Webinar ‘Aandeelhoudersovereenkomsten – Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving’ (vrijdag 4 juni 2021)

180,00 excl. btw

Mr. Joke Pattyn en mr. Jasper Caby belichten de voornaamste aandeelhoudersafspraken, rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader, en geven nuttige aandachtspunten en praktische tips mee met het oog op de redactie van dergelijke clausules.

3 uren/punten

Beschrijving

In 2012 verscheen het boek ‘Aandeelhoudersovereenkomsten’ (uitgeverij Larcier), waarin meester Joke Pattyn voor het eerst op geïntegreerde wijze en met kritisch oog voor zowel het juridisch kader als de noden van de praktijk, een kritische analyse maakte van de afspraken tussen aandeelhouders die typisch in  aandeelhoudersovereenkomsten worden opgenomen.

Ondertussen, bijna 10 jaar later, is er veel gewijzigd: het nieuwe WVV is een feit en ook de B2B-wet is intussen in werking getreden.

Tijdens deze webinar worden de voornaamste aandeelhoudersafspraken belicht rekening houdend met het gewijzigd wetgevend kader en worden nuttige aandachtspunten en praktische tips meegegeven met het oog op de redactie van dergelijke clausules.

 

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 4 juni 2021
 • 13u – 16u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Joke Pattyn, advocaat Eubelius
 • Mr. Jasper Caby, advocaat Eubelius

 

PROGRAMMA

13u-16u30 (pauze van 14u30-15u)

Algemeen

 • Aandeelhoudersovereenkomsten: wat, wanneer, wie, waarom, hoe?
 • Het vernieuwd wettelijk kader en de impact op aandeelhoudersafspraken
 • BV vs. NV, vroeger en nu

Overdrachtsbeperkingen

 • Soorten overdrachtsbeperkingen
 • What’s new?
 • Gedetailleerde analyse van de klassieke overdrachtsbeperkende afspraken
 • Praktische tips en aandachtspunten voor de redactie van overdrachtsbeperkende afspraken o.m. in het licht van de nieuwe wetgeving
 • Afdwingbaarheid van gemaakte afspraken

Stemafspraken

 • Soorten stemafspraken
 • Aandeelhouders vs. bestuurders
 • What’s new?
 • Afdwingbaarheid van gemaakte afspraken

Organisatie van de machtuitoefening binnen de vennootschap

 • Impact van het vernieuwd wettelijk kader
 • Analyse van mogelijke afspraken vanuit een praktische invalshoek (W. Venn. vs. WVV)

Conflictmanagement

 • Impact van het vernieuwd wettelijk kader
 • Preventieve en curatieve maatregelen
 • Exit van een sleutelfiguur: good/bad leaver
 • Deadlock mechanismen
 • Wettelijke actiemiddelen vs. aandeelhoudersafspraken

rond 16u30          Einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 120, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de live-webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • NKN: aanvraag ingediend
 • ITAA: aanvraag ingediend (categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Een uur voor de start van de webinar krijgt u nogmaals een herinnering om in te loggen.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Uw kijktijd wordt exact geregistreerd en indien u de webinar volledig heeft bekeken krijgt u per mail een attest, bestemd voor de bij inschrijving vermelde beroepsorganisatie.

Achteraf krijgt u, na de montage van de opnames, de mogelijkheid om deze webinar gedurende 15 dagen te herbekijken!