Wet Patiƫntenrechten:
een praktijkgerichte analyse van de Wet van 6 februari 2024

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Op 23 februari 2024 werd de Wet van 6 februari 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Prof. dr. Christophe Lemmens analyseert tijdens deze webinar on demand stap voor stap de essentie van de wet.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


UĀ kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor ā‚¬395 (excl. btw)


 

Op 23 februari 2024 werd de Wet van 6 februari 2024 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De huidige wet betreffende de rechten van de patiĆ«nt dateert van 22 augustus 2002 en destijds was deze wet zeer vernieuwend. De rechten van de patiĆ«nt werden in Ć©Ć©n wet gebundeld, er werd een systeem voor de vertegenwoordiging van de patiĆ«nt die niet meer bekwaam is om zijn rechten uit te oefenen in de wet ingeschreven en als sluitstuk werd een klachtrecht ingevoerd. Tevens werd een Federale Commissie ā€œrechten van de patiĆ«ntā€ geĆÆnstalleerd.

De resolutie van het Federaal Parlement betreffende een grondige hervorming van de rechten van de patiƫnt van 15 december 2022 verzocht de Federale Regering om een grondige modernisering van de 20-jarige wet door te voeren. In antwoord op deze resolutie, en na brede consultatie van zowel patiƫnten, verstrekkers en experts werd het wetsontwerp van wijzigingswet voorgelegd aan de Kamer op 16 november 2023, definitief goedgekeurd op 1 februari 2024 en op 23 februari 2024 gepubliceerd in het Staatsblad.

Tijdens deze webinar analyseert prof. dr. Christophe Lemmens stap voor stap de essentie van de nieuwe wet.

 

DOCENT
 • Dr. Christophe Lemmens, advocaat-vennoot Dewallens & partners, gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen

 

DATUM OPNAME
 • 01/02/2024

 

PROGRAMMA

Inleiding:Ā 

 • voor en na de Wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiĆ«nt
 • de inhoud van de huidige wet
 • achtergrond van de wetswijziging
 • traject
 • enkele preliminaire vaststellingen

Definities

 • punctuele wijzigingen
 • definities
  • gezondheidszorg
  • vroegtijdige zorgplanning
  • voorafgaande wilsverklaring
  • vertrouwenspersoon en vertegenwoordiger

Toepassingsgebied

 • algemeen
 • specifieke bescherming
 • uitbreiding

Samenwerking en wederzijds respect

Multidisciplinair overleg: de betrokkenheid van de verschillende actoren

Kwaliteitsvolle dienstverstrekking: recht op kwaliteit

Vrije keuze en informatie

Informatie over de gezondheidstoestand

 • gezondheidstoestandinformatie
 • recht op niet-weten
 • therapeutische exceptie

Informed consent

 • regels
 • informatie
 • weigering van toestemming
 • voorafgaande wilsverklaringen
 • spoedgeval

Patiƫntendossier

 • bijhouden en bewaren van het patiĆ«ntendossier
 • inzagerecht
 • recht op afschrift
 • na overlijden

Privacy en intimiteitĀ 

Klachtrecht en ombudsfunctie

Pijnbestrijding

VertrouwenspersoonĀ 

Minderjarigen en meerderjarige onbekwamenĀ 

Escapeclausules

 

DOELGROEP
 • advocaten en bedrijfsjuristen
 • artsen en gezondheidszorgbeoefenaars met goede voorkennis, inclusief arbeidsartsen
 • bestuurders, algemene directies en verantwoordelijken van zorginstellingen met goede voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

ā‚¬165Ā (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op deĀ KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ā‚¬165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…