Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming in moeilijkheden, in gerechtelijke reorganisatie of in faillissement

150,00 excl. btw

WEBINAR ON DEMAND

Mr. Jens Vrebos bespreekt de gemeenrechtelijke overdracht van activa of activiteiten uit een onderneming in moeilijkheden en de overdracht in gerechtelijke reorganisatie en in faillissement, waarbij telkens gewezen wordt op de verschillen en de gelijkenissen in de verschillende situaties.

2 uren / 2 punten (OVB – IBJ – NKN – Sam-Tes – ITAA)

Beschrijving

Een fragment uit deze opleiding:

 

Webinar on demand:

 • U krijgt onmiddellijk na inschrijving toegang tot de webinar (u vindt deze terug in uw ‘Account’), de factuur volgt later
 • Bekijk deze opname op uw eigen tempo – waar, wanneer en zo vaak u wilt tot 3 maanden na inschrijving
 • Inclusief slides en uitgebreide cursus¬†
 • Video en audio van topkwaliteit
 • KMO portefeuille

 

Tijdens deze webinar worden de gemeenrechtelijke overdracht van activa of activiteiten uit een onderneming in moeilijkheden en de overdracht in gerechtelijke reorganisatie en in faillissement nader toegelicht, waarbij telkens gewezen wordt op de verschillen en de gelijkenissen in de verschillende situaties.

 

DOCENT
 • Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn

 

DATUM OPNAME
 • 15/03/2022

 

INHOUD

Algemene inleiding

 • Overdracht in going concern. Begripsafbakening: onderneming, activiteit en handelszaak

De gemeenrechtelijke overdracht uit een onderneming in moeilijkheden

 • De realiteit van ‚Äėcherry-picking, gemeenrechtelijke bepalingen van het BW (contractvrijheid)
 • Bijzondere aandachtspunten:
  • schulden
  • sociaalrechtelijke aspecten (CAO nr. 32bis)
  • lopende overeenkomsten

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (GROG)

 • Algemeen (belang, opportuniteiten)
 • Opening van de procedure en aanstelling gerechtsmandataris
  • twee mogelijkheden: vrijwillige en gedwongen overdracht
  • sociaalrechtelijke verplichtingen
  • vonnis en aanstelling van de gerechtsmandataris
 • Organisatie van de overdracht en biedprocedure
  • model van stappenplan:
   • ¬†kennismaking met de onderneming
   • ¬†welke activa, bijzonderheden, moeilijkheden, ‚Ķ?
   • ¬†samenstellen verkoopdossier en verkennen markt¬†
   • ¬†zoektocht naar kandidaat-overnemers
   • ¬†al dan niet met hulp van/voorbereiding door schuldenaar
   • ¬†uitstippelen van de biedingsprocedure en biedingsvoorwaarden + inwinnen offertes
   • ¬†analyse van biedingen en offertes
   • ¬†opstellen verkoopovereenkomst(en) en verzoekschrift tot machtiging
   • ¬†na machtiging: realisatie overdracht inzake onroerende en roerende goederen
  • sociaalrechtelijke aspecten
   • ¬†informatieverstrekking
   • ¬†behoud van de rechten van werknemers
   • ¬†principieel keuzerecht
 • Machtiging door de rechtbank en rechtsmiddelen (hoger beroep, derdenverzet)
 • Afhandeling verkoop: effectieve overdracht en uitvoering verkoop
 • Einde van de GROG: sluiting van de procedure ‚Äď ontlasting

De overdracht na faillissement

 • Algemeen
 • Instandhouding van de activiteiten door de curator¬†
  • verhinderen uitwinning door de individuele schuldeisers
  • verderzetten van de activiteiten
  • voortzetten lopende overeenkomsten en sluiten van nieuwe overeenkomsten¬†
 • Overdracht van activiteiten¬†
  • formele wettelijke vereisten: algemeen en sociaalrechtelijke aspecten
  • instemming van derden
  • vorm en inhoud van de overdrachtsovereenkomst(en)
 • Slotbeschouwingen¬†

 

DOELGROEP
 • advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten
 • (kandidaat)gerechtsdeurwaarders
 • accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten
 • bestuurders, financi√ęle en algemene directies met grondige voorkennis

 

DEELNAMEPRIJS

‚ā¨ 150 (excl. 21% btw) inclusief relevante documentatie

Indien u beroep doet op de¬†KMO-portefeuille, dient u enkel het BTW-bedrag over te schrijven. Voor de deelnameprijs, zijnde ‚ā¨ 150, kan u KMO-portefeuille aanvragen binnen de 14 dagen na inschrijven. Het erkenningsnummer voor de KMO-portefeuille van LegalNews is¬†DV.O222464¬†(Fides Ganda BVBA).

 

ATTEST

Attesten worden enkel bezorgd indien de webinar effectief volledig werd gevolgd.

 • Orde van Vlaamse Balies: 2 standaardpunten
 • Instituut voor Bedrijfsjuristen: 2 punten
 • NKN: 2 punten
 • Sam-Tes: 2 punten
 • ITAA (Categorie A): 2 uren

Andere suggesties…