Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

165,00 excl. btw

WEBINAR OP DONDERDAG 13 JUNI 2024

Tijdens deze webinar zal dhr. Constant De Koninck een antwoord geven op de vraag of een welbepaalde vastgoedtransactie waarbij een publieke speler is betrokken, kan worden gekwalificeerd als een overheidsopdracht voor werken, dan wel een overheidsopdracht voor vastgoeddiensten, welke diensten niet onderworpen zijn aan de overheidsopdrachtenwet. Vervolgens zal hij ingaan op de spelregels, principes en voorschriften die de publieke speler in acht moet nemen in geval van uitgesloten vastgoeddiensten.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – BIV – ITAA – IGO)

Beschrijving

Vooreerst zal dhr. Constant De Koninck een antwoord geven op de vraag of een welbepaalde vastgoedtransactie waarbij een publieke speler is betrokken, kan worden gekwalificeerd als een overheidsopdracht voor werken, dan wel een overheidsopdracht voor vastgoeddiensten, welke diensten niet onderworpen zijn aan de overheidsopdrachtenwet.

Vervolgens zal de spreker ingaan op de spelregels, principes en voorschriften die de publieke speler in acht moet nemen in geval van uitgesloten vastgoeddiensten, zoals de verwerving of de huur van gronden, bestaande gebouwen of andere onroerende goederen of wanneer de publieke speler optreedt als aanbieder van vastgoed (verkoop, verhuur, erfpacht of opstal, domeinconcessie, grondruil, …).
Tenslotte wordt de impact van het decreet Vastgoedtransacties 2024 (Decreet over het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten) van 8 maart 2024 nader geanalyseerd.

De uiteenzetting wordt, zoals gewoonlijk, toegelicht met talrijke rechtspraakvoorbeelden.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 13 juni 2024
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENT
 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15 : uiteenzetting

Overheidsopdrachten voor werken versus uitgesloten vastgoeddiensten

 • Bespreking van het onderscheid
 • De consequentie van verkeerde kwalificatie

Vastgoedtransacties die overheidsopdrachten voor werken uitmaken

 • De indicaties, geput uit de rechtspraak van het Hof van Justitie, die leiden tot de kwalificatie als ‘opdracht voor werken’:
  • de beslissende invloed van de publieke speler op het ontwerp en de realisatie van de werken
  • de gehoudenheid van de medecontractant tot een effectieve, in rechte afdwingbare bouwplicht.
  • het aan de publieke speler economisch ten goede komen van het werk, rechtstreeks of onrechtstreeks

Vastgoedtransacties die geen overheidsopdrachten zijn

 • Normen, voorschriften en principes inzake vastgoedtransacties
 • Illustratieve rechtspraak
 • Met miskenning van gelijkheids- en mededingingsbeginsel en
  transparantie gesloten vastgoedtransacties: welke consequenties?

De impact van het decreet Vastgoedtransacties 2024 (Decreet van 8 maart 2024 over het vervreemden van onroerende domeingoederen en het vestigen en vervreemden van zakelijke rechten)

In tegenstelling tot het door dit decreet opgeheven decreet Vastgoedtransacties van 2018, worden de in het decreet 2024 opgenomen transparantie- en publiciteitsvoorschriften niet langer alleen van toepassing verklaard op de vastgoedtransacties van de Vlaamse Gemeenschap en het Vlaams Gewest, maar uitgebreid tot alle overheidsinstanties die kwalificeren als behorende tot de Vlaamse administratie zoals dit begrip wordt omschreven in artikel I.3, 2° Bestuursdecreet van 7 december 2018 (o.a. de IVA’s en EVA’s).

14u15 – 14u30 : vraagstelling en einde

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • verantwoordelijken uit de publieke sector
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, syndici, landmeter-experten
 • financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

 

DEELNAMEPRIJS

€165 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €165, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA: 2 uren (Categorie A)
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt u via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…