Webinar ‘Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen anno 2021’ (vrijdag 26 maart 2021)

180,00 excl. btw

Tijdens deze webinar bespreken prof. dr. Christophe Lemmens en prof. dr. Nils Broeckx de aansprakelijkheid van de gezondheidsbeoefenaar en de zorginstelling met nadruk op de praktijkproblemen. Uiteraard komen ook de uitdagingen van Corona-crisis aan bod.

3 uren/punten

Beschrijving

Tijdens deze webinar wordt aandacht besteed aan de aansprakelijkheid van de gezondheidsbeoefenaar en de zorginstelling waar hij/zij werkzaam is, waarbij uiteraard ook de uitdagingen van Corona-crisis aan bod komen.

Eerder dan op het theoretisch kader, ligt de nadruk tijdens deze webinar op praktijkproblemen, zoals reeds opgesomd in het programma.
Deelnemers hebben evenwel de mogelijkheid tot en met donderdag 18 maart 2021 bijkomende vragen te stellen, die dan beantwoord zullen worden op vrijdagnamiddag 26 maart 2021.

Het programma zal daarom bestendig een update krijgen tot 18 maart 2021. Na 18 maart 2021 is inschrijven uiteraard nog mogelijk, maar zullen er geen vragen meer kunnen gesteld worden, zodat de uiteenzetting adequaat kan voorbereid worden.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 26 maart 2021
 • 13u – 16u30

 

DOCENTEN
 • Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat-vennoot Dewallens & partners / gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen
 • Prof. dr. Nils Broeckx, advocaat Dewallens & partners / gastprofessor Ahlec leerstoel en docent UAntwerpen

 

PROGRAMMA

13.00-16.30u (pauze van 14.30-15.00 uur)

Volgende topics komen al zeker aan bod:

 1. Aansprakelijkheid inzake ziekenhuisinfecties, waaronder Covid-19: quid?
 2. Aansprakelijkheid inzake informed consent?
 3. Wat is de laatste stand van de rechtspraak van het Fonds Medische Ongevallen?
 4. Wat is de laatste stand van de rechtspraak van de hoven en rechtbanken omtrent medische aansprakelijkheid (en bedenkingen over potentiële aansprakelijkheidszaken ten gevolge van Covid-19, zoals uitstel van behandeling en teleconsultaties)?
 5. Wat is de invloed van de Kwaliteitswet op de aansprakelijkheid van gezondheidsboefenaars en zorginstellingen?
 6. Preventiemaatregelen van zorginstellingen/zorgpraktijken ten aanzien van hun personeel en patiënten, met de nadruk Covid-19 screening?
 7. Wat is de impact van het nieuwe burgerlijk bewijsrecht op de aansprakelijkheid van de arts? Stel dat een patiënt beweert dat een arts hem/haar op voorhand niet goed heeft geïnformeerd over mogelijke risico’s of complicaties. De geïnformeerde toestemming van de patiënt werd wel gedocumenteerd in het EPD, maar er is geen weerslag dat de risico’s werden besproken. Ontbreken van geïnformeerde toestemming kan geleverd worden door het bewijs van waarschijnlijkheid. Heeft dit een impact op de aansprakelijkheid van de arts? Kan je als patiënt dan stellen dat je niet had ingestemd indien je op de hoogte was geweest van alle risico’s van de ingreep?…
 8. …

Deelnemers kunnen bijkomende vragen omtrent dit thema richten aan marc@legalnews.be t.e.m. donderdag 18 maart. Deze vragen zullen dan tijdens de uiteenzetting worden behandeld.

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • artsen en gezondheidszorgbeoefenaars met goede voorkennis, inclusief arbeidsartsen
 • bestuurders, algemene directies en verantwoordelijken van zorginstellingen met goede voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), incl. relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €180, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na de datum van de opleiding. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

VORMINGSATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar volledig live werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig live heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Korte tijd na de webinar krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar 15 dagen te herbekijken wanneer en waar het u past!