Gerechtelijke reorganisatie en faillissement: de situatie van de werknemers

120,00 excl. btw

Mr. Kato Aerts en mr. Jurgen De Vreese geven een praktijkgerichte analyse van het lot van werknemers in geval van gerechtelijke reorganisatie of faillissement.

1,5 uur/ 1 punt (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Ten gevolge COVID-19 moeten heel wat ondernemingen beslissingen nemen die een enorme impact hebben voor het personeel.

Herstructureren met collectief ontslag, het afstoten van een gedeelte of de overdracht van de gehele onderneming, het sluiten van de onderneming (of een of meer afdelingen) en in het bijzonder de laatste piste van gerechtelijke reorganisatie of zelfs faillissement worden nu meer dan ooit overwogen.

Deze webinar beperkt zich tot deze laatste piste, welke praktijkgericht wordt geanalyseerd door mr. Kato Aerts en mr. Jurgen De Vreese, auteurs van het gloednieuwe boek ‘Faillissement en overdracht onder gerechtelijk gezag: wat met het personeel?’.

 

DOCENTEN
 • Mr. Jurgen De Vreese, counsel Lydian
 • Mr. Kato Aerts, counsel Lydian

 

DATUM OPNAME
 • 27/11/2020

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

De informatie en consultatie van het personeel of de overlegorganen

 • Algemeen
  • overlegorganen
  • vormen, tijdstip en voorwerp van overleg
  • specifieke verplichtingen: KB van 27 november 1973 en CAO nr.9
 • Gerechtelijke reorganisatie
  • start procedure
  • minnelijk akkoord
  • collectief akkoord
  • overdracht onder gerechtelijk gezag
 • Faillissement
  • vóór voor het faillissement
  • bij aangifte van het faillissement
  • na aangifte van het faillissement – voorzetting van activiteiten

Lot van de lopende arbeidsovereenkomsten

 • bij gerechtelijke reorganisatie
  • minnelijk akkoord
  • collectief akkoord
  • overdracht onder gerechtelijk gezag
 • faillissement
  • faillissement is geen overmacht
  • beslissing tot beëindiging
  • beslissing tot voortzetting
  • opties van de curator indien nood aan verdere tewerkstelling?
 • faillissement overdracht
  • geen automatische overgang naar de verkrijger
  • de individueel bepaalde arbeidsvoorwaarden blijven in beginsel niet behouden
  • behoud van anciënniteit voor vaststelling van de opzeggingstermijn of -vergoeding
  • collectief “bedongen” of “toegepaste” arbeidsvoorwaarden blijven in principe behouden ten aanzien van nieuwe werkgever
  • de mogelijkheid om collectief bedongen arbeidsvoorwaarden te wijzigen

De schuldvorderingen van de werknemers

 • bij gerechtelijke reorganisatie
  • algemeen
  • minnelijk akkoord
  • collectief akkoord
  • overdracht onder gerechtelijk gezag
 • faillissement
  • a.v de failliete boedel
  • sluitingsfonds
 • faillissement overdracht
  • a.v de failliete boedel
  • sluitingsfonds
 • Conclusie

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTESTEN

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Sam-Tes: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur