Webinar ‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten’ (donderdag 22 april 2021)

180,00 excl. btw

Tijdens deze webinar geeft mr. Henk Verstraete een praktijkgericht overzicht van de fiscale impact van een overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen. In het tweede deel gaat mr. Geert De Neef dieper in op de fiscale integratie tijdens en na de overname.

3 uren/punten

Beschrijving

Tijdens deze webinar wordt vooreerst op een praktijkgerichte wijze een overzicht gegeven van de fiscale impact van een overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen, met uiteraard ook aandacht voor fiscaal relevante clausules in die overeenkomst.

Vervolgens wordt de fiscale integratie tijdens en na de overname geanalyseerd: welke mogelijkheden, welke risico’s? Uiteraard wordt in deze context ook aandacht besteed aan de verplichting voor fiscale tussenpersonen tot melding van bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies aan de FOD Financiën (DAC6).

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 22 april 2021
 • 13u – 16u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe / prof. Fiscale Hogeschool / gastdocent KULeuven
 • Mr. Esther Everaert, advocaat Stibbe
 • Mr. Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian

 

PROGRAMMA

13.00-16.30u (pauze van 14.30-15.00 uur)

13.00-14.30 uur

Fiscale impact en relevante fiscale clausules in de overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen (mr. Henk Verstraete en mr. Esther Everaert)

 • Hoe wordt de verkoop van aandelen fiscaal behandeld bij de koper en verkoper?
 • Wat is het fiscaal belang van het bepalen van een marktconforme prijs van aandelen bij de verkoop tussen groepsvennootschappen?
 • Heeft de overname van aandelen een impact op de fiscale continuïteit van de doelvennootschappen? Zijn er wijzigingen te verwachten in het Belgisch fiscaal landschap, onder meer op het vlak van de overdracht van fiscale verliezen en welke impact heeft dit bij een overname van aandelen?
 • Het belang van een fiscale due diligence en de fiscale garanties en waarborgen in de overname-overeenkomst?
 • De bespreking van een selectie van fiscaal relevante artikelen in de overnameovereenkomst:
  • definitie van belastingen
  • vrijwaringsclausule betreffende fiscale risico’s uit het verleden
  • vorderingen tot vrijwaring indien bepaalde fiscale verklaringen en waarborgen niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen
  • afspraken betreffende het indienen van belastingaangiftes en de betaling van belastingen rond de overnamedatum
  • afspraken betreffende de behandeling van fiscale geschillen die vallen onder de vrijwaringsclausule.

 15.00-16.30 uur

 Fiscale integratie tijdens en na de overname: welke mogelijkheden, welke risico’s? (mr. Geert De Neef)

 • Welke technieken kan de overnemer bij de overname aanwenden om de overnamekosten in aftrek te brengen – niet alleen van zijn eigen belastbare winst – maar eventueel ook van de winst die de overgenomen vennootschap maakt?
 • Diverse reorganisatietechnieken (fusie, overdracht van activa, …)
 • Debt-push down – mogelijkheden en fiscale risico’s
 • Overdracht van activiteiten en functies: opportuniteiten en beperkingen.
 • Overnameplanning in een internationale context
 • Actualisatie rechtspraak en rulings

Welke van voormelde technieken kan de overnemer ook na de overname aanwenden om een effectieve fiscale consolidatie tot stand te brengen tussen de overnemende en de overgenomen vennootschap?

 • Wat is de impact van DAC6 op de diverse mogelijkheden van fiscale integratie in een internationale context? DAC6 verplicht tussenpersonen immers om bepaalde grensoverschrijdende fiscale constructies te melden aan de fiscale Aaministratie, maar de betreffende wetteksten hebben evenwel een zeer ruim toepassingsgebied…

rond 16.30 u.          Einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na de datum van de opleiding. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar live volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • NKN: 3 uren
 • ITAA (Categorie A): 3 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
  Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig live heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Korte tijd na de webinar krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar 15 dagen te herbekijken wanneer en waar het u past!


Andere suggesties…