Webinar ‘De nieuwe Indicatieve Tabel 2020’ (vrijdag 17 september 2021)

150,00 excl. btw

Prof. dr. Nils Broeckx geeft een algemeen overzicht van nieuwigheden in de Indicatieve Tabel 2020 en bespreekt o.a. de specifieke vormen van morele schade, de specifieke aspecten van huishoudelijke schade en de vergoeding van toekomstige schade (rente, kapitalisatie of forfait).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – FSMA – ITAA – IGO)

Beschrijving

De Indicatieve Tabel is een lijst met forfaitaire schadevergoedingen, als leidraad te gebruiken voor de raming van schade die niet op een andere manier kan geschat worden. Het gaat om schade waarvoor er geen bewijsstukken kunnen voorgelegd worden, bijvoorbeeld de vergoeding van arbeidsongeschiktheid en loonverlies welke geleden wordt naar aanleiding van het ongeval of morele, esthetische of huishoudelijke schade.

Deze tabel wordt regelmatig geactualiseerd in functie van de evolutie van sociaal-economische omstandigheden, wetgeving, rechtspraak en rechtsleer.

De in 2016 door de magistratenorganisaties het ‘Koninklijk Verbond van Vrede- en Politierechters’ en de ‘Nederlandstalige Vereniging van Magistraten’ gepubliceerde Indicatieve Tabel, werd in 2020 samen met de ‘Union Professionnelle de la Magistrature’ door de werkgroep van magistraten herzien.

Een goede kennis van de cijfers en kunnen interpreteren van de tabel zijn dan ook een absolute must voor wie met begroting van schade te maken krijgt.

 

U kan deze webinar achteraf, na de montage van de opnames, gedurende 15 dagen herbekijken.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 17 september
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Prof. dr. Nils Broeckx, Legal consultant Ask Q / Deeltijds docent Universiteit Antwerpen / Gastprofessor ALLIC en AHLEC

 

PROGRAMMA

Tijdens deze webinar wordt door de spreker een overzicht gegeven van de belangrijkste nieuwigheden en worden eveneens enkele thema’s die relevant zijn bij de bepaling en beoordeling van de schade nader onder de loep genomen.

Wordt behandeld (niet-limitatieve opsomming):

 1. Algemeen overzicht van nieuwigheden in de Indicatieve Tabel 2020
 2. Specifieke vormen van morele schade
 3. Specifieke aspecten van huishoudelijke schade
 4. Vergoeding van toekomstige schade (rente, kapitalisatie of forfait)

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • verzekeraars en verzekeringstussenpersonen
 • artsen en gezondheidszorgbeoefenaars met goede voorkennis, inclusief arbeidsartsen
 • bestuurders, algemene directies en verantwoordelijken van zorginstellingen met goede voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 150 (excl. 21% btw), incl. relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na de datum van de opleiding. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Korte tijd na de webinar krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar 15 dagen te herbekijken wanneer en waar het u past!