Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Op 8 maart 2023 werd het wetsvoorstel tot invoeging van boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” in het nieuw Burgerlijk Wetboek bij de Kamer van volksvertegenwoordigers neergelegd. Boek 6 is nu onderverdeeld in zeven hoofdstukken volgens een eenvoudig en duidelijk schema. Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe geven u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben voor de professionele praktijk.

1,5 uur / 1 punt (OVB – IBJ – NKN – BIV – Sam-Tes – ITAA – FSMA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Op 8 maart 2023 werd het wetsvoorstel tot invoeging van boek 6 “Buitencontractuele aansprakelijkheid” in het nieuw Burgerlijk Wetboek bij de Kamer van volksvertegenwoordigers neergelegd. Boek 6 is nu onderverdeeld in zeven hoofdstukken volgens een eenvoudig en duidelijk schema.

Tijdens deze webinar on demand bezorgen prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe u een overzicht van de meest belangrijke wijzigingen die een impact zullen hebben voor de professionele praktijk.

 

DOCENTEN
 • Prof. dr. Ignace Claeys, hoogleraar UGent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht / advocaat-vennoot Eubelius
 • Dr. Thijs Tanghe, postdoctoraal medewerker UGent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht / advocaat Eubelius

 

DATUM OPNAME
 • 24/10/2023

 

PROGRAMMA

Volgende items komen aan bod:

 • Inleiding en overzicht
 • Werking in de tijd
  • Op welke feiten zullen de bepalingen van boek 6 van toepassing zijn?
  • Wat met de schadegevallen die zich voor de inwerkingtreding van de wet hebben voorgedaan, ook al strekken de gevolgen ervan zich uit tot na deze inwerkingtreding?
 • Samenloop van contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid
  • Zal een contractspartij in de toekomst ook steeds buitencontractueel kunnen worden aangesproken in geval van een wanprestatie? Welke voorwaarden moeten er daartoe zijn voldaan?
  • In welke mate kunnen partijen de samenloop van aansprakelijkheden contractueel regelen, of zelfs uitsluiten?
 • Aansprakelijkheid van hulppersonen
  • Welke impact in de praktijk zal de voorgestelde afschaffing van de quasi-immuniteit van hulppersonen hebben? Pros en cons?
  • Welke verweermiddelen kunnen hulppersonen inroepen?
 • Grondslagen van aansprakelijkheid
  • Welke nieuwigheden zijn er inzake de grondslagen van aansprakelijkheid (aansprakelijkheid voor eigen daad, voor andermans daad en voor zaken en dieren)?
  • Zal er een nieuw vermoeden van aansprakelijkheid gelden voor personen met een globaal en duurzaam toezicht op anderen?
 • Causaal verband
  • Op welke wijze wordt het uitgangspunt inzake het causaal verband versoepeld dan wel verstrengd?
  • Quid met proportionele aansprakelijkheden (verlies van een kans en alternatieve oorzaken)?
 • Pluraliteit van aansprakelijken
  • Is er in de toekomst een in solidum aansprakelijkheid bij zowel samenlopende als gemeenschappelijke fouten?
  • Wat met een gedeelde aansprakelijkheid met de benadeelde en wanneer wordt deze niet aangenomen?
  • Hoe wordt het regres geregeld en wanneer is regres uitgesloten?
 • Schade en schadeloosstelling
  • Welke basisregels inzake de schadeloosstelling zullen in het Wetsvoorstel worden verankerd?
  • Op welke wijze gaat het Wetsvoorstel om met de preventie van schade? Kunnen preventieve bevelen of verboden worden gevorderd?
  • Wat zijn de voorwaarden voor een bijkomende vergoeding van de nettowinst bij lucratieve fouten?
  • Quid met de schatting en begroting ex aequo et bono van de schade?
  • In welke mate kan een dading worden gesloten inzake nieuwe schade of de verergering van schade bij de aantasting van de fysieke integriteit?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiĂ«le en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 1 punt
 • IBJ: 1 punt
 • NKN: 1,5 uur
 • BIV: 1,5 uur
 • Sam-Tes: 1,5 uur
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur
 • FSMA (500207 A): 1,5 punt

Andere suggesties…