Webinar ‘De procedure van gerechtelijke reorganisatie: aandachtspunten na een jarenlange praktijkervaring’ (maandag 30 augustus 2021)

180,00 excl. btw

Tijdens deze webinar maakt dhr. Guy Hermans, op basis van zijn jarenlange ervaring als rechter in deze materie, een praktijkgerichte analyse van de gerechtelijke reorganisatie. Hij wijst niet alleen op de problemen en aandachtspunten maar biedt ook de nodige oplossingen en handvaten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – Sam-Tes – ITAA – IGO)

Beschrijving

De procedure van gerechtelijke reorganisatie strekt in essentie tot het behouden van de continuïteit van het geheel of een gedeelte van de activa of van de activiteiten van de onderneming.

Kenmerkend voor de procedure van gerechtelijke reorganisatie is dat deze laagdrempelig is. De gerechtelijke reorganisatie biedt aldus de mogelijkheid om ondernemingen, weliswaar tijdelijk, de nodige ademruimte te geven en bijvoorbeeld een akkoord met bepaalde of alle schuldeisers van de onderneming te benaarstigen met het oog op een in de tijd gespreide terugbetaling en/of schuldvermindering.

Maar wat zijn nu de aandachtpunten waar de practicus van het insolventierecht aandacht moet aan besteden tijdens deze procedure?

Tijdens deze webinar zal dhr. Guy Hermans, op basis van zijn jarenlange ervaring als rechter in deze materie, een praktijkgerichte analyse maken van een aantal pijnpunten en waar mogelijk ook oplossingen suggereren bij een aantal probleemsituaties.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Maandag 30 augustus 2021
 • 15u30 – 17u30

 

DOCENT
 • Dhr. Guy Hermans, Ere-rechter Ondernemingsrechtbank Antwerpen (afdeling Tongeren)

 

PROGRAMMA

15.30 – 17.00: uiteenzetting

Volgende items komen aan onder meer aan bod:

 • De (nieuwe) mogelijkheid om een GRP voor te bereiden met behulp van een gerechtsmandataris
 • Aandachtspunten bij het voorbereiden van een procedure
 • De aandachtspunten van de gedelegeerd rechter bij aanvang van de procedure
 • Het inleidend verzoekschrift
 • De betwisting over het bedrag of het bevoorrecht karakter van een schuldvordering
 • De problematiek van de beslagen
 • Aandachtspunten/mogelijkheden binnen het reorganisatieplan
 • ….

17.00 – 17.30u: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na de datum van de opleiding. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig live heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Korte tijd na de webinar krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar 15 dagen te herbekijken wanneer en waar het u past!