Privacy en gegevensbescherming:
in conflict met de GBA

225,00 excl. btw

WEBINAR OP 25 OKTOBER 2022

Elke onderneming verwerkt persoonsgegevens en de bijhorende verplichtingen inzake gegevensbescherming hebben een serieuze impact op de dagelijkse praktijk. Tijdens deze webinar geven mr. Anouk Focquet, mr. Sofie Deprez en mr. Julie Mannekens een antwoord op de talrijke vragen die rijzen wanneer u als onderneming van inbreuken op deze verplichtingen wordt beschuldigd en in conflict komt met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – ITAA – FSMA – IGO)

Beschrijving

Elke onderneming verwerkt persoonsgegevens en de bijhorende verplichtingen inzake gegevensbescherming hebben serieuze een impact op de dagelijkse praktijk. Tijdens deze webinar wordt een antwoord gegeven op de talrijke vragen die rijzen wanneer u als onderneming van inbreuken op deze verplichtingen wordt beschuldigd en in conflict komt met de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA).

Wat zijn de meest voorkomende klachten? Hoe wordt een procedure opgestart en behandeld? Hoe voert de GBA haar onderzoek en welke maatregelen kan ze nemen? Hoe verloopt een eventuele (beroeps)procedure?

Elke deelnemer ontvangst het boek ‘Gegevensbescherming’, ter waarde van €90 (LeA Uitgevers, oktober 2022) waarvan de sprekers co-auteurs zijn.

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Dinsdag 25 oktober 2022
 • 12u30 – 14u30

 

DOCENTEN
 • Mr. Anouk Focquet, advocaat Faros
 • Mr. Sofie Deprez, advocaat Faros
 • Mr. Julie Mannekens, advocaat Faros

 

PROGRAMMA

12u30 – 14u15: uiteenzetting

Inleiding

 • One-stop-shop
 • De samenstelling van de GBA
 • De rol van de DPO

De klacht

 • Hoe start een procedure?
 • Wie kan een klacht indienen bij de GBA?
 • Hoe wordt een klacht door de GBA behandeld?
 • De meest voorkomende klachten

Het onderzoek

 • Wie is de inspectiedienst?
 • Onderzoeksmaatregelen
 • Voorlopige maatregelen

De procedure

 • De taal van de procedure
 • Sepot
 • Light procedure
 • Behandeling ten gronde
 • Hoger beroep

14u15 – 14u30: vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, DPO’s en magistraten
 • tussenpersonen in de bank- en beleggingsdiensten en verzekeringstussenpersonen
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

€225 (excl. 21% btw) inclusief het boek ‘Gegevensbescherming’, ter waarde van €90 (LeA Uitgevers, oktober 2022).

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde €225, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST
 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • ITAA (categorie A): 2 uren
 • FSMA (500207 A): 2 punten bijscholing inzake verzekeringen
 • FSMA (500207 B): 2 punten bijscholing inzake bank- en beleggingsdiensten
 • IGO: erkend inclusief boek voor magistraten, gerechtelijke stagiairs en personeelsleden van de rechtelijke orde. Voor hen die zich inschrijven doch niet effectief aanwezig zijn neemt het Instituut voor gerechtelijke opleiding de eventuele kosten niet ten laste. Vervanging door een collega is evenwel toegestaan, die dan met vermelding van naam en functie tekent naast de naam van de vervangen collega.

 

PRAKTISCH

Na uw inschrijving krijgt u een bevestigingsmail voor uw deelname aan deze live-webinar. De factuur volgt later.

Enkele uren voor de start van deze webinar krijgt u per mail een inlogcode, samen met de slides en de documentatie.

Tijdens de webinar kunt via een chat-functie vragen stellen, die op het einde van de webinar in de mate van het mogelijke door de spreker(s) worden beantwoord.

Het attest wordt u na afloop per mail bezorgd en desgevallend door ons geregistreerd bij uw beroepsorganisatie.

Indien u verhinderd bent om live te kijken zal u deze webinar achteraf ‘on demand’ kunnen bekijken, mét vormingsattest.

Andere suggesties…