Webinar ‘Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: recente rechtspraak (2010-2020)’ (vrijdag 7 mei 2021)

180,00 excl. btw

Mr. Michael Thielens analyseert de contractuele aansprakelijkheidsgronden en -regimes van aannemer en architect aan de hand van een rechtspraakonderzoek van honderden vonnissen en arresten.

3 uren/punten

Beschrijving

In deze webinar zal aan de hand van een rechtspraakonderzoek van honderden vonnissen en arresten het aannemingsrecht/bouwrecht worden gereconstrueerd, gaande van basisleerstukken tot meer complexe leerstukken als: “Kan de architect zich t.o.v. de opdrachtgever exonereren voor de handelingen van het studiebureau in onderaanneming, zelfs als dit studiebureau fouten maakt die de stabiliteit van het bouwwerk in gevaar brengen?”.

De mix tussen basis en complexe leerstukken maakt deze opleiding toegankelijk voor iedere specialisatiegraad.

Om het overzicht te bewaren, ligt de focus op het aannemingsrecht sensu stricto (het privaat bouwrecht), i.p.v. overheidsopdrachten of de Woningbouwwet, en meer specifiek op de contractuele aansprakelijkheidsgronden en -regimes van aannemer en architect.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 7 mei 2021
 • 13u – 16u30

 

DOCENT
 • Mr. Michael Thielens, advocaat Schoups / onderzoeksassistent KULeuven

 

PROGRAMMA

13.00-16.30 u (pauze van 14.30-15.00 uur)

1. Aansprakelijkheid vóór de aanvaarding van de werken
 • Verbintenissen en aansprakelijkheden van de architect
  1. (Minimale) wettelijke opdracht:
   • Inhoud (“volledige” opdracht?)
   • Openbare orde
  2. Ontwerpfase
   • Van voorontwerp tot uitvoeringsdossier
   • Uitbesteden van ontwerpverbintenissen: mogelijkheden en beperkingen
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
  3. Uitvoeringsfase: controleverbintenis
   • Leiding
   • Controle sensu stricto
   • Toezicht?
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
  4. Advies- en bijstandsverbintenis
   • Grondslag
   • Voorwerp
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
 • Verbintenissen en aansprakelijkheden van de aannemer
  1. Conforme uitvoering van de werken
   • Conform de contractuele documenten, gegeven instructies en gemaakte afspraken
   • Conform de regels van de kunst
   • Het gebruik van deugdelijke (niet-gebrekkige) materialen
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
  2. Tijdige uitvoering van de werken
   • (On)bepaalde termijn
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
  3. Informatieverbintenis
   • Informatieplicht
   • Waarschuwingsplicht
   • Weigeringsplicht
   • Middelen- of resultaatsverbintenis?
2. “Aanvaarding” als keerpunt in de aansprakelijkheidsregimes
 • Voorlopige oplevering en inontvangstneming
  1. Begrip
  2. (Vorm)voorwaarden
  3. Gevolgen
 • Definitieve oplevering en inontvangstneming
  1. Begrip
  2. (Vorm)voorwaarden
  3. Gevolgen
 • Situering van de aanvaarding
3. Aansprakelijkheid ná de aanvaarding van de werken
 • Aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken
  1. Algemeen
  2. Toepassingsvoorwaarden
   • Aannemingsovereenkomst
   • Gebrek
   • Verborgen karakter
   • Ernstig karakter
   • Fout
  3. Termijn
   • Waarborgtermijn
   • Proceduretermijn
 • Aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken
  1. Algemeen
  2. Toepassingsvoorwaarden
   • Aannemingsovereenkomst
   • Gebouw of groot werk van onroerende aard
   • Stabiliteitsbedreigend karakter
   • Fout
  3. Termijn
   • Eén enkele (waarborg- en procedure) termijn
 • Lichte verborgen vs. stabiliteitsbedreigende gebreken?

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • architecten en bouwpromotoren
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€180 (excl. btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na de datum van de opleiding. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de live-webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • BIV: aanvraag ingediend
 • Orde van Architecten: aanvraag ingediend
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig live heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Korte tijd na de webinar krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar 15 dagen te herbekijken wanneer en waar het u past!


Andere suggesties…