Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep
(Incl. Handboek)

225,00 excl. btw

WEBINAR OP 17 NOVEMBER 2023

Prof. dr. Ayfer Aydogan geeft een gedetailleerde toelichting bij tien fictielegaten inzake erfbelasting die ook in haar handboek aan bod komen. Het ‘Handboek Vlaamse erfbelasting’, dat elke deelnemer ontvangt, geeft een bondig en volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – FSMA – IGO

Beschrijving

De Vlaamse erfbelasting is in principe verschuldigd in het geval van verkrijging bij overlijden wanneer men als erfgenaam, legataris of begiftigde goederen verwerft uit een nalatenschap. De oorzaak (titel) van de verkrijging is dus het overlijden zelf en de hoedanigheid van de betrokkene.

Maar daarnaast is er ook de verkrijging naar aanleiding van het overlijden wanneer men goederen verkrijgt op grond van een andere rechtstitel die buiten de nalatenschap van de erflater is te situeren. Verkrijgingen naar aanleiding van een overlijden leiden in principe niet tot erfbelasting. Op dit principe bestaan er echter belangrijke uitzonderingen, ook wel fictieve legaten genoemd. Het gaat om verkrijgingen naar aanleiding van een overlijden die, hoewel ze dat niet zijn, fictief gelijkgesteld worden met verkrijgingen bij overlijden. In haar handboek bespreekt prof. dr. Ayfer Aydogan tien fictielegaten, die hier tijdens deze webinar gedetailleerd worden toegelicht.

Het ‘Handboek Vlaamse erfbelasting‘, dat elke deelnemer aan dit webinar ontvangt, geeft een bondig maar volledig overzicht van de erfbelasting in Vlaanderen. Het boek volgt de structuur van de Vlaamse Codex Fiscaliteit en verwijst naar de toepasselijke wettelijke bepalingen, de belangrijkste rechtsleer, rechtspraak en de fiscale praktijk van de Vlaamse Belastingdienst. Het handboek is daarom een onmisbaar handboek voor elke practicus!

 

Indien u verhinderd bent om live te kijken kan u deze webinar ook achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 17 november 2023
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Prof. dr. Ayfer Aydogan, advocaat-vennoot ECGB Advocaten / gastprofessor UGent / gastprofessor Vermogensfiscaliteit UHasselt

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15: uiteenzetting

Tijdens dit webinar bespreekt prof. dr. Ayfer Aydogan volgende 10 fictielegaten:

 1. Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
 2. Welbepaalde schulden: schulden uitsluitend bij uiterste wil erkend en schulden die bevoordelingen vermommen
 3. Roerende schenkingen onder opschortende modaliteit van (voor)overlijden van de schenker
 4. Ongelijke verdelingen van gemeenschappelijk huwelijksvermogen
 5. Schenkingen in de drie jaar vóór het overlijden
 6. Bedingen ten behoeve van derden
 7. Rechtshandelingen waarbij de erflater vruchtgebruik verkrijgt
 8. Verdelingen met toebedeling van een levenslang recht aan de erflater in ruil voor volle eigendom
 9. Vervreemdingen door de erflater met voorbehoud van een levenslang recht
 10. Legaten met lasten ten voordele van derden..

14u15 – 14u30: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€225 (excl. 21% btw) inclusief het ‘Handboek Vlaamse erfbelasting (tweede editie)’  (januari 2023) (uitgave Intersentia ter waarde van € 110).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €225, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega – Opgelet: het IGO komt niet tussen voor het boek, deelnemende magistraten zullen dus geen boek ontvangen

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest. 

Andere suggesties…