Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

165,00 excl. btw

WEBINAR OP DINSDAG 27 AUGUSTUS 2024

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt hebben voor deze webinar een selectie gemaakt van 25 vragen inzake woninghuur in Vlaanderen en Brussel.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – NKN – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Beschrijving

Ten gevolge van de zesde staatshervorming is het huurrecht in België geregionaliseerd. Bij Ordonnantie van 27 juli 2017 houdende de regionalisering van de woninghuurovereenkomst (BS 30 oktober 2017) werd voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in een eigen huurwetgeving inzake bewoning voorzien, in werking getreden op 1 januari 2018. In Vlaanderen werd er in een afzonderlijk Woninghuurdecreet voorzien, dat van toepassing sinds 1 januari 2019.

In tussentijd zijn we meer dan vijf jaar verder en heeft elk gewest niet alleen zijn eigen stempel op hun huurbeleid gedrukt maar heeft elke regelgeving ook al wat bijkomende wijzigingen ondergaan.

Voor deze webinar hebben de sprekers een selectie gemaakt van 25 vragen waarop zij een praktijkgericht antwoord zullen formuleren.

Ideale documentatie is de publicatie ‘Woninghuur in Vlaanderen en Brussel’  (Intersentia – maart 2022), waarvan de sprekers de auteurs zijn.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 27 augustus 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Ulrike Beuselinck, advocaat-vennoot Seeds of Law
 • Mr. Koen De Puydt, advocaat-vennoot Seeds of Law

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Volgende 25 vragen worden beantwoord, met telkens de vergelijking tussen Vlaanderen en Brussel:

 1. De precontractuele informatieplicht: welke ruimere informatie is er in Brussel verplicht in vergelijking met Vlaanderen en wat is de sanctie bij miskenning in Vlaanderen én in Brussel?
 2. Welke informatie moet er minstens in het huurcontract opgenomen staan? Zijn er bijlagen, die verplicht bij de huurovereenkomst moeten gevoegd worden?
 3. Zijn huurcontracten afgesloten via e-mail, sms of whatsapp rechtsgeldig?
 4. Moet een plaatsbeschrijving eveneens geregistreerd te worden of kan dat zelfs niet?
 5. Is de verhuurder verplicht een prijsvermindering toe te staan bij dringende herstellingen die ongemak voor de huurder tot gevolg hebben?
 6. Onroerende voorheffing mag wettelijk niet ten laste van de huurder worden gelegd, maar welke vrijheid is er met andere lasten en kosten?
 7. Overdracht van huur: op welke wijze kan deze het best gebeuren?
 8. Wat als een huurder de huurovereenkomst beëindigt en er een door de verhuurder toegestane onderhuur is?
 9. Betekent het overlijden van de huurder het einde van de woninghuur?
 10. Is er een verschil in opzegmogelijkheden voor de huurder en verhuurder naargelang het type van duur van overeenkomst?
 11. Kan een verhuurder meerdere appartementen tegelijkertijd opzeggen om er samen werken in uit te voeren? Zo ja, wat zijn de voorwaarden?
 12. Wat houdt het Brussels voorkeurrecht voor huurders van wie de woning te koop wordt aangeboden juist in?
 13. Wat kan de verhuurder doen als de huurder weigert een hogere huurprijs te betalen na werkzaamheden, energiebesparende investeringen,…?
 14. Hoe kan de huur geïndexeerd worden en wat is de invloed van het EPC of EPB-certificaat op de indexering?
 15. Is de verhuurder machteloos als de huurder de sleutels ontvangen heeft, maar toch de waarborg niet betaalt?
 16. Wie blijft huurder bij de beëindiging van het huwelijk of de wettelijke samenwoning? Welke rechter beslist in geval van gebrek aan akkoord?
 17. De huurder of de huurders en een andere persoon die in het goed zijn hoofdverblijfplaats heeft, kunnen op gezamenlijk verzoek aan de verhuurder vragen ermee in te stemmen dat die andere persoon ook huurder wordt. Wat als de verhuurder niet reageert?
 18. Heeft de verhuurder het recht de huurovereenkomst te beëindigen als de helft van de medehuurders die de huurovereenkomst ondertekenden hun opzegging gegeven hebben?
 19. Kan er een arbitragebeding worden opgenomen in het huurcontract?
 20. Wanneer de huurder nalaat om de sleutels op het einde van het contract terug te bezorgen, kan er dan een bezettingsvergoeding worden gevraagd?
 21. Is welke mate is de huurder in een appartementsgebouw gebonden door de basisakte en/of het reglement van inwendige orde?
 22. Heeft de huurder enig recht op inspraak binnen een mede-eigendom? Is er iets gewijzigd met het vernieuwde appartementsrecht?
 23. Valt toeristische verhuur onder de regionale huurwetgeving?
 24. Kan de huurder zonder toestemming van de verhuurder het gehuurde goed op bvb. Airbnb aanbieden?
 25. Wat is de invloed van de stedenbouwkundige verplichtingen op het huurcontract?

14u15 – 14u30 : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • (kandidaat-)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • NKN: 2 uren
 • Sam-Tes: aanvraag ingediend
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…