Summer Deal ‘Vennootschapsrecht’

395,00 excl. btw

Met de Summer Deal ‘Vennootschapsrecht’ krijgt u 5 praktijkgerichte webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €395 (ipv €840). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

12 punten / 12,5 uren (OVB – IBJ – NKN – ITAA)

Beschrijving

De Summer Deals van LegalNews/LegalLearning geven u de mogelijkheid een volledig pakket van praktijkgerichte opleidingen met betrekking tot een specifieke rechtstak aan te kopen.

Voor de Summer Deal ‘Vennootschapsrecht’ betaalt u €395 (excl. btw) in plaats van €840 (excl. btw)! Dit uitzonderlijk aanbod geldt tot en met 31 augustus 2021.

Tot 3 maanden na aankoop kan u deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

Elke opleiding is opgenomen in een professionele studio met TV-kwaliteit.

Na het volledig bekijken van elke opleidingsonderdeel van het pakket, worden uw punten/uren toegekend.

 

Webinars inbegrepen in deze Summer Deal:

 

‘Conflicten in rechtspersonen (vennootschappen en VZW’s): een stand van zaken’ (aparte verkoopprijs: € 180 excl. btw)

 • De impact van het WVV op conflictsituaties
 • Voorlopige en bewarende maatregelen nader toegelicht
 • Verschillen en gelijkenissen tussen vennootschappen en VZW’s

Docent:

 • Mr. Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn

 

‘Aandeelhoudersovereenkomsten. Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving’ (aparte verkoopprijs: € 180 excl. btw)

 • Algemeen
 • Overdrachtsbeperkingen
 • Stemafspraken
 • Organisatie van de machtuitoefening binnen de vennootschap
 • Conflictmanagement

Docenten:

 • Mr. Joke Pattyn, advocaat Eubelius
 • Mr. Jasper Caby, advocaat Eubelius

 

‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen. Clausules in precontractuele onderhandelingen en bedingen inzake due diligence’ (aparte verkoopprijs: € 180 excl. btw)

 • Clausules in precontractuele onderhandelingen in het kader van overnames en fusies
 • De letter of intent
 • Het opstellen van een geheimhoudingsovereenkomst of een letter of intent?
 • De risico’s van een culpa in contrahendo als de kandidaat-koper zonder gegronde reden de onderhandelingen stopt
 • Bedingen inzake due diligence in het kader van overnames en fusies

Docenten:

 • Mr. Henri Derycke, advocaat-vennoot Derycke & Vandenberghe
 • Mr. Pierre Queritet, advocaat-vennoot PwC Legal
 • Mr. Stijn Vanbaelen, advocaat PwC Legal

 

‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten’ (aparte verkoopprijs: € 180 excl. btw)

 • Fiscale impact en relevante fiscale clausules in de overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen
 • Fiscale integratie tijdens en na de overname: welke mogelijkheden, welke risico’s?

Docenten:

 • Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe/prof. Fiscale Hogeschool/gastdocent KULeuven
 • Mr. Esther Everaert, advocaat Stibbe/praktijkassistent KULeuven
 • Mr. Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian

 

‘Van Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) naar maatschap: een stille revolutie’ (aparte verkoopprijs: € 120 excl. btw)

 • De impact van drie nieuwe wetten
 • De “nieuwe” maatschap
 • Vrijheid in maatschapscontracten
 • Afspraken maken met een maatschap
 • Procederen met een maatschap

Docenten:

 • Mr. Siegfried Busscher, advocaat-vennoot Schoups
 • Mr. Joost van Riel, advocaat Schoups

 

DEELNAMEPRIJS

€ 395 (excl. btw) voor al deze webinars, inslucief slides en documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 395, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden toegekend per webinar van zodra deze effectief volledig werd gevolgd.

In totaal kunnen er 12 punten of 12,5 uren worden bekomen.

‘Conflicten in rechtspersonen: een stand van zaken’

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Nationale Kamer van Notarissen: aanvraag ingediend
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

‘Aandeelhoudersovereenkomsten. Een grondige analyse in het licht van de nieuwe wetgeving’

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 3 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:  3 punten
 • ITAA (Categorie A): 3 uren

‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen. Clausules in precontractuele onderhandelingen en bedingen inzake due diligence’

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 3 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:  3 punten
 • ITAA (Categorie A): 3 uren

‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen. Fiscale aspecten’

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 3 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • ITAA (Categorie A): 3 uren
 • BIV: 3 uren

‘Van Tijdelijke Handelsvennootschap (THV) naar maatschap: een stille revolutie’

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Nationale Kamer voor Notarissen: 1,5 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren
 • BIV: 1,5 uren
 • Sam-Tes: 1 punt

Andere suggesties…