Webinar ‘De hervorming van het goederenrecht – De impact inzake directe belastingen en de gevolgen voor successieplanning’ (vrijdag 27 augustus 2021)

180,00 excl. btw

De wet tot hervorming van het goederenrecht heeft een serieuze impact op fiscale planning en successieplanning. Mr. Claudine Bodeux en mr. Elisabeth De Nolf bespreken de mogelijke opportuniteiten en de eventuele valstrikken.

2 uren / 2 punten (OVB – NKN – IBJ – IGO – BIV – ITAA)

Beschrijving

De Wet tot hervorming van het goederenrecht van 4 februari 2020 (Staatsblad van 17 maart 2020) zal in werking treden op 1 september 2021.

Uiteraard heeft deze nieuwe wetgeving ook een impact wat fiscale planning en successieplanning betreft.

De wijzigingen inzake opstal, erfpacht en vruchtgebruik hebben immers gevolgen voor familiale planningen alsook voor het opzetten van onroerend goed constructies tussen vennootschappen en natuurlijke personen of tussen vennootschappen onderling.

Tijdens deze opleiding worden een aantal mogelijke opportuniteiten besproken zowel op het vlak van directe belastingen als wat successieplanning betreft. Ook het risico op valstrikken wordt aangekaart en waar nodig wordt gewezen op de mogelijke stappen die kunnen genomen worden in het licht van bestaande overeenkomsten of het afwegen van nieuwe beslissingen.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 27 augustus 2021
 • 9u30 – 12u

 

DOCENTEN
 • Mr. Claudine Bodeux, advocaat-vennoot Tiberghien
 • Mr. Elisabeth De Nolf, advocaat Tiberghien

 

PROGRAMMA

09.30-12.00 u. (pauze tussen 10.30-11.00 u.)

 • De belangrijkste nieuwigheden, die belangrijk zijn voor de fiscale praktijk
  • Wat is dwingend en wat is van aanvullend recht?
  • Afwijken van de wet: fiscaal gesanctioneerd?
 • Vestiging van het zakelijk recht
  • De nieuwe definities van de zakelijke rechten:
   • de fiscale gevolgen, o.a. wat betreft de redactie van akten van zakelijke rechten
   • quid met het eigendomsrecht van bestaande (niet-betaalde) opstallen?
  • Niet alles verandert noodzakelijkerwijze
  • Wat is roerend/onroerend?
 • Tijdens de looptijd van het zakelijk recht
  • Vruchtgebruik en de nieuwe regeling wat herstellingen betreft: onderhoudsherstellingen en grove herstellingen
  • Erfpacht en opstal: de fiscale gevolgen van de nieuwe regeling inzake herstellingen
 • Einde van het zakelijk recht
  • Eenvormig vergoedingsmechanisme: de gevolgen van het feit dat in de toekomst betaling zal gebeuren op basis van “ongerechtvaardigde verrijking”
  • Hoe toepassen om fiscale sancties te vermijden?
 • Capita selecta
  • (Vervroegde) afstand van een zakelijk recht
  • Einde vruchtgebruik faillietverklaring /ontbinding vennootschap
 • Successieplanning
  • Aandachtspunten m.b.t. vruchtgebruik
  • Vruchtgebruik op specifieke goederen
  • Gevolgen voor schenk- en erfbelasting

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • vastgoedmakelaars en bouwpromotoren
 • bestuurders, financiĂ«le en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€180 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA: 2 uren
 • BIV: 2,5 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!


 

Andere suggesties…