Echtscheiding

120,00 excl. btw

Mr. Steven Brouwers geeft een praktijkgerichte analyse van de echtscheiding. Zowel de Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO) als de Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT) worden uitvoerig besproken.

2 uren/punten

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Tijdens deze webinar on demand geeft de docent een praktijkgerichte analyse van de echtscheiding (EOO & EOT).

 

DOCENT
 • Mr. Steven Brouwers, gastdocent UAntwerpen en gewezen onderwijsprofessor VUB

 

DATUM OPNAME
 • 11/06/2020

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar van mr. Steven Brouwers (2 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docent, een cursus, interessante links,…) 

 

PROGRAMMA

1. Echtscheiding op grond van Onherstelbare Ontwrichting (EOO)

 • Er is maar één echtscheidingsgrond: de onherstelbare ontwrichting van het huwelijk.
 • De verplichte persoonlijke verschijning: wat zijn de sancties?
 • Zich ‘gedragen naar de wijsheid’ van de rechtbank: is er daarna nog hoger beroep mogelijk?
 • Vereffening/verdeling na echtscheiding: de wettelijke ‘indeplaatsstelling’ versus de ‘verrijking zonder oorzaak’.
 • Hoger beroep tegen een ‘gemengd vonnis’ met eindbeslissingen niet in het dispositief maar in het corpus.
 • Verrekening van ‘dag tot dag’ in een stelsel van scheiding van goederen.
 • Vereffening-verdeling: moeten nieuwe vorderingen uitsluitend met een ‘formele brief’ aan de notaris gesteld worden?

2. Echtscheiding door Onderlinge Toestemming (EOT)

 • De onterving van de reservataire erfgenamen via een EOT: de ‘schijnechtscheiding’.
 • Het onderscheid tussen een vrijwillige en een onvrijwillige onverdeeldheid: kan art. 815 BW buiten spel gezet worden?
 • Geen EOT, dan ook geen overeenkomst!
 • Hoelang gaat een EOT-akte als uitvoerbare titel mee?
 • Overdracht van een onverdeeld aandeel in een onroerend goed: kan dat via e-mails?
 • Blijvende saisine na een EOT: er is geen ‘inleidende akte’.

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

PRIJS

€120 (excl. btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Een attest wordt u automatisch bezorgd indien u de webinar on demand volledig heeft gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 juridische punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

 

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT?

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docent. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.

 

BESCHIKBAARHEID

Deze opleiding blijft beschikbaar tot minstens 3 maanden na aankoop. U kijkt waar, wanneer en zo vaak u wilt.