Vennootschapsrecht:
een overzicht van recente wetgeving én rechtspraak

165,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Tijdens deze webinar on demand geven mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags een praktijkgericht overzicht van zowel relevante wetgeving als van een aantal belangrijke recente gerechtelijke uitspraken op het vlak van het vennootschapsrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – ITAA – Sam-Tes)

Beschrijving

Een fragment uit deze webinar:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 


U kan deze opleiding ook aankopen via ons ‘voordeelpakket‘ – 5 webinars on demand naar keuze voor €395 (excl. btw)


 

Tijdens deze webinar on demand geven mr. Joris De Vos en mr. Koen Selleslags een praktijkgericht overzicht van zowel relevante wetgeving als van een aantal belangrijke recente gerechtelijke uitspraken op het vlak van het vennootschapsrecht.

 

DOCENTEN
 • Mr. Joris De Vos, advocaat-vennoot DLA Piper
 • Mr. Koen Selleslags, advocaat-vennoot DLA Piper

 

DATUM OPNAME
 • 16/11/2023

 

PROGRAMMA

Volgende wetgeving komt alvast aan bod:

 • De wet van 4 mei 2023: de invoering van het Centraal register voor bestuursverboden
 • De Wet van 25 mei 2023 tot implementatie van de Europese Mobiliteitsrichtlijn
  • het invoeren van een aantal nieuwe herstructureringsmethoden
  • het aanpassen van bepaalde regels voor de reeds bestaande vormen van herstructureringen
 • De Wet van 7 juni 2023 inzake Herstructurering en Insolventie
  • bijzondere aandacht aan het verzoek tot vereffening in een faillissementstoestand als het algemeen belang dit vereist
  • pre-pack, besloten gerechtelijke reorganisatie, overdracht onder gerechtelijk gezag, invoering herstructureringsdeskundige, …
 • Controle op buitenlandse directe investeringen vanaf 1 juli 2023
  • welke ondernemingen dienen met deze nieuwe verplichtingen rekening te houden?
  • wanneer dient de aanmeldingsplicht te gebeuren?
  • welke clausules zijn aan te raden?
 • Impact van het nieuwe verbintenissenrecht op M&A transacties
  • hoe aansprakelijkheid vermijden bij het afbreken van onderhandelingen?
  • de werking van opschortende voorwaarden
  • wat als de omstandigheden veranderen tussen signing en closing?

Volgende rechtspraak komt alvast aan bod:

 • Aansprakelijkheid van cijferberoepen bij de oprichting van een vennootschap
 • Bestuurders of zaakvoerders van de vennootschap
  • is de bestuurder of zaakvoerder van een vennootschap een onderneming? arresten van het Hof van Cassatie van 18 maart 2022, 9 februari 2023, arrest van het grondwettelijk Hof van 16 maart 2023
 • Bestuurdersaansprakelijkheid bij ondernemingen in moeilijkheden
  • het arrest van het Hof van Cassatie van 1 juni 2023 over faillissementsaansprakelijkheid en het onzorgvuldig bijhouden van de boekhouding door bestuurders
 • Belangenconflicten
  • welke sancties gelden bij niet-naleving belangenconflict-procedure?
 • Strafrechtelijke aansprakelijkheid bestuurders
  • het arrest van het Hof van Cassatie van 21 maart 2023 over misbruik van rekening-courant als misdrijf van misbruik van vertrouwen
 • De geschillenregeling
  • het belang van de peildatum: welke conclusies trekken uit het arrest van het Hof van Cassatie van 31 maart 2023?
  • toepassen van décote bij de geschillenregeling of niet ? Het arrest van het hof van beroep te Gent van 2 mei 2022
 • Bestuursverbod
  • welke lessen trekken uit het arrest van het Hof van Cassatie van 13 juni 2023?

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen en magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • financiële en algemene directies met goede vooropleiding
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • Sam-Tes: 2 uren

Andere suggesties…