Voordeelpakket ‘Contracten’

495,00 excl. btw

7 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Contracten’ krijgt u 7 praktijkgerichte webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €495 (ipv €930). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

9 punten / 12 uren (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Het voordeelpakket ‘Contracten‘ biedt u 7 praktijkgerichte opleidingen aan een uitzonderlijk voordeeltarief.

U betaalt slechts €495 (excl. btw) in plaats van €930 (excl. btw)!

Tot 3 maanden na aankoop kan u deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

Elke opleiding is opgenomen in een professionele studio met TV-kwaliteit.

Na het volledig bekijken van elke opleidingsonderdeel van het pakket, worden uw punten/uren toegekend.

 

Webinars inbegrepen in dit voordeelpakket:

 

Contracten anno 2021 (aparte verkoopprijs: € 150)

 • De onderhandelingsfase
 • Geldigheidsgebreken
 • Acties en sancties bij wanprestatie
 • Medeplichtigheid aan contractbreuk
 • Schadebedingen

Docenten:

 • Prof. dr. Ignace Claeys (hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent / advocaat-vennoot Eubelius)
 • Dr. Thijs Tanghe (postdoctoraal medewerker Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent / advocaat Eubelius)

 

Handelscontracten anno 2021 (aparte verkoopprijs: € 180)

 • De nieuwe B2B-wetgeving: maar wat nu in de praktijk?
 • De impact van COVID-19 op handelshuur en andere commerciĂ«le contracten

Docenten:

 • Mr. Geert Bovy (advocaat-vennoot Baker McKenzie)
 • Dr. Joost Vynckier (advocaat Baker McKenzie)
 • Dr. Stijn Claeys (advocaat-vennoot Racine)

 

Handelstussenpersonen en distributieovereenkomsten (aparte verkoopprijs: € 120)

 • Distributierecht: onderscheid op basis van economische onafhankelijkheid
 • Keuze voor het juiste distributiemodel: factoren bij die keuze
 • Handelstussenpersonen
 • Distributieovereenkomsten
 • Impact van de B2B-wetgeving. Moet het distributiecontract aangepast worden?

Docent:

 • Dr. Stijn Claeys (advocaat-vennoot Racine)

 

(Onder)aannemingsovereenkomsten (aparte verkoopprijs: € 120)

 • Het sluiten van een aannemingsovereenkomst
 • Onderaanneming
  • Wanneer is het toegelaten?
  • De verhoudingen
  • Verzekeringstechnische aspecten

Docent:

 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven)

 

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten (aparte verkoopprijs: € 120)

 • Overheidsopdrachten v. privaatrechtelijke overeenkomsten in het Belgisch recht
 • “Privatisering” van de bestuursbevoegdheden
 • Administratieve contracten v. overeenkomsten met de overheid
 • Wetgeving overheidsopdrachten anno 2021
 • B2B-wet van 4 april 2019
 • European Green Deal – Circulaire economie

Docent:

 • Mr. Carlos De Wolf (advocaat-vennoot De Wolf & Vennoten Advocaten)

 

ICT-contracten opstellen en beoordelen (aparte verkoopprijs: € 120)

 • Types en kenmerken van ICT-contracten (Build versus Operate)
 • Verbintenisrechtelijke aspecten, acceptatieregeling, aansprakelijkheid,
 • Bijzondere risico’s inzake cloud en SaaS
 • Agile development: bijzondere kenmerken
 • Openstellen van API: terms of use
 • ERP-implementatie

Docent:

 • Mr. Stefan Van Camp (advocaat Timelex)

 

De verkoop van een onroerend goed (aparte verkoopprijs: € 120)

 • Ontstaan van de koop: problemen rond de wilsuiting, wilsovereenstemming, essentiĂ«le en substantiĂ«le voorwaarden
 • Vertegenwoordiging bij koop-verkoop: positie van de vastgoedmakelaar en van de notaris
 • Bewijs van de koop: wat wordt vandaag begrepen onder “geschrift”, onder “begin van bewijs door geschrift”, onder “bekentenis”?
 • Vernietigbaarheid van koopbelofte en verkoopovereenkomsten omwille van bijzondere wetgeving
 • Clausules van opschortende voorwaarde van financiering: welke te kiezen?

Docent:

 • Mr. Frank Burssens (advocaat-vennoot Everest / gastprofessor KULeuven)

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiĂ«le en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 495 (excl. btw) voor al deze webinars, inslucief slides en documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 495, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden toegekend per webinar van zodra deze effectief volledig werd gevolgd.

In totaal kunnen er 9 punten of 12 uren worden bekomen.

Contracten anno 2021

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren
 • NKN: 1,5 uren

Handelscontracten anno 2021

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • BIV: 3 uren
 • ITAA (Categorie A): 3 uren

Handelspersonen en distributieovereenkomsten 

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren

ICT-contracten opstellen en beoordelen

 • OVB: 1 standaardpunt
 • IBJ: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren

(Onder)aannemingsovereenkomsten

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
 • BIV: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren

Publiek- en privaatrechtelijke overeenkomsten

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
 • BIV: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren

De verkoop van een onroerend goed

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • BIV: 1,5 uur
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uur
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur