Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Prof. dr. Ayfer Aydogan geeft een gedetailleerde toelichting bij tien fictielegaten inzake erfbelasting.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

De Vlaamse erfbelasting is in principe verschuldigd in het geval van verkrijging bij overlijden wanneer men als erfgenaam, legataris of begiftigde goederen verwerft uit een nalatenschap. De oorzaak (titel) van de verkrijging is dus het overlijden zelf en de hoedanigheid van de betrokkene.

Maar daarnaast is er ook de verkrijging naar aanleiding van het overlijden wanneer men goederen verkrijgt op grond van een andere rechtstitel die buiten de nalatenschap van de erflater is te situeren. Verkrijgingen naar aanleiding van een overlijden leiden in principe niet tot erfbelasting. Op dit principe bestaan er echter belangrijke uitzonderingen, ook wel fictieve legaten genoemd. Het gaat om verkrijgingen naar aanleiding van een overlijden die, hoewel ze dat niet zijn, fictief gelijkgesteld worden met verkrijgingen bij overlijden. Prof. dr. Ayfer Aydogan bespreekt tien fictielegaten, die gedetailleerd worden toegelicht.

 

Indien u verhinderd bent om live te kijken kan u deze webinar ook achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DOCENT
 • Prof. dr. Ayfer Aydogan, advocaat-vennoot ECGB Advocaten / gastprofessor UGent / gastprofessor Vermogensfiscaliteit UHasselt

 

DATUM OPNAME
 • 17/11/2023

 

PROGRAMMA

Tijdens deze webinar on demand bespreekt prof. dr. Ayfer Aydogan volgende 10 fictielegaten:

 1. Het wettelijk toegekend opvolgend vruchtgebruik
 2. Welbepaalde schulden: schulden uitsluitend bij uiterste wil erkend en schulden die bevoordelingen vermommen
 3. Roerende schenkingen onder opschortende modaliteit van (voor)overlijden van de schenker
 4. Ongelijke verdelingen van gemeenschappelijk huwelijksvermogen
 5. Schenkingen in de drie jaar vóór het overlijden
 6. Bedingen ten behoeve van derden
 7. Rechtshandelingen waarbij de erflater vruchtgebruik verkrijgt
 8. Verdelingen met toebedeling van een levenslang recht aan de erflater in ruil voor volle eigendom
 9. Vervreemdingen door de erflater met voorbehoud van een levenslang recht
 10. Legaten met lasten ten voordele van derden..

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen en bedrijfsjuristen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief slides en cursus.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BV).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)

Andere suggesties…