Summer Deal ‘Real Estate’

295,00 excl. btw

Met de Summer Deal ‘Real Estate’ krijgt u 5 praktijkgerichte webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €295 (ipv €600). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

7 punten / 8,5 uren (OVB – IBJ – BIV)

Beschrijving

De Summer Deals van LegalNews/LegalLearning geven u de mogelijkheid een volledig pakket van praktijkgerichte opleidingen met betrekking tot een specifieke rechtstak aan te kopen.

Voor de Summer Deal ‘Real Estate’ betaalt u €295 (excl. btw) in plaats van €600 (excl. btw)! Dit uitzonderlijk aanbod geldt tot en met 31 augustus 2021.

Tot 3 maanden na aankoop kan u deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

Elke opleiding is opgenomen in een professionele studio met TV-kwaliteit.

Na het volledig bekijken van elke opleidingsonderdeel van het pakket, worden uw punten/uren toegekend.

 

Webinars inbegrepen in deze Summer Deal:

 

De verkoop van een onroerend goed(aparte verkoopprijs: €120 excl. btw)

 • Ontstaan van de koop: problemen rond de wilsuiting, wilsovereenstemming, essentiële en substantiële voorwaarden
 • Vertegenwoordiging bij koop-verkoop: positie van de vastgoedmakelaar en van de notaris
 • Bewijs van de koop: wat wordt vandaag begrepen onder “geschrift”, onder “begin van bewijs door geschrift”, onder “bekentenis”?
 • Vernietigbaarheid van koopbelofte en verkoopovereenkomsten omwille van bijzondere wetgeving
 • Clausules van opschortende voorwaarde van financiering: welke te kiezen?

Docent:

 • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest / gastprofessor KULeuven

 

De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid – Recente rechtspraak(aparte verkoopprijs: €120 excl. btw)

 • Oplevering
 • Privaat bouwrecht
 • Woningbouw
 • Overheidsopdrachten
 • Tienjarige aansprakelijkheid
 • Stabiliteitsbedreigende gebreken (art. 1792 en 2270 BW)
 • Licht verborgen gebreken

Docent:

 • Mr. Els Op de Beeck, advocaat-vennoot Schoups

 

Woninghuurbetwistingen(aparte verkoopprijs: €120 excl. btw)

 • Betwistingen inzake woninghuurovereenkomsten gesloten na 1 januari 2019: praktijkgerichte analyse, telkens vergeleken met de betwistingen voor huurovereenkomsten van voor 1 januari 2019
 • Algemene bedenkingen en ervaringen inzake woninghuurgeschillen vanuit een jarenlange praktijk

Docent:

 • Dhr. Koenraad De Greve, vrederechter 1ste kanton Gent

 

Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector(aparte verkoopprijs: €120 excl. btw)

 • De verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid
 • Aanpassingen van de wet-Peeters I door de wet diverse bepalingen inzake de economie en de wet-Peeters II
 • De verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector
 • Vergelijking van de wettelijke verzekeringsplicht met de deontologische verzekeringsplicht van de architecten

Docent:

 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven en hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

 

Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet(aparte verkoopprijs: €120 excl. btw)

 • Basisprincipes
 • Renovatie appartementsgebouw : juridische aspecten
 • Sloop en wederopbouw
 • Bovenbouw

Docent:

 • Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest / gastprofessor KULeuven

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, landmeter-experten, architecten
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 295 (excl. btw) voor al deze webinars, inclusief slides en uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €295, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden toegekend per webinar van zodra deze effectief volledig werd gevolgd.

In totaal kunnen er 7 punten of 8,5 uren worden bekomen.

 ‘De verkoop van een onroerend goed’

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur
 • BIV: 1,5 uur
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uur

 ‘De oplevering, haar gevolgen en de (tienjarige) aansprakelijkheid – Recente rechtspraak’

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • BIV: 1,5 uur
 • Orde van Architecten: 1 uur
 • Federale Raad van Landmeter-experten: 1 uur

‘Woninghuurbetwistingen’

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • Sam-Tes: 2 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • Federale Raad van Landmeters-Experten: 1 uur

‘Verplichte aansprakelijkheidsverzekering in de bouwsector’

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • Federale Raad van Landmeter-Experten: 1 uur
 • BIV: 2 uren
 • Orde van Architecten: 2 uur
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen

‘Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet’

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uur
 • BIV: 1,5 uur
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uur
 • Federale Raad van Landmeters-Experten: 1 uur

Andere suggesties…