Webinar ‘Privaat versus publiek bouwrecht: gelijkenissen en verschillen m.b.t. vier actuele topics’ (maandag 30 augustus 2021)

180,00 excl. btw

Mr. Els Op de Beeck en mr. Michael Thielens bespreken de gelijkenissen en verschillen tussen het privaat én publiek bouwrecht (overheidsopdrachten) met betrekking tot vier actuele topics die van groot belang zijn voor elke practicus van het bouwrecht.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – BIV – IGO – Architecten)

Beschrijving

In deze webinar zullen de principes uit het privaat én publiek bouwrecht (overheidsopdrachten) met betrekking tot vier actuele topics, waarvan het belang door elke practicus van het bouwrecht gekend is, tegenover elkaar worden gezet.

Komen aan bod: prijsbepaling (en uiteraard ook wijziging en herziening), fouten in de opdrachtdocumenten, uitvoeringstermijn en vertragingsvergoeding, alsook oplevering en aanvaarding van de werken.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Maandag 30 augustus
 • 8u30 – 12u

 

DOCENTEN
 • Mr. Els Op de Beeck, advocaat-vennoot Schoups
 • Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups / vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven

 

PROGRAMMA

Prijsbepaling, -wijziging en -herziening

 • (Richtlijnen voor) prijszetting in het publiek en privaat bouwrecht
 • Verbod op wezenlijke wijzigingen vs. principiële contractvrijheid (beperkt door B2C en B2B beschermingswetgeving)?
 • Onvoorzienbare omstandigheden en imprevisieleer (naar huidig en toekomstig recht)
 • Rekenfouten en materiële fouten vs. inschattingsfouten – verbod op wijziging of vertrouwensleer?
 • Prijsherzieningsclausules

Fouten in de publieke en private opdrachtdocumenten

 • Pacta sunt servanda: bestekconforme uitvoering van de opdracht?
 • Informatie- en onderzoeksplichten van opdrachtgever en opdrachtnemer
 • Mogelijkheid en plicht (!) tot verbetering bij publiek bouwrecht

Uitvoeringstermijn en vertragingsvergoeding

 • Uitvoeringstermijn en mogelijkheden tot verlenging
 • Vertragingsboetes en straffen vs. vertragingsvergoedingen en het verbod op strafbedingen
 • Kennelijk overdreven vertragingsvergoedingen: teruggave, matiging of nietigheid?

Oplevering en aanvaarding van de werken

 • Juridische gevolgen van de (voorlopige of definitieve) oplevering en aanvaarding van de werken in het publiek en privaat bouwrecht
 • Verjarings-, verval- en kennisgevingstermijnen na de aanvaarding van de werken
 • Aansprakelijkheid na het verstrijken van de waarborgperiode: lichte (verborgen) gebreken én stabiliteitsbedreigende gebreken?

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • architecten en bouwpromotoren
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€180 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de live-webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • BIV: 3 uren
 • Orde van Architecten: aanvraag ingediend
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!


Andere suggesties…