De contractualisering van het goederenrecht

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar bespreekt dr. Siel Demeyere het onderscheid tussen de ‘kwalitatieve’ verbintenis en de  ‘persoonlijke’ verbintenis. Dit heeft in de praktijk immers heel wat gevolgen, niet enkel wat de automatische overdracht ervan betreft, maar bvb. ook op het vlak van ‘publiciteit’ (register op het kantoor rechtszekerheid), ‘verjaringstermijnen’, ‘bevoegde rechtbank’, ‘belastinggrondslag’,…

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – Sam-Tes)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Dr. Siel Demeyere bestudeerde in het kader van haar doctoraatsonderzoek verbintenissen verbonden aan zakelijke rechten of ‘kwalitatieve verbintenissen’. Voorbeelden van kwalitatieve verbintenissen zijn bijvoorbeeld de canonverplichting bij erfpacht, het onderhoud van een erfdienstbaarheid en de financiële lasten voor appartementseigenaars.

Een kwalitatieve verbintenis (‘real obligation’ in het Engels) verschilt in meerdere opzichten van een persoonlijke verbintenis: een kwalitatieve verbintenis is immers zo nauw verbonden met het zakelijk recht dat ze automatisch overgaat op de rechtsopvolger bij overdracht van het zakelijk recht. Het is dus een verbintenis die gelinkt is aan een bepaalde ‘hoedanigheid’.

De mogelijke discussie of een verbintenis nu ‘kwalitatief’ dan wel ‘persoonlijk’ is, kan voor sommigen theoretisch lijken, maar niet is minder waar.

Het onderscheid ‘kwalitatieve’ verbintenis en ‘persoonlijke’ verbintenis heeft in de praktijk immers heel wat gevolgen, niet enkel wat de automatische overdracht ervan betreft, maar bvb. ook op het vlak van ‘publiciteit’ (register op het kantoor rechtszekerheid), ‘verjaringstermijnen’, ‘bevoegde rechtbank’, ‘belastinggrondslag’,…

 

DOCENT
 • Dr. Siel Demeyere, advocaat Eubelius / Instituut voor Goederenrecht KULeuven 
DATUM OPNAME
 • 25/08/2020 (laatste update cursus: 13/11/2021)

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (1,5 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA
 • Probleemstelling: star goederenrecht versus flexibel verbintenissenrecht
 • Lacunes in het goederenrecht
  • modulering van zakelijke rechten: verbintenissen, rechten en bevoegdheden
  • overdracht van een zakelijk recht
   • de principes
   • aansprakelijkheid van de overnemer
   • aansprakelijkheid van de overdrager
   • toepassing
  • afstand van een zakelijk recht
   • algemeen aanvaard
   • devolutie van het zakelijk recht
   • aansprakelijkheid
 • Contractualisering: mogelijkheden en grenzen
  • modulering van zakelijke rechten
   • grenzen zakelijk recht
   • overdracht persoonlijke rechten en verbintenissen
  • aansprakelijkheid na overdracht van een zakelijk recht
  • afstand van een zakelijk recht
 • Besluit
  • de verbetering door de hervorming met de wet van 4 februari 2020
  • flexibel goederenrecht
  • rol van het aansprakelijkheidsrecht
  • muur tussen verbintenissen- en goederenrecht?

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • bouwpromotoren en vastgoedmakelaars
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uur
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur
 • BIV: 1,5 uur
 • Sam-Tes: 1,5 punt


 

Andere suggesties…