Werknemers en crisis: van herstructurering tot faillissement

285,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Ten gevolge COVID-19 moeten heel wat ondernemingen beslissingen nemen die een enorme impact hebben voor het personeel. In deze opleiding worden de verschillende scenario’s, die aan een onderscheiden, strikte en rigoureus te volgen regelgeving onderworpen zijn, op een praktijkgerichte wijze geanalyseerd.

6 uren / 6 punten (OVB – IBJ – ITAA)

 

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus¬†
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Ten gevolge COVID-19 moeten heel wat ondernemingen beslissingen nemen die een enorme impact hebben voor het personeel.

Herstructureren met collectief ontslag, het afstoten van een gedeelte of de overdracht van de gehele onderneming, het sluiten van de onderneming (of een of meer afdelingen) en ook de laatste piste van gerechtelijke reorganisatie of zelfs faillissement worden nu meer dan ooit overwogen.

Uiteraard zijn al deze scenario‚Äôs aan een onderscheiden, strikte en rigoureus te volgen regelgeving onderworpen, die in vier sessies praktijkgericht geanalyseerd worden. Spreker mr. Nicholas Thoelen is de auteur van het handboek ‚ÄėConventionele overgang van ondernemingen‚Äô, sprekers mr. Kato Aerts en mr. Jurgen De Vreese zijn de auteurs van het gloednieuwe boek ‚ÄėFaillissement en overdracht onder gerechtelijk gezag: wat met het personeel?‚Äô.

 

DOCENTEN
 • Mr. Jan Hofkens, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Nicholas Thoelen,advocaat Claeys & Engels
 • Mr. Sara Vanderstraeten,¬†advocaat-vennoot PwC Legal
 • Mr. Ellen Devloo, advocaat PwC Legal
 • Mr. Jurgen De Vreese, counsel Lydian
 • Mr. Kato Aerts, counsel Lydian

 

DATUM OPNAME
 • 27/11/2020

 

INHOUD
 • De opgenomen webinar (6 uren)
 • Uitgebreide documentatie (de slides, een cursus, interessante links,…)
 • Een evaluatieformulier

 

PROGRAMA

Herstructureren-reorganiseren en collectief ontslag (mr. Jan Hofkens)

 • Wanneer is sprake van collectief ontslag?
 • Hoe verloopt de procedure?
 • Spreiding van ontslagen: hoe aanpakken?
 • Vrijwillig vertrek als alternatief
 • Sociaal plan: recente tendensen en knelpunten
 • Activering van werknemers in het kader van herstructurering
 • Hoe omgaan met beschermde werknemers?

Conventionele overdracht van een bedrijfsgedeelte of van de totale onderneming (mr. Nicholas Thoelen)

 • Wanneer is er anno 2020 sprake van een overgang van onderneming of van een bedrijfsgedeelte?
 • Wat zijn de concrete gevolgen van een overgang van onderneming op de relatie tussen werkgever en werknemer?
 • Kan een overname van het personeel in kortgeding afgedwongen worden?
 • Schending van de ontslagbescherming: schadevergoeding of verplichte re√Įntegratie?

Sluiting van onderneming of een afdeling (mr. Sara Vanderstraeten en mr. Ellen Devloo)

 • Wanneer is er sprake van een “sluiting van onderneming” en wat is het verschil met ‚Äúcollectief ontslag‚ÄĚ?
 • Hoe verloopt de procedure tot sluiting van onderneming?
 • Wanneer hebben werknemers recht op een sluitingsvergoeding?
 • Hoe omgaan met beschermde werknemers in geval van sluiting? Wat is het verschil met de regels inzake opheffing van ontslagbescherming bij collectief ontslag?
 • Welke rol vervult het Sluitingsfonds?

Gerechtelijke reorganisatie en faillissement: de situatie van de werknemers (mr. Jurgen De Vreese en mr. Kato Aerts)

Een faillissement of gerechtelijke reorganisatie hebben een belangrijke impact op het personeel.

Tijdens deze sessie wordt het lot van het personeel belicht, zowel bij een gerechtelijke reorganisatie en faillissement als bij een eventuele overdracht van activa in het kader van een gerechtelijke reorganisatie of faillissement.

Bijzondere aandacht voor de verplichtingen en mogelijkheden van de werkgever met betrekking tot:

 • de informatie en consultatie van het personeel of de overlegorganen. Waarover en wanneer moet de werkgever communiceren?
 • de lopende arbeidsovereenkomsten. Blijven deze bestaan of gelden er bijzondere be√ęindigingsregels?;
 • de schulden die nog openstaan ten aanzien van het personeel. Zullen de werknemers nog betaling ontvangen, en zo ja, van wie?

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financi√ęle en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

‚ā¨285 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de¬†KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ‚ā¨ 285, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is¬†DV.O222464¬†(Fides Ganda BVBA)

 

ATTESTEN

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 6 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 6 punten
 • ITAA (Categorie A): 6 uren