Concurrentie binnen de onderneming vermijden

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 18 FEBRUARI 2022

Mr. Peter De Ryck, mr. Yves Lenders en mr. Kato Aerts geven een praktijkgericht overzicht van de diverse mogelijkheden om contractueel niet-concurrentie te voorzien ten aanzien van werknemers, bestuurders, aandeelhouders, zelfstandige consultants, handelsvertegenwoordigers, franchisenemers,…

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

Bij het begrip ‘concurrentieschade’ binnen een onderneming denkt men meestal klassiek aan werknemers, handelsvertegenwoordigers of bestuurders, maar de mogelijke risico’s zijn breder dan enkel deze actoren. Vrijwel elke onderneming doet bvb. heden ten dage beroep op zelfstandige consultants die toegang krijgen tot heel wat interne informatie. Ook wat aandeelhouders betreft kan het in bepaalde gevallen meer dan nuttig zijn een overeenkomst tot niet-concurrentie te voorzien.

Tijdens deze webinar krijgt u daarom een praktijkgericht overzicht van de diverse mogelijkheden om contractueel niet-concurrentie te voorzien, met aandacht voor wat al dan niet wettelijk toegelaten is. Zeker de invoering van de B2B-wet is een nieuwigheid waarmee terdege rekening moet worden gehouden. Ook de laatste evoluties in de rechtspraak komen uiteraard aan bod. Uiteraard worden ook de nodige stappen besproken die een onderneming kan nemen als het toch mis loopt.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 18 februari 2022
 • 12u30 – 15u

 

DOCENTEN
 • Mr. Peter De Ryck, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Yves Lenders, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Kato Aerts, counsel Lydian 
PROGRAMMA

12u30 – 15u (pauze tussen 13u30 – 14u)

Niet-concurrentiebedingen voor werknemers

 • Geldigheidsvoorwaarden
 • Uitwerking
 • De specifieke situatie van handelsvertegenwoordigers
 • Specifieke regels voor bepaalde bedienden
 • Schending van het concurrentiebeding: welke stappen zijn mogelijk?

Bestuurders en aandeelhouders

 • Bestuurders
  • De loyaliteitsplicht van bestuurders
  • De impact van het Cassatie-arrest van 25 juni 2020
  • Hoe een niet-concurrentiebeding voor bestuurders best opmaken?
 • Aandeelhouders
  • Hoe een niet-concurrentiebeding opnemen in een aandeelhoudersovereenkomst?
 • In welke mate speelt de B2B-wet in deze context?
 • Hoe optreden bij schending van de niet-concurrentieovereenkomst?

Zelfstandige consultants, handelsvertegenwoordigers, franchisenemers etc

 • Hoe het best een niet-concurrentiebeding opnemen in een overeenkomst met zelfstandige consultants?
 • Specifieke aandacht bij consultants die via een vennootschap werken
 • De impact van de B2B-wet
 • Wat bij miskenning van het niet-concurrentiebeding?

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTESTEN
 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…