Overheidsopdrachten: 10 knelpunten onder de loep – Een analyse aan de hand van recente rechtspraak

180,00 excl. btw

WEBINAR OP 2 JUNI 2022

Tijdens deze webinar zal dhr. Constant De Koninck 10 knelpunten inzake overheidsopdrachten analyseren aan de hand van recente rechtspraak.

3 uren / 3 punten (OVB – IBJ – ITAA – BIV – IGO)

Beschrijving

Tijdens deze webinar zal dhr. Constant De Koninck 10 knelpunten inzake overheidsopdrachten analyseren aan de hand van recente rechtspraak.

Ideale voorbereiding voor deze webinar: het ‘Jaarboek Overheidsopdrachten 2021-2022’ (uitgave EBP), waarvan dhr. Constant De Koninck een van de co-editors is. Verkoopprijs: gunsttarief van €155 in plaats van €220 (excl. btw en verzendkosten). Meer info en bestellen via dhr. Loïc de Wilde: LDW@EBP.be

 

U kan deze opleiding live volgen of achteraf bekijken, in beide gevallen ontvangt u een vormingsattest.

 

DATUM EN UUR
 • Donderdag 2 juni 2022
 • 12u30 – 16u

 

DOCENT
 • Dhr. Constant De Koninck, ere-eerste auditeur bij het Rekenhof

 

PROGRAMMA

12u30 – 15u30 : uiteenzetting (pauze van 14.00-14.30 uur)

Volgende 10 knelpunten worden behandeld:

 1. Mogelijkheid voor publiekrechtelijke rechtspersonen om in te schrijven op een overheidsopdracht: de Raad van State brengt verdere verduidelijking
 2. Huur van een nog op te richten gebouw: vallend onder de overheids-opdrachtenwet of niet?
 3. Afwijken van opgelegde besteksbepalingen en het patere legem quam ipse fecisti-beginsel
 4. Het Uniform Europees Aanbestedingsdocument: valkuilen voor inschrijvers en aanbestedende overheden. Synthese van rechtspraak
 5. Verplichting voor aanbestedende overheid inschrijver mogelijkheid te bieden onderaannemers die niet voldoen aan de selectiecriteria, te vervangen. Consequenties van beschikking HvJ 6 oktober 2021, zaak C-316/21, Monument Vandekerckhove NV
 6. Schrappen van een selectiecriterium lopende de plaatsingsprocedure: consequenties
 7. Verplichting voor aanbestedende overheden een verslag bij te houden in geval van onderhandelingsprocedures met complex karakter
 8. Miskennen van de mededinging en de absolute nietigheid van de gesloten overeenkomst: gevolgen van deze nietigheid voor de onderscheiden contractspartijen
 9. Miskenning van het zorgvuldigheidsbeginsel door een deelnemer aan een overheidsopdracht: consequenties
 10. Schadevergoedingsrechtelijke consequenties bij afspraken tussen inschrijvers

15u30 – 16u : vraagstelling

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, magistraten
 • verantwoordelijken uit de publieke sector
 • financiële en algemene directies, investerings- en aankoopverantwoordelijken

 

DEELNAMEPRIJS

€ 180 (excl. 21% btw), inclusief uitgebreide documentatie.

Indien u beroep doet op de KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde € 180, kan u de KMO-portefeuille aanvragen. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalLearning is DV.O222464 (Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 3 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 3 punten
 • ITAA: 3 uren
 • BIV: 3 uren
 • IGO: aanvraag ingediend

Andere suggesties…