Webinar ‘Het nieuwe bewijsrecht: maar wat nu in de praktijk?’ (donderdag 11 maart 2021)

120,00 excl. btw

Tijdens deze webinar focust dhr. Pierre Thiriar op de concrete toepassing van het nieuwe bewijsrecht in de dagdagelijkse praktijk van het recht. Elke deelnemer kan op voorhand vragen doorsturen die tijdens de uiteenzetting zullen worden behandeld.

1 uur/punt

Beschrijving

Op 1 november 2020 is het nieuwe bewijsrecht in werking getreden.

Het bewijsrecht werd opgenomen in een apart boek (Boek 8) van het nieuw Burgerlijk Wetboek en is dus geen onderdeel meer van het verbintenissenrecht. Naast een modernisering van het bestaande bewijsrecht en een codificatie van de rechtsleer en de rechtspraak, zijn er ook een aantal interessante nieuwigheden die het bewijsrecht voorgoed veranderen.

Belangrijke nieuwigheden zijn de loyale medewerkingsplicht aan de bewijslevering en de omkering van de bewijslast (art. 8.4. nieuw BW), o.a. besproken in de publicatie ‘Bewijsnood na het vernieuwde bewijsrecht’ (uitgave Intersentia – november 2020).

Door de vele vragen die de invoering van deze wetgeving oproepen is er nu dit webinar voorzien waarbij anderhalf uur tal van verschillende praktijkvragen zullen behandeld worden. Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar werkelijk op de concrete toepassing van deze nieuwe regelgeving in de dagdagelijkse praktijk van het recht.

Deelnemers hadden de mogelijkheid bij inschrijving tot en met donderdag 4 maart 2021 bijkomende vragen te stellen, die beantwoord zullen worden op donderdagnamiddag 11 maart 2021.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 11 maart 2021
 • 15u30 – 17u

 

DOCENT
 • Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer hof van beroep Antwerpen / praktijkassistent UAntwerpen

 

PROGRAMMA

Volgende vragen komen onder meer bod:

 1. Welke issues zijn er op het vlak van de toepassing van het bewijsrecht in de tijd?
 2. Is er iets gewijzigd in de wijze waarop een rechter zal omgaan met de problematiek van bewijswaardering en bewijsgeschiktheid?
 3. De omkering van de bewijslast: de voorziene voorwaarden en de motiveringsplicht van de rechter. Wat met de visie dat dit zou kunnen leiden tot enige rechterlijke willekeur?
 4. Welke raakvlakken zijn er tussen het bewijsrecht en het recht van toepassing op de grond van de zaak?
 5. Volgens art. 8.4, derde lid B.W zijn alle partijen gehouden om mee te werken aan de bewijsvoering: wat houdt dit juist in en wat zijn de sancties?
 6. Bij schade aan een bedrijfswagen: wie draagt de bewijslast? Dient de werkgever te bewijzen dat de feiten buiten de arbeidssfeer gebeurden of moet de werknemer bewijzen dat de feiten gebeurden bij de uitoefening van het arbeidscontract?

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€120 (excl. btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uren
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
  Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!