Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022 – Programmawet van 27 december 2021 (Staatsblad van 31 december 2021)

120,00 excl. btw

WEBINAR OP 4 FEBRUARI 2022

Op 1 januari 2022 is het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden in werking getreden. Mr. Jan Lein bespreekt de nieuwe principes en staat stil bij een aantal concrete problemen die het gevolg zullen zijn van deze wijzigingen.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tot 31 december 2021 was een gunstig fiscaal regime van toepassing voor buitenlandse kaderleden die tijdelijk in België werkzaam zijn, regime dat geregeld werd door een administratieve Circulaire van 8 augustus 1983.

Het Rekenhof had al verschillende keren opmerkingen gemaakt over de wettelijkheid van het systeem, maar nu is er een wettelijke regeling, vervat in de Programmawet van 27 december 2021 (Staatsblad van 31 december 2021). Dit nieuw regime is op 1 januari 2022 in voege getreden.

Tijdens deze webinar krijgt u een overzicht van de nieuwe principes en wordt uiteraard ook stilgestaan bij een aantal concrete problemen die het gevolg zullen zijn van deze wijzigingen.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 4 februari 2022
 • 15u30 – 17u

 

DOCENT
 • Mr. Jan Lein, advocaat Claeys & Engels

 

PROGRAMMA

15u30 – 16u30 : uiteenzetting

De voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • rechtstreekse aanwerving vanuit het buitenland, detachering of getransfereerd vanuit een buitenlandse vennootschap
 • non-profit organisaties
 • cumulatieve voorwaarden tijdens een periode van 60 maanden voorafgaand aan de tewerkstelling
 • bruto bezoldiging van meer dan €75.000
 • ook mogelijk voor personen met een Belgische nationaliteit

De voordelen:

 • vrijstelling van belasting van een percentage van 30% van de bezoldiging die aanzien wordt als “eigen kosten van de werkgever”
 • belastingvrije terugbetaling van verhuiskosten, inrichting, schoolkosten
 • maximaal 5 jaar, mogelijke verlenging van 3 jaar

Procedure:

 • verkorting van de aanvraagprocedure naar 3 maanden vanaf de indiensttreding
 • bezorging van lijst door de werkgever

Concrete vragen:

 • wat inzake sociale zekerheid?
 • wat met de overgangsmaatregelen, gezien deze complex zijn en er opt-in/opt-out mechanismen zijn voorzien tegen 30 juni 2022?
 • wat is de impact van het feit dat de buitenlandse kaderleden zal worden beschouwd als een Belgisch rijksinwoner (in het huidige regime niet-rijksinwoner)?

16u30 – 17u : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…