De gerechtelijke reorganisatie: een volledige praktijkgerichte analyse

180,00 excl. btw

De advocaten van Crivits & Persyn geven een volledige praktijkgerichte analyse van de gerechtelijke reorganisatie.

5 uren/punten

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursusĀ 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

DeĀ procedure van gerechtelijke reorganisatieĀ strekt in essentie tot hetĀ behoudenĀ van deĀ continuĆÆteitĀ van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.

Kenmerkend voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie is dat dezeĀ laagdrempeligĀ is. In het vakjargon spreekt men ook wel van een ā€œopenportaalbenaderingā€.

De procedure staat open voor alle ondernemingen van wie de continuĆÆteit onmiddellijk of op termijn bedreigd is en kan zelfs nog worden toegepast wanneer de voorwaarden voor het faillissement zouden zijn vervuld.

Daarnaast is het zo dat, van zodra de procedure wordt geopend (en zekere mate zelfs vanaf de neerlegging van het verzoekschrift), de onderneming van een zgn.Ā opschortingĀ wordt toegekend. Gedurende de periode van opschorting kan de ondernemingĀ beschermingĀ genieten tegen haar schuldeisers en wordt ook deĀ verplichting tot aangifte van faillissement opgeschort.

De gerechtelijke reorganisatie biedt aldus de mogelijkheid om ondernemingen, weliswaar tijdelijk, de nodigeĀ ademruimteĀ te geven en bijvoorbeeld een akkoord met bepaalde of alle schuldeisers van de onderneming teĀ benaarstigenĀ met het oog op eenĀ in de tijd gespreide terugbetaling en/of schuldvermindering.

 

DOCENTEN
 • Meester Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Meester Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Meester Astrid Lescouhier, advocaat Crivits & Persyn

 

DATUM OPNAME
 • 26/05/2020

 

INHOUD
 • De opgenomen webinars van de docenten (5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docenten, een cursus, interessante links,…)
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA
Deel 1. Ontstaan, de fase voor en de algemene principes van de gerechtelijke reorganisatie
 • Ontstaan van de wetgeving, doelstelling, evolutie (kort overzicht)
 • De fase voor de gerechtelijke reorganisatie
  • Opsporing van een onderneming in moeilijkheden
  • Voorlopige maatregelen
  • Ondernemingsbemiddelaar en buitengerechtelijk minnelijk akkoord
 • Gerechtelijke reorganisatie:
  • Algemeen
  • Het verzoek tot opening van de procedure
  • Vonnis over het verzoek tot gerechtelijke reorganisatie en de gevolgen ervan
  • De opschorting onder de loep
  • De verlenging van de opschorting
  • Wijziging van het doel van de procedure
  • Voortijdige beĆ«indiging en sluiting van de procedure
Deel 2. Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord (ā€˜piste Iā€™) en door collectief akkoord (ā€˜piste IIā€™)
 • Gerechtelijke reorganisatie door minnelijk akkoord (en buitengerechtelijk minnelijk akkoord)
  • Algemeen
  • Procedurele en inhoudelijke bepalingen
 • Gerechtelijke reorganisatie door collectief akkoord
  • Algemeen
  • Inhoudelijke bepalingen
Deel 3. Gerechtelijke reorganisatie door overdracht (ā€˜piste IIIā€™)
 • Algemeen
 • Inhoudelijke en procedurele bepalingen
 • Slotbeschouwing

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

ā‚¬180 excl. btw, inclusief relevante documentatie

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u de webinars bekijkt, deze blijven 3 maanden beschikbaar vanaf de datum van aankoop.

Indien u beroep doet op deĀ KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ā‚¬ 180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464Ā (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het attest wordt u per mail toegestuurd en toegevoegd aan uw persoonlijke account indien de webinar volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 5 punten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 5 punten
 • Sam-Tes: 5 punten
 • ITAA (Categorie A): 5 uren

 

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docent. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.

 

BESCHIKBAARHEID

Deze opleiding blijft beschikbaar tot minstens 3 maanden na aankoop. U kijkt waar, wanneer en zo vaak u wilt.


Andere suggesties…