Webinar ‘Brexit: wat met arbeidsmigratie en sociale zekerheid?’ (donderdag 11 maart 2021)

180,00 excl. btw

Dhr. Bruno De Pauw en mr. Sophie Maes geven een antwoord op uw praktijkvragen over de gevolgen van de Brexit op werknemers en zelfstandigen op basis van de ervaringen en de problemen die zich stellen tijdens de eerste weken van 2021.

5 uren/punten

Beschrijving

Op 31 december 2020 is de overgangsperiode met het Verenigd Koninkrijk afgelopen.

Maar wat zijn nu de concrete gevolgen zijn voor werknemers? Britse burgers zijn dus ‘derdelanders’ geworden die enkel onder strikte voorwaarden in een Europese lidstaat mogen verblijven en werken.

En wat is de impact op het vlak van sociale zekerheid? Onder welke specifieke voorwaarden worden bepaalde socialezekerheidsrechten behouden? Waar moeten bijdragen betaald worden? De uiteenzetting bevat bijzonder veel praktische voorbeelden zodat een zeer concreet en gedetailleerd beeld gegeven wordt.

De bedoeling van deze webinar is om een antwoord te geven op heel wat praktische vragen en moeilijkheden die de eerste weken van 2021 gerezen zijn.

Deelnemers hadden daarom de mogelijkheid tot en met donderdag 4 maart 2021 bijkomende vragen te stellen, die beantwoord zullen worden op donderdagnamiddag 11 maart 2021.

In de deelnameprijs is ook de webinar on demand ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling: 2 actuele topics’ van mr. Sophie Maes en dhr. Bruno De Pauw begrepen (webinar on demand van drie uren, u kijkt wanneer en zo vaak u wilt).

 

U kan deze webinar achteraf, na de montage van de opnames, gedurende 15 dagen herbekijken.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 11 maart 2021
 • 13u – 15u

 

DOCENTEN
 • Dhr. Bruno De Pauw, adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ
 • Mr. Sophie Maes, advocaat-vennoot Claeys & Engels

 

PROGRAMMA

Op basis van de eerste ervaringen en praktijkproblemen, wordt gedurende twee uren het antwoord gegeven op heel wat vragen.

Volgende vragen komen al aan bod:

 1. Wat met Britse werknemers die legaal in België verblijven op 31 december 2020? Wat moeten ze concreet doen om verder in België te mogen verblijven en werken en tegen wanneer ? Welk statuut hebben ze en wat houdt dit in ? Wat betekent dit voor toekomstige werkgevers?
 2. Wat met Britse werknemers die niet in België verblijven maar er wel werken op 31 december 2020? Welke stappen moeten ze ondernemen?
 3. Hoe vanaf 1 januari 2021 een Britse werknemer in dienst nemen die niet onder het Terugtrekkingsakkoord (‘Withdrawal Agreement’) valt? Wat voorziet het nieuwe Handelsakkoord (‘Trade and Cooperation Agreement’)?
 4. Wat met business trips vanuit de UK naar België vanaf vanaf 1 januari 2021? Wat voorziet het nieuwe Handelsakkoord (‘Trade and Coorperation Agreement’)?
 5. Heeft een Belg die naar de UK wil gaan werken een arbeidskaart en verblijfsvergunning nodig?
 6. Wat met de zelfstandigen ?
 7. Wat met detachering van het verenigd Koninkrijk naar België en omgekeerd?
 8. Is het mogelijk dat een werknemer nergens verzekerd zal zijn of in beide landen op hetzelfde loon sociale zekerheidsbijdragen zal moeten betalen?
 9. Wat bij tewerkstelling in meerdere lidstaten en enkel een gedeelte in de UK: wat is dan de situatie inzake sociale zekerheid?
 10. Hoe zit dat nu met dat terugtrekkingsakkoord (Withdrawal Agreement) en het nieuwe handelsakkoord (Trade and Cooperation Agreement)?
 11. Er wordt gezegd dat er nu maar twee jaar kan gedetacheerd worden in plaats van 5 jaar. Klopt dat?
 12. Kunnen werknemers nog A1 verklaringen krijgen en zal de UK deze aanvaarden? Tot wanneer? En wat met de reeds lopende detacheringen?
 13. Hoe zit het met de socialezekerheidsdekking van een ingenieur van Marokkaanse nationaliteit die de onderneming op zakenreis van twee weken naar de UK stuurt?
 14. En wat met werknemers van Britse nationaliteit? Kan een onderneming die nog naar een andere lidstaat detacheren?
 15. Brit komt wonen en werken in Vlaanderen.Kan hij opgebouwde sociale zekerheidsrechten alsnog meebrengen (rechten opgebouwd voor brexit, rechten opgebouwd na brexit)?
 16. Belg wenst in de UK te gaan wonen en werken. Zijn er overdraagbare sociale zekerheidsrechten?
 17. Belg komt na jaren tewerkstelling in de UK terug naar België.Kan hij opgebouwde sociale zekerheidsrechten alsnog meebrengen (rechten opgebouwd voor brexit, rechten opgebouwd na brexit)?
 18. Belg heeft een mixed carrière tussen België en de UK en gaat in pensioen in de UK. Is er een afspraak ifv pensioen? Kan hij via de pensioendienst in de UK alsnog zijn Belgisch pensioen ontvangen? Wat als hij uiteindelijk in België met pensioen gaat, tellen opgebouwd rechten van UK mee (voor brexit, na brexit)?
 19. Is er nog een overeenkomst tussen de UK en België ifv tijdelijk meenemen van je werkloosheidsuitkering om in het andere land werk te zoeken?
 20. Ik werk voor een Belgisch bedrijf vanuit mijn woonplaats in de UK. Ik werk voor een bedrijf in de UK vanuit mijn woonplaats in België. Zijn er specifieke afspraken gemaakt ifv thuiswerken?
 21. Zijn er specifieke afspraken voor grensarbeiders tussen de UK en België: verblijfsdocumenten, sociale zekerheid, belastingen?
 22. Zijn er afspraken ifv ‘Europese’ ziekteverzekering?
 23. Is een Belgisch rijbewijs nog geldig?
 24. Werknemer werkt 2 dagen in Belgie, 3 dagen in UK. Waar betaalt hij sociale.zekerheid?
 25. …

 

DOELGROEP
 • advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, medewerkers van sociale secretariaten
 • personeelsverantwoordelijken, financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€180 (excl. btw), inclusief uitgebreide documentatie én de webinar on demand ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling: 2 actuele topics‘.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na de datum van de opleiding. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten voor de live-webinar en 3 standaardpunten voor de webinar on demand (in totaal dus 5 standaardpunten)
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten voor de live-webinar en 3 punten voor de webinar on demand (in totaal dus 5 standaardpunten)
 • ITAA (Categorie A): 2 uren voor de live-webinar en 3 uren voor de webinar on demand (in totaal dus 5 uren)

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Korte tijd na de webinar krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar 15 dagen te herbekijken wanneer en waar het u past!


Andere suggesties…