Webinar ‘Antiwitwasverplichtingen en ondernemen: een niet-vanzelfsprekend evenwicht’ (donderdag 29 april 2021)

180,00 excl. btw

Tijdens deze webinar leggen dhr. Kris Meskens en mr. Stijn De Meulenaer op een praktische manier de problematiek van de antiwitwasverplichtingen uit met als doel een werkbare basis te bieden en onaangename gevolgen van deze wetgeving te voorkomen.

2 uren/punten

Beschrijving

De Europese en daaruit voorvloeiende Belgische antiwitwasverplichtingen worden steeds strenger en vinden in steeds meer sectoren toepassing.

De banken waken via hun compliance afdelingen bovendien alsmaar strenger over de toepassing van deze wetgeving, en screenen hun bankklanten voortdurend. Bankklanten die niet voldoen of niet afdoend aantonen dat te doen, worden steeds gemakkelijker opgezegd.

Tijdens deze webinar leggen beide sprekers op een praktische manier de problematiek uit, reiken zij ondernemingen de hand vanuit de bedoeling om hen een werkbare basis te bieden en onaangename gevolgen van deze wetgeving te voorkomen.

Een antwoord wordt onder meer gegeven op volgende vragen:

 • Hoe ga ik hiermee in de praktijk om?
 • Hoe verhoud ik mij tot mijn bankier?
 • Hoe beantwoord ik vragen van mijn bankier?
 • Wat kan ik doen wanneer mijn bankrekening is opgezegd?
 • Welke gevolgen zie ik tegemoet nadien?

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 29 april 2021
 • 13u – 15u30

 

DOCENTEN
 • Dhr. Kris Meskens, secretaris-generaal van de Cel voor Financiële Informatieverwerking / docent antiwitwaswetgeving KDG Hogeschool Antwerpen
 • Mr. Stijn De Meulenaer, advocaat-vennoot Everest Advocaten / Executive Professor Fraud Auditing (IFA) en docent fiscaal strafrecht Vives Brugge / Registered Fraud Auditor (RFA) / lid van de Raad van Bestuur van het Instituut van Fraude Auditoren
PROGRAMMA

13.00-15.30 uur (pauze van 14.00-14.30 uur)

Concreet komen onder meer de volgende aspecten aan bod:

 • Bespreking van de voornaamste vigerende antiwitwasverplichtingen
  • Cashbeperkingen
  • Identificatieverplichting
  • Meldplicht
 • Rol en werking van de CFI
  • Algemeen
  • Meldingen bij de CFI
  • Doormeldingen aan het parket
 • De gevolgen van een melding
  • Melding te goeder trouw
  • Zwijgplicht
  • Strafrechtelijk risico – art. 505 Sw.
 • De specifieke gevolgen van een melding in de banksector
  • Waarom melden banken zoveel?
  • Zwijgplicht vs. stopzetting van een bankrelatie: een heikel evenwicht
 • Hoe voorkom ik de stopzetting van mijn bankrelatie?
  • KYC
  • Gevoelige sectoren: preventieve audit
  • Hoe omgaan met vragen van de bank?
 • Wat te doen bij stopzetting bankrelatie?
  • Mogelijkheden om beslissing aan te vechten?
  • De wet van 8 november 2020 (basisbankdienst)

rond 15.30 u.          Einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de verzekeringssector en in bank- en beleggingsdiensten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig live werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • NKN: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste.
  Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!