Webinar ‘Het beslagrecht anders belicht’ (maandag 30 augustus 2021)

150,00 excl. btw

Tijdens deze webinar geven mr. Jens Vrebos en mevr. Karolien Dockers vooreerst een praktijkgericht overzicht van enkele specifieke beslagen (bitcoins, aandelen, webdomeinen, vliegtuigen, schepen,…). In het tweede deel wordt dan de impact van het insolventierecht bekeken op lopende en toekomstige executieprocedures. Daarnaast wordt ook ingegaan op enkele bijzondere posities.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – IGO – Sam-Tes – ITAA)

Beschrijving

Tijdens deze webinar wordt vooreerst een praktijkgericht overzicht gegeven van enkele specifieke beslagen die minder vaak voorkomen in de praktijk van de gerechtsdeurwaarder, zoals een beslag op bitcoins, beslag op aandelen, beslag op webdomeinen, beslag op vliegtuigen en schepen.

Telkens wordt er ingegaan op aandachtspunten voor zowel de advocaten als de gerechtsdeurwaarders.

In het tweede deel wordt dan de impact van het insolventierecht bekeken op lopende en toekomstige executieprocedures. Daarnaast wordt ingegaan op de bijzondere posities van de onbetaalde verkoper, de onbetaalde verhuurder, de pandhoudende schuldeiser en de schuldeiser die over een eigendomsvoorbehoud beschikt nadat een insolventieprocedure is tussengekomen.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Maandag 30 augustus 2021
 • 12u30 – 15u

 

DOCENTEN
 • Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
 • Mevr. Karolien Dockers, plaatsvervangend gerechtsdeurwaarder en vennoot Dikaioma Gerechtsdeurwaarders

 

PROGRAMMA

12u30-15u (pauze van 13u30-14u)

 • Gemeenschappelijke kenmerken aan elke beslagprocedure
 • Bijzondere beslagen (zowel bewarende als uitvoerende):
  • beslag op bitcoins
  • beslag op aandelen
  • beslag op effectenportefeuilles
  • beslag op webdomeinnamen
  • beslag op agrarische rechten (emissierechten, melkrechten, …)
  • beslag op bankkluizen
  • beslag inzake namaak
  • beslag op patenten en octrooien
  • beslag lastens de echtgenoot-niet-schuldenaar of wettelijk samenwonende partner
 • Algemene kenmerken van insolventieprocedures, o.a. WCO, faillissement, vereffening, collectieve schuldenregeling
 • Impact van deze insolventieprocedure op de executiemogelijkheden
 • Toelichting van de uitvoeringsmogelijkheden na tussenkomst van een insolventieprocedure
 • Bijzondere positie van de:
  • onbetaalde verkoper
  • onbetaalde verhuurder
  • pandhoudende schuldeiser
  • schuldeiser met een eigendomsvoorbehoud
 • De relatie advocaat-deurwaarder toegelicht vanuit de praktijk

rond 15u – Vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na de datum van de opleiding. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
 • Sam-Tes: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig live heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Korte tijd na de webinar krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar 15 dagen te herbekijken wanneer en waar het u past!