Webinar ‘Terbeschikkingstelling van werkkrachten tussen ondernemingen – Wat is (on)mogelijk in 2021?’ (maandag 30 augustus 2021)

150,00 excl. btw

Mr. Jan Hofkens en mr. Kato Aerts maken een analyse van de (toegelaten) vormen van terbeschikkingstelling van personeel, (onder)aanneming  van diensten als alternatief en de detachering en terbeschikkingstelling van buitenlandse arbeidskrachten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

De Belgische arbeidswetgeving stelt principieel en uitdrukkelijk dat het verboden is om als werkgever zijn werknemers ter beschikking te stellen van een derde die deze werknemers gebruikt en er gezag over uitoefent. Het in- of uitlenen van personeel kan dus onwettelijk zijn en aanleiding geven tot strafsancties of administratieve boeten. Bovendien kunnen er gevolgen zijn inzake arbeidsrecht en sociaalzekerheidsrecht.

Nochtans zijn er een aantal uitzonderingen die dergelijke terbeschikkingstelling wel mogelijk maakt, maar waarbij de regels strikt dienen nagevolgd te worden. Zo is er uiteraard uitzendarbeid, maar daarnaast is het ook uitzonderlijk toegestaan dat een werkgever die geen uitzendbureau is zijn vaste werknemers voor een beperkte tijd uitleent aan een ander bedrijf, als hij daarvoor de voorafgaande toestemming heeft gekregen van de arbeidsinspectie.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Maandag 30 augustus 2021
 • 9u30 – 12u

 

DOCENTEN
 • Mr. Jan Hofkens, advocaat-vennoot Lydian
 • Mr. Kato Aerts, counsel Lydian

 

PROGRAMMA

Uitzendarbeid als toegelaten vorm van terbeschikkingstelling

 • De driehoeksverhouding tussen partijen, het sluiten van verschillende overeenkomsten
 • Duur en procedure

Toegelaten terbeschikkingstelling van personeel

 • Onder welke strikte voorwaarden is terbeschikkingstelling toch mogelijk?
 • Welke zijn de sancties in het geval van een verboden terbeschikkingstelling?
 • Schorsen van de arbeidsovereenkomst als oplossing
 • Terbeschikkingstelling in het kader van een werkgeversgroepering

(Onder)aanneming van diensten als oplossing

 • Waar ligt de grens tussen onderaanneming en verboden terbeschikkingstelling?
 • Aandachtspunten om schijnzelfstandigheid te vermijden

Detachering en terbeschikkingstelling van buitenlandse arbeidskrachten

 • Welke specifieke verplichtingen en aandachtspunten gelden bij internationale detachering?
 • Wanneer riskeert men hoofdelijke aansprakelijkheid?
 • Wat is de impact van de Corona-pandemie en de regeringsmaatregelen die in dit kader werden genomen?

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), incl. uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTESTEN

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA: 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!