.

Op 12 november 2019 werd trouwens het kaderakkoord rond ‘MOTEMS’ ondertekend. De federale politie, de procureurs-generaal en de sociale inspectiediensten hebben dat langverwacht kaderakkoord gesloten, waarbij over heel België, in alle gerechtelijke arrondissementen, voortaan gemengde onderzoeksteams kunnen worden opgericht om sociale fraude te onderzoeken, zoals sociale dumping, zwartwerk en georganiseerde faillissementen. Ook het ‘Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020’ verdient de nodige aandacht.

 

DOCENTEN
 • Mr. Veerle Van Keirsbilck, advocaat Claeys & Engels
 • Mr. Daan De Backer, advocaat-vennoot John-John law

 

DATUM OPNAME
 • 04/12/2020 (laatste update cursus: 06/10/2021)

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (3 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Inleiding

 • Actieplan Sociale Fraudebestrijding 2020: de strategische doelstellingen
 • de oprichting van het College in de strijd tegen fiscale en sociale fraude
  (KB van 9 november 2020)

Verboden terbeschikkingstelling

 • controle van het oneigenlijk gebruik van aanneming
 • aanneming versus verboden terbeschikkingstelling
 • analyse van recente rechtspraak
 • de sancties

Het verloop van een onderzoek: een overzicht

Wie is de sociale inspectie?

Samenwerking met de gerechtelijke politie

(MOTEM) onderzoek in de praktijk

 • Sociale dumping als deel van een groter geheel
  • wat is sociaal strafrecht
  • wie handhaaft sociaal strafrecht?)
 • Sociale dumping uitgelicht
  • het fenomeen sociale dumping
  • vlag met vele ladingen – legaliteitscheck
  • hoe verzeilt een bedrijf als dader in een dossier van sociale dumping?
 • Toezicht en opsporing: bevoegdheden van de sociale inspectie
 • Belemmering van toezicht of de ‘right to remain silent’?
 • Bestraffing van sociale dumping
 • Casus

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

PRIJS

€ 165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 165, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • ITAA (Categorie A): 3 uren