Summer Deal ‘Directe Belastingen’

325,00 excl. btw

Met de Summer Deal ‘Directe Belastingen’ krijgt u 5 praktijkgerichte webinars on demand aan de uitzonderlijke prijs van €325 (ipv €780). U kan deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

10 punten / 11 uren (OVB – IBJ – ITAA)

Beschrijving

De Summer Deals van LegalNews/LegalLearning geven u de mogelijkheid een volledig pakket van praktijkgerichte opleidingen met betrekking tot een specifieke rechtstak aan te kopen.

Voor de Summer Deal ‘Directe Belastingen’ betaalt u €325 (excl. btw) in plaats van €780 (excl. btw)! Dit uitzonderlijk aanbod geldt tot en met 31 augustus 2021.

Tot 3 maanden na aankoop kan u deze opleidingen bekijken op uw eigen tempo, zo vaak u wilt.

Elke opleiding is opgenomen in een professionele studio met TV-kwaliteit.

Na het volledig bekijken van elke opleidingsonderdeel van het pakket, worden uw punten/uren toegekend.

 

Webinars inbegrepen in deze Summer Deal:

 

‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten’ (aparte verkoopprijs: €180 excl. btw)

 • Fiscale impact en relevante fiscale clausules in de overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen
 • Fiscale integratie tijdens en na de overname: welke mogelijkheden, welke risico’s?

Docenten:

 • Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe/prof. Fiscale Hogeschool/gastdocent KULeuven
 • Mr. Esther Everaert, advocaat Stibbe/praktijkassistent KULeuven
 • Mr. Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian

 

‘Het fiscaal kapitaalbegrip: de impact van het nieuwe WVV’ (aparte verkoopprijs: €120 excl. btw)

 • Algemeen uitgangspunt: fiscale neutraliteit, de wet van 17 maart 2019
 • Fiscale definitie van kapitaal
 • Kapitaalverminderingen
 • Omzetting van kapitaal en regels bij winstuitkeringen
 • Inkoop eigen aandelen en (gedeeltelijke) uittreding van een vennoot bij een BV

Docent:

 • Mr. Henk Verstraete, advocaat-vennoot Stibbe, prof. Fiscale Hogeschool, gastdocent KULeuven

 

‘Liquidatie van een vennootschap: de impact van het nieuwe WVV’ (aparte verkoopprijs: €120 excl. btw)

 • Vennootschapsregels bij ontbinding en vereffening volgens “WVV”
 • Fiscale regels – Algemeen
 • Cijfervoorbeelden
 • Liquidatiereserve – vergelijking met VVPRbis
 • Deficitaire vereffening
 • Bijkomende aangifte- en neerleggingsverplichting

Docent:

 •  Geert De Neef, advocaat-vennoot Lydian

 

‘De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen’ (aparte verkoopprijs: €180 excl. btw)

 • De impact van het nieuwe WVV wat bestuurdersmandaten betreft
 • Fiscale optimalisatie van het verloningspakket, met de laatste visie van de fiscus en de rechtspraak
 • Bezoldiging: belastingdruk en minimumbezoldiging
 • Voordelen in natura
 • Onkostenvergoeding
 • Auteursrechten
 • Verhuur onroerend goed: het fiscaal regime
 • Interest op lening aan vennootschap
 • Pensioenopbouw
 • Uitkering van eigen vermogen

Docenten:

 • Dhr. Carl Boudewyn, senior manager Moore Tax & Legal Services
 • Dhr. Dimitri Lemaire, senior manager Moore Tax & Legal Services

 

‘Beleggingsfiscaliteit anno 2021(aparte verkoopprijs: €180 excl. btw)

 • Recuperatie FBB op Franse dividenden
 • Interessante beleggingen voor vennootschappen
 • Fondsen en beleggingen in private equity
 • Kaaimantaks: recente evoluties
 • Taks op Instellingen voor Collectieve beleggingen
 • Recuperatiemogelijkheden bronheffingen voor verzekeringsmaatschappijen
 • Nieuwe anti-misbruikbepaling diverse rechten en taksen
 • Betaling premie in natura beleggingsverzekeringen
 • DAC6 en toepassing op verzekeringen fonds dédiés
 • Jaarlijkse taks op effectenrekeningen (JTER)
 • Verruiming uitwisseling informatie naar het CAP: quo vadis?

Docent:

 • Mr. Dirk Coveliers, Tiberghien Advocaten / Hoofdredacteur Tijdschrift voor Beleggingsfiscaliteit / Gastdocent Antwerp Management School – Masterclass Vermogensplanning ITAA

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€ 325 (excl. btw) voor al deze webinars, inclusief slides en uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €325, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA)

 

AANWEZIGHEIDSATTEST

Attesten worden van zodra elk webinar effectief volledig werd gevolgd.

In totaal kunnen er 10 punten of 11 uren worden bekomen.

 ‘Overeenkomst tot overdracht/overname van aandelen – Fiscale aspecten’

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 3 uren
 • ITAA (Categorie A): 3 uren
 • BIV: 3 uren

‘Het fiscaal kapitaalbegrip: de impact van het nieuwe WVV’

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:  1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren

‘Liquidatie van een vennootschap: de impact van het nieuwe WVV’

 • Orde van Vlaamse Balies: 1 standaardpunt
 • Nationale Kamer van Notarissen: 1,5 uren
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen:  1 punt
 • ITAA (Categorie A): 1,5 uren

‘De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen’

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • Nationale Kamer van Notarissen: 3 uren
 • ITAA (Categorie A): 3 uren

‘Beleggingsfiscaliteit anno 2021’

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: aanvraag ingediend
 • FSMA (500207 A): 1 punt bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

Andere suggesties…