Samenwerken met andere ontwerpers in de bouw: contractuele en vennootschapsrechtelijke tips en valkuilen

150,00 excl. btw

WEBINAR OP 12 MEI 2023

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht geven van de diverse samenwerkingsmogelijkheden tussen diverse ontwerpers in de bouwsector, waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de impact van het WVV als aan de inwerkingtreding van het  nieuwe verbintenissenrecht.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – BIV – ITAA – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar zal prof. dr. Kristof Uytterhoeven een praktijkgericht overzicht geven van de diverse samenwerkingsmogelijkheden tussen diverse ontwerpers in de bouwsector, waarbij zowel aandacht besteed wordt aan de impact van het WVV als aan de inwerkingtreding van het  nieuwe verbintenissenrecht.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Vrijdag 12 mei 2023
 • 15u – 17u

 

DOCENT
 • Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven / hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KULeuven

 

PROGRAMMA

15u – 16u30; uiteenzetting

Inleiding

 • De vier wijzen van uitoefening van het beroep van architect:
 • als eenmanszaak = zelfstandige architect-natuurlijke persoon
 • in het kader van een associatie
 • in het kader van een vennootschap = niet-Laruelle vennootschap
 • door een vennootschap = Laruelle-vennootschap
 • Deontologisch en wettelijk kader

Tijdelijke samenwerkingsvormen

 • Onderaannemingsovereenkomsten tussen ontwerpers
  • totstandkoming van de overeenkomst
  • betaling van de prijs
  • boetebedingen – termijnoverschrijding
  • aanvaarding van de geleverde diensten en aansprakelijkheid na aanvaarding
  • beëindiging van de onderaannemingsovereenkomst
  • geschillen
  • verzekering
 • Tijdelijke maatschap architect-ingenieur of tussen architecten
  • kenmerken
  • oprichting
  • associés in de maatschap
  • gebruikelijke clausules rond de samenwerking
  • gebruikelijke clausules rond erelonen
  • aansprakelijkheid en verzekering
  • einde en geschillen
  • intellectuele eigendom en referenties
  • projectvennootschap als alternatief voor tijdelijke maatschap

Duurzame samenwerkingsvormen

 • Een associatie voor onbepaalde duur of een vennootschap
 • Keuze voor een associatie of een vennootschap

 De uitoefening van het beroep van architect door een rechtspersoon

 • Wettelijke voorwaarden
 • Gevolgen beroepsaansprakelijkheid

 16u30 – 17u: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen, magistraten
 • vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, landmeter-experten en syndici
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€150 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €150, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • OVB: 2 standaardpunten
 • IBJ: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • BIV: 2 uren
 • ITAA (Categorie A): 2 uren
 • IGO: erkend voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…