Woninghuurbetwistingen

120,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar geeft Koenraad De Greve vanuit zijn ervaringen als vrederechter een overzicht van de procedure bij betwistingen inzake huurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019 en telkens praktijkgericht wijzen op de verschillen bij betwistingen inzake huurovereenkomsten die nog onder de federale huurwet vallen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – BIV – NKN – Landmeters – ITAA)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus 
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Sinds 1 juli 2014 is de huurwetgeving een Vlaamse bevoegdheid en op 1 januari 2019 is het Vlaams Woninghuurdecreet in werking getreden, dat van toepassing is op huurcontracten die vanaf die datum zijn gesloten voor een huurwoning gelegen in Vlaanderen.

Voor huurovereenkomsten afgesloten vóór 1 januari 2019 blijft evenwel de federale huurwet gelden.

Tijdens deze webinar zal de spreker vanuit zijn ervaringen als vrederechter een overzicht geven van de procedure bij betwistingen inzake huurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019 en telkens praktijkgericht wijzen op de verschillen bij betwistingen inzake huurovereenkomsten die nog onder de federale huurwet vallen.

 

DOCENT
 • Dhr. Koenraad De Greve (vrederechter 1ste kanton Gent)

 

DATUM OPNAME
 • 28/08/2020 (laatste update cursus: 06/10/2021)

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar van de docent (2 uur)
 • Uitgebreide documentatie (de slides van de docenten, een cursus, interessante links,…)
 • Enkele vragen om uw kennis te testen
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMMA

Betwistingen inzake woninghuurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019: praktijkgerichte analyse, telkens vergeleken met de betwistingen voor huurovereenkomsten van voor 1 januari 2019

 • Bevoegdheid:
  • Regionale bevoegdheid – materieel recht en procesrecht
  • Bevoegdheid vrederechter (nieuw: kort geding!)
 • Arbitrage
 • De verzoeningsprocedure
 • Rechtspleging
  • Vrijwillige verschijning
  • Verzoekschrift (plan A) of dagvaarding (plan B)?
  • Tegensprekelijk verzoekschrift
  • Kennisgeving OCMW
  • Poging tot verzoening
  • Eenzijdig verzoekschrift
 • Het vrederechterlijke kort geding
  • Wie behandelt de zaak?
  • Is een kort geding volgens art. 584 Ger.W. nog mogelijk?
  • De urgentievereiste
  • Tegensprekelijk of eenzijdig?
 • Overlijden van de huurder en aanduiding curator
 • De vermiste of afwezige huurder
 • De uithuiszetting
  • wat betreft de persoon
  • wat betreft de goederen
 • Overgangsbepalingen

Algemene bedenkingen en ervaringen inzake woninghuurgeschillen vanuit een jarenlange praktijk

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€120 excl. btw, inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Het attest wordt u per mail toegestuurd en toegevoegd aan uw persoonlijke account indien de webinar volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • Sam-Tes: 2 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • Federale Raad van Landmeters-Experten: 1 uur

 

VRAGEN STELLEN AAN DE DOCENT

U kan uw vragen rechtstreeks richten aan de docent. De contactgegevens vindt u terug in de opleiding.

 

BESCHIKBAARHEID

Deze opleiding blijft beschikbaar tot minstens 3 maanden na aankoop. U kijkt waar, wanneer en zo vaak u wilt.