Managementovereenkomsten anno 2021

150,00 excl. btw

WEBINAR OP  7 OKTOBER 2021

Mr. Dieter Dejonghe en mr. Ines Vandevelde behandelen het risico op herkwalificatie van een managementovereenkomst in een arbeidsovereenkomst, de reductie van het risico op schijnzelfstandigheid door het werken via een managementvennootschap en clausules inzake, confidentialiteit, niet-concurrentie, aansprakelijkheid,…

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – IGO)

Beschrijving

De managementovereenkomst als dusdanig is niet wettelijk geregeld, zodat er bij het opstellen ervan een ruime contractuele vrijheid bestaat.

Belangrijk is uiteraard dat de managementovereenkomst adequaat wordt opgesteld om te vermijden dat de overeenkomst een aantal clausules bevat die de zelfstandigheid van de manager in twijfel kunnen trekken, wat tot gevolg heeft dat de managementovereenkomst wordt geherkwalificeerd als een arbeidsovereenkomst.

De managementovereenkomst kan afgesloten worden met een natuurlijke persoon, maar ook met een vennootschap. Een klassieke stelling is hier dat het contracteren via een vennootschap ook het risico op herkwalificatie aanzienlijk kan beperken, maar is dat wel zo?

Andere belangrijk aandachtspunt is uiteraard de B2B-wet die op 1 december 2020 in werking getreden is. In het licht van deze wet zal er bijzondere aandacht moeten zijn bij de redactie van bepaalde clausules  zoals bijvoorbeeld het vergoedingssysteem, de redactie van clausules met betrekking tot confidentialiteit, concurrentie, aansprakelijkheid…

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 7 oktober
 • 13u30 – 16u

 

DOCENTEN
 • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels
 • Mr. Ines Vandevelde, advocaat-medewerker Claeys & Engels

 

PROGRAMMA

13u30 – 16u (pauze van 14u30-15u)

Wordt behandeld:

 • Het risico op herkwalificatie van een managementovereenkomst in een arbeidsovereenkomst: de laatste ontwikkelingen
 • Reductie van risico op schijnzelfstandigheid door het werken via een managementvennootschap
 • Clausules inzake, confidentialiteit, niet-concurrentie, aansprakelijkheid e.a met aandachtspunten in het kader van de B2B wet.

rond 16u: Vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de live-webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!


Andere suggesties…