Buitencontractuele overheidsaansprakelijkheid

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Dirk Van Heuven en mr. Steve Ronse geven een overzicht van de beginselen en de bijzonderheden van de overheidsaansprakelijkheid volgende drie items behandeld: de aansprakelijkheid van de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht, met telkens bespreking van de meest relevante rechtspraak terzake.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Tijdens deze webinar on demand worden na een overzicht van de beginselen en de bijzonderheden van de overheidsaansprakelijkheid volgende drie items behandeld: de aansprakelijkheid van de uitvoerende, de wetgevende en de rechterlijke macht, met telkens bespreking van de meest relevante rechtspraak terzake.

 

DOCENTEN
 • Mr. Dirk Van Heuven, advocaat-vennoot Publius
 • Mr. Steve Ronse, advocaat-vennoot Publius / docent bestuursrecht in de opleiding notariaat KULeuven

 

PROGRAMMA
 • Beginselen & bijzonderheden overheidsaansprakelijkheid
  • ook de overheid is onderworpen aan het gemeenrechtelijk aansprakelijkheidsregime
  • artikelen 1382-1383 Burgerlijk Wetboek: fout-schade-causaal verband
  • vernietiging door GwH, Rvs of RvVb = foutbewijs … of toch niet?
  • grotere terughoudendheid bij beleidsbeslissingen
  • fout bij informele adviesverlening: moeilijk te bewijzen
  • de werking van artikel 159 GW
 • Aansprakelijkheid van de uitvoerende macht (met 10 schadebeperkende tips)
  • als handelende overheid
  • als talmende overheid
  • aansprakelijkheid als vergunningsverlener
  • tien schadebeperkende regels voor overheden
 • Aansprakelijkheid van de rechterlijke macht
  • overheid is ex artikel 1382-1383 BW aansprakelijk voor ambtsfouten van magistraten, als daardoor schade aan derden wordt berokkend
  • Evaluatieingsgronden
  • uitwissingsvoorwaarde
  • enkel bij voldoende gekwalificeerde schending?
 • Aansprakelijkheid van de wetgevende macht
  • evolutie in de Belgische rechtspraak, de verdere verfijning door het Hof van Justitie
  • gekwalificeerde schending is niet nodig, elke inbreuk op een norm volstaat

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • verantwoordelijken uit de publieke sector
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 120 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren


 

Andere suggesties…