Voordeelpakket ‘Vennootschapsrecht’

395,00 excl. btw

5 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Vennootschapsrecht’ krijgt u 5 webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €395 (ipv €780). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

12 uren / 10 punten (OVB – IBJ – ITAA – NKN)

Beschrijving

Met het voordeelpakket ‘Vennootschapsrecht’ krijgt u 5 webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €395 (excl. btw) in plaats van €780 (excl. btw)!

Tot 3 maanden na aankoop kan u deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

Elke opleiding is opgenomen in een professionele studio met TV-kwaliteit.

Na het volledig bekijken van elke opleidingsonderdeel van het pakket, worden uw punten/uren toegekend.

 

Webinars inbegrepen in dit voordeelpakket:

 

Contracteren met rechtspersonen (aparte verkoopprijs: € 120)

 • Principes inzake vertegenwoordiging
 • De orgaantheorie
 • De toerekening van rechtshandelingen aan een vennootschap of vereniging
 • Aansprakelijkheid van de vertegenwoordiger
 • De impact van belangenconflicten op de rechtsgeldige vertegenwoordiging van vennootschappen en verenigingen
 • Schijnvertegenwoordiging

Docent:

 • Mr. Bram Baert (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)

 

Conflicten in rechtspersonen: een stand van zaken (aparte verkoopprijs: € 180)

 • De impact van het WVV op conflictsituaties
 • Voorlopige en bewarende maatregelen nader toegelicht
 • Verschillen en gelijkenissen tussen vennootschappen en VZW’s

Docent:

 • Mr. Vanessa Ramon (advocaat-vennoot Crivits & Persyn)

 

Aandeelhoudersovereenkomsten – Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving (aparte verkoopprijs: € 180)

 • Algemeen
 • Overdrachtsbeperkingen
 • Stemafspraken
 • Organisatie van de machtuitoefening binnen de vennootschap
 • Conflictmanagement

Docenten:

 • Mr. Joke Pattyn (advocaat Eubelius)
 • Mr. Jasper Caby (advocaat Eubelius)

 

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Clausules in precontractuele onderhandelingen en bedingen inzake due diligence (aparte verkoopprijs: €180)

 • Clausules in precontractuele onderhandelingen in het kader van overnames en fusies
 • Bedingen inzake due diligence in het kader van overnames en fusies

Docenten:

 • Mr. Henri Derycke (advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe)
 • Mr. Pierre Queritet (advocaat-vennoot PwC Legal)
 • Mr. Stijn Vanbaelen (advocaat PwC Legal)

 

Van Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) naar maatschap: een stille revolutie (aparte verkoopprijs: € 120)

 • De impact van drie nieuwe wetten
 • De “nieuwe” maatschap
 • Afspraken maken met een maatschap
 • Procederen met een maatschap

Docenten:

 • Mr. Siegfried Busscher (advocaat-vennoot Schoups)
 • Mr. Joost van Riel (advocaat Schoups)

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 395 (excl. btw) voor al deze webinars, inslusief slides en documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 395, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden toegekend per webinar van zodra deze effectief volledig werd gevolgd.

Contracteren met rechtspersonen

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • NKN: 1,5 uren
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren

Conflicten in rechtspersonen: een stand van zaken

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

Aandeelhoudersovereenkomsten – Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • NKN: 3 uren
 • ITAA (categorie A): 3 uren

Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • NKN: 3 uren
 • ITAA (Categorie A): 3 uren

Van Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) naar maatschap: een stille revolutie

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • Nationale Kamer voor Notarissen: 1,5 uur
 • BIV: 1,5 uur
 • Sam-Tes: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur

 

Andere suggesties…