Voordeelpakket ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’

495,00 excl. btw

7 WEBINARS ON DEMAND

Met het voordeelpakket ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid’ krijgt u 7 praktijkgerichte webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van ‚ā¨495 (ipv ‚ā¨960). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

11 punten / 12,5 uren (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

Het voordeelpakket ‘Buitencontractuele aansprakelijkheid‘ biedt u 7 praktijkgerichte opleidingen aan een uitzonderlijk voordeeltarief.

U betaalt slechts ‚ā¨495 (excl. btw) in plaats van ‚ā¨960 (excl. btw)!

Tot 3 maanden na aankoop kan u deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

Elke opleiding is opgenomen in een professionele studio met TV-kwaliteit.

Na het volledig bekijken van elke opleidingsonderdeel van het pakket, worden uw punten/uren toegekend.

 

Webinars on demand inbegrepen in dit voordeelpakket:

 

Buitencontractuele aansprakelijkheid en de zorgvuldigheidsnorm (aparte verkoopprijs: ‚ā¨ 120)

 • Er bestaat geen algemene plicht of last om voorzienbare schade aan een ander te vermijden, zelfs als dit een kleine moeite vergt
 • De inhoud van de zorgvuldigheidsnorm hangt af van een samenspel van factoren
 • Vaak berust een onzorgvuldigheid op een voorafgaande verantwoordelijkheid
 • (On)zorgvuldigheid hangt sterk samen met (ab)normaliteit
 • Op de (potenti√ęle) benadeelde is een strengere zorgvuldigheidsnorm van toepassing dan op de (potentieel) aangesproken persoon

Docent:

 • Dr. Thomas Verheyen,advocaat Stibbe / vrijwillig postdoctoraal medewerker UGent

 

De rechtstreekse vordering en aansprakelijkheidsverzekeringen (aparte verkoopprijs: ‚ā¨ 120)

 • Uitoefening van de rechtstreekse vordering
 • Rechtstreekse vordering tegen een buitenlandse verzekeraar
 • Tegenstelbaarheid van verweermiddelen aan de benadeelde

Docenten:

 • Mr. Sandra Lodewijckx, advocaat-vennoot Lydian / gastdocent UAntwerpen
 • Mr. Tine Meurs, advocaat Lydian

 

De nieuwe Indicatieve Tabel (aparte verkoopprijs: ‚ā¨ 150)

 • Het begrip schade, met aandacht voor het Cassatie-arrest van 5 maart 2021
 • Algemene indruk van de Indicatieve Tabel 2020
 • Conceptuele nieuwigheden
 • Schade aan personen
 • Schade aan voorwerpen en kosten
 • Interest en provisie
 • Nieuwe bedragen
 • Focus op Persoonlijke Ongeschiktheid, met aandacht voor specifieke morele schade
 • Focus op Huishoudelijke Ongeschiktheid
 • Focus op Economische Ongeschiktheid
 • Vergoedingswijzen voor toekomstige schade

Docent:

 • Prof. dr. Nils Broeckx,¬†Legal consultant Ask Q / Deeltijds docent Universiteit Antwerpen /¬†Gastprofessor ALLIC en AHLEC

 

Aansprakelijkheid als werkgever¬†(aparte verkoopprijs: ‚ā¨ 150)

 • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid
 • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij Covid-19
 • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid: de sancties
 • Burgerlijke aansprakelijkheid
 • Strafrechtelijke verantwoordelijkheid bij psychosociale risico‚Äôs

Docenten:

 • Mr. Chris Persyn,¬†Advocaat Cautius /¬†Gastprofessor VUB
 • Mevr. Annick Alders,¬†Juridisch adviseur Cautius /¬†Ere-advocaat

 

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen anno 2021 (aparte verkoopprijs: ‚ā¨ 180)

 • Aansprakelijkheid inzake ziekenhuisinfecties, waaronder Covid-19: quid?
 • Aansprakelijkheid inzake informed consent?
 • Wat is de laatste stand van de rechtspraak van het Fonds Medische Ongevallen?
 • Recente zaken omtrent medische aansprakelijkheid (overige issues)
 • Impact van de Kwaliteitswet op de aansprakelijkheid van gezondheidszorgbeoefenaars en zorginstellingen
 • Preventiemaatregelen van zorginstellingen/ zorgpraktijken met focus op Covid-19

Docenten:

 • Prof. dr. Christophe Lemmens, advocaat-vennoot Dewallens & partners / gastprofessor Ahlec leerstoel UAntwerpen
 • Prof. dr. Nils Broeckx, advocaat Dewallens & partners (vanaf 1 juni 2021 Legal consultant Ask Q) / gastprofessor Ahlec leerstoel en docent UAntwerpen

 

Buitencontractuele overheidsaansprakelijkheid (aparte verkoopprijs: ‚ā¨ 120)

 • Beginselen & bijzonderheden overheidsaansprakelijkheid
 • Aansprakelijkheid van de uitvoerende macht (met 10 schadebeperkende tips)
 • Aansprakelijkheid van de rechterlijke macht
 • Aansprakelijkheid van de wetgevende macht

Docenten:

 • Mr. Dirk Van Heuven, advocaat-vennoot Publius
 • Mr. Steve Ronse, advocaat-vennoot Publius / docent bestuursrecht in de opleiding notariaat KULeuven

 

Buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren (aparte verkoopprijs: ‚ā¨ 120)

 • Buitencontractuele aansprakelijkheid in de bouwsector aan de hand van recente relevante rechtspraak
 • Verzekering van buitencontractuele aansprakelijkheid in de bouwsector

Docenten:

 • Mr. Pim van den Bos,¬†advocaat Schoups
 • Mr. Dimitri Verhoeven,¬†advocaat Schoups / praktijkassistent en gastprofessor UAntwerpen

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • vastgoedmakelaars en bouwpromotoren
 • verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financi√ęle en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

‚ā¨495¬†(excl. btw), inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de¬†KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ‚ā¨495, kan u de KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen¬†na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is¬†DV.O222464¬†(Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden toegekend per webinar van zodra deze effectief volledig werd gevolgd.

In totaal kunnen er 11 punten of 12,5 uren worden bekomen.

Buitencontractuele aansprakelijkheid en de zorgvuldigheidsnorm 

 • Orde van Vlaamse Balies:¬†1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:¬†aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A):¬†1,5 uren

De rechtstreekse vordering en aansprakelijkheidsverzekeringen 

 • Orde van Vlaamse Balies:¬†1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:¬†aanvraag ingediend
 • FSMA (500207 A):¬†1 punt bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA (Categorie A):¬†1,5 uren

De nieuwe Indicatieve Tabel 

 • Orde van Vlaamse Balies:¬†2 standaardpunten
 • FSMA (500207 A):¬†2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA (Categorie A):¬†2 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:¬†2 punten

Aansprakelijkheid als werkgever 

 • Orde van Vlaamse Balies:¬†2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:¬†aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A):¬†aanvraag ingediend

Aansprakelijkheid van medische beroepsbeoefenaars en zorginstellingen anno 2021 

 • Orde van Vlaamse Balies:¬†3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:¬†3 punten

Buitencontractuele overheidsaansprakelijkheid 

 • Orde van Vlaamse Balies:¬†1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:¬†aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A):¬†1,5 uren

Buitencontractuele aansprakelijkheid in het bouwgebeuren

 • Orde van Vlaamse Balies:¬†1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:¬†aanvraag ingediend
 • BIV:¬†aanvraag ingediend
 • FSMA (500207 A):¬†1 punt bijscholing inzake verzekeringen
 • ITAA (Categorie A):¬†1,5 uren

Andere suggesties…