Webinar ‘De impact van het WVV op successie- en investeringsvehikels’ (vrijdag 23 april 2021)

180,00 excl. btw

Tijdens deze webinar geeft mr. Henri Derycke een praktijkgerichte analyse van de impact van het verdwijnen van de oude ‘CV’, wordt de BV als alternatief kritisch bekeken en tenslotte ook stilgestaan bij een aantal onbelichte planningsmogelijkheden.

2 uren/punten

Beschrijving

Het lijdt geen twijfel dat de CV een veel gebruikte rechtsvorm was, zowel in het kader van successieplanning als in investeringstoepassingen. Door de inwerkingtreding van het WVV op 1 mei 2019, is het gebruik van de CV evenwel niet meer mogelijk of evident voor de vroegere toepassingen.

De grote flexibiliteit waarmee partijen zich binnen de CV konden organiseren was een grote troef, evenals het meervoudig stemrecht, de soepelheid om het bestuur te organiseren en de vrije afspraken inzake overdrachtsbeperkingen.

De wetgever heeft er expliciet voor gekozen de BV een grotere juridische vrijheid te geven en CV’s die juist om die flexibiliteit in het verleden werden opgericht zullen, bij gebreke aan een uitdrukkelijke keuze, van rechtswege omgevormd worden tot een BV vanaf 1 januari 2024, tenzij hun statuten reeds eerder werden aangepast.

Tijdens deze webinar wordt een praktijkgerichte analyse gegeven van de impact van het verdwijnen van de oude ‘CV’, wordt de BV als alternatief kritisch bekeken en tenslotte ook stilgestaan bij een aantal onbelichte planningsmogelijkheden.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 23 april 2021
 • 13u – 15u30

 

DOCENT
 • Mr. Henri Derycke, Advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe

 

PROGRAMMA

13.00-15.30 uur (pauze van 14.00-14.30 uur) 

 • Wat met structuren inzake successieplanning waarbij de CV een cruciale rol heeft gespeeld?
 • Wat met investeringsvehikels in de vorm van een CV?
 • Het gebruik van de BV als alternatief voor de CV, gezien de wetgever de nieuwe BV bewust van een grote juridische vrijheid en heel wat nieuwigheden heeft voorzien. Denk bvb. aan de soepele in- en uittreding lastens het vennootschapsvermogen, het meervoudig stemrecht, de vrije winstverdelingsafspraken, …
 • Zwaktes en opportuniteiten van de BV als alternatief
 • Onbelichte planningsmogelijkheden
 • De impact voor planningen tgv het nieuwe goederenrecht, bvb. in het bijzonder de artikelen ivm vruchtgebruik op aandelen (wet van 4 februari houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek)

rond 15.30 u.          Einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig live werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!