Zekerheidstechnieken: stand van zaken.
Bezitloos pandrecht in de praktijk

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Ons recht inzake zekerheidsrechten is de laatste 10 jaar aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop. Mr. Philip Van Steenwinkel en Dhr. Levi Van Havere maken een stand van zaken op en peilen naar de relevantie en performantie van zekerheden tegen een achtergrond van een dreiging van een neerwaartse conjunctuur.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Ons recht inzake zekerheidsrechten is de laatste 10 jaar aanzienlijk gemoderniseerd met het oog op een ruimere bruikbaarheid voor kredietverlening, maar ook naar flexibiliteit van uitwinning in geval van een slechte afloop.

Het is nu tijd om enerzijds een stand van zaken op te maken en anderzijds te peilen naar de relevantie en performantie van zekerheden tegen een achtergrond van een dreiging van een neerwaartse conjunctuur.

 

DOCENTEN
 • Mr. Philip Van Steenwinkel, advocaat-vennoot Hogan Lovells
 • Dhr. Levi Van Havere, general manager Warrant NV

 

DATUM OPNAME
 • 8/10/2020 (laatste update cursus: 27/12/2022)

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar van de docenten (2uur 30min)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docenten, een cursus, interessante links,…)
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Stand van zaken wat betreft beschikbare zekerheidstechnieken -vestigingsvoorwaarden (mr. Philip Van Steenwinkel)

 • De nieuwe Pandwet, “nieuwbouw” en “beperkte renovatie”
  • vestiging, noodzaak van geschrift
  • partijen: pandgever of derde-pandgever, pandhouder-vertegenwoordiger
  • omvang, tegenwerpelijkheid, voorwerp
  • registerpand, gebruik en volgrecht, bescherming pand
  • buitenbezitstelling, verplichtingen pandhouder of derde
  • pandrecht op schuldvorderingen
  • interactie met WFZ, pand financiële instrumenten, contanten en bankvorderingen
  • zekerheid op aandelen, eigendomsvoorbehoud en retentierecht
 • Capita selecta
  • hypotheek: enkele aandachtspunten
  • enkele (contractuele) zekerheidstechnieken
  • alternative lenders: geschikte zekerheden?

Bezitloos pandrecht op voorraden of vergelijkbare goederen (dhr. Levi Van Havere)

 • Origine van het pandrecht
 • Hoe werkt het?
 • Supply Chain Finance: een optimaal financieringspotentieel
 • Hoe pak je Asset Based Lending aan?
 • Opvolging
  • fysieke steekproeven
  • drones
  • RFID
  • Internet of Things
  • Blockchain
 • Realiseren van voorraden: best practices

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u de webinar bekijkt, deze blijft 3 maanden beschikbaar vanaf de datum van aankoop.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST
 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

 

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docenten. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.

 

BESCHIKBAARHEID

Deze opleiding blijft beschikbaar tot minstens 3 maanden na aankoop. U kijkt waar, wanneer en zo vaak u wilt.