Voordeelpakket ‘Successieplanning’

350,00 excl. btw

4 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Successieplanning’ krijgt u 4 praktijkgerichte webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €350 (ipv €600). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

7 punten / 7 uren (OVB – IBJ – BIV – FSMA – ITAA – NKN)

Beschrijving

Het voordeelpakket ‘Successieplanning‘ biedt u 4 praktijkgerichte opleidingen aan een uitzonderlijk voordeeltarief.

U betaalt slechts €350 (excl. btw) in plaats van €600 (excl. btw)!

Tot 3 maanden na aankoop kan u deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

Elke opleiding is opgenomen in een professionele studio met TV-kwaliteit.

Na het volledig bekijken van elke opleidingsonderdeel van het pakket, worden uw punten/uren toegekend.

 

Webinars inbegrepen in dit voordeelpakket:

 

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik (aparte verkoopprijs: €150)

 • Planning inzake vastgoed via vruchtgebruik na de inwerkingtreding van het nieuwe goederenrecht
 • Planning aandelen (al dan niet van vastgoedvennootschappen) met een voorbehouden vruchtgebruik of lidmaatschapsrechten

Docent:

 • Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel

 

De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning – Een stapsgewijze analyse aan de hand van clausules (aparte verkoopprijs: €150)

 • Het voorwerp en het fiscaal belang van een goede omschrijving
 • De omschrijving van de inbreng van de (on)roerende goederen of rechten
 • Uittreding en -sluiting van vennoten
 • Het bestuur
 • Aandelenoverdracht

Docent:

 • Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel

 

Vermogensplanning voor personen zonder afstammelingen of partner – Alternatieven voor het duolegaat met een goed doel (aparte verkoopprijs: €150)

 • De afschaffing van het fiscale voordeel voor het duolegaat met een goed doel
 • Mogelijke alternatieven

Docent:

 • Mr. Ferenc Ballegeer, Advocaat FB-tax / vrijwillig wetenschappelijk medewerker opleiding notariaat VUB

 

De voordelen van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning (aparte verkoopprijs: €150)

 • Vastgoed via Naamloze Vennootschap
 • Inbreng vastgoed in Maatschap
 • Inbreng vastgoed in Private Stichting

Docent:

 • Prof. Jos Ruysseveldt, advocaat-vennoot Ruysseveldt BV / prof. Fiscale Hogeschool/HUBrussel

 

DEELNAMEPRIJS

€350 (excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €350, kan u de KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden toegekend per webinar van zodra deze effectief volledig werd gevolgd.

In totaal kunnen er 7 punten of 7 uren worden bekomen.

Successieplanning van vastgoed en aandelen via vruchtgebruik

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA (categori A): 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • BIV: aanvraag ingediend

De maatschap als controlemechanisme tot optimalisatie van successieplanning – Een stapsgewijze analyse aan de hand van clausules

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • BIV: aanvraag ingediend

Vermogensplanning voor personen zonder afstammelingen of partner – Alternatieven voor het duolegaat met een goed doel

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten

De voordelen van een NV, de private stichting en de maatschap als vastgoedvehikel, ook in het licht van een adequate successieplanning

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • ITAA (categorie A): 1,5 uren
 • FSMA (500207 B): 1 punt bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag ingediend
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • BIV: aanvraag ingediend

Andere suggesties…